ACTUEEL

'Ziekenhuis heeft klinische registratie niet op orde'

'Ziekenhuis heeft klinische registratie niet op orde'

Ziekenhuizen melden in verschillende bronnen uiteenlopende aantallen sterftegevallen en klinische opnames. Dit blijkt uit een vergelijking tussen de jaarverslagen en de recente lijst van gestandaardiseerde sterftecijfers, uitgevoerd door adviesbureau ZINData. Dit duidt er volgens ZINData op dat de ziekenhuizen hun interne registratie niet op orde hebben.

In lijst van Hospital Standardised Mortality Rates (HSMR) staan ondermeer de kale, ongewogen sterftecijfers opgenomen. Bij zeker acht ziekenhuizen zijn deze anders dan in de jaarverslagen vermeld, constateert ZINData. Zo vermeldt bijvoorbeeld het Albert Schweitzer Ziekenhuis in het jaarverslag over 2010 dat er 763 patiënten zijn overleden, maar in de HSMR-opgave staat het substantieel lagere aantal van 647.

Verschillende registers

Bij het Rijnlandziekenhuis is het beeld omgekeerd. In het jaarverslag wordt melding gemaakt van 260 sterfgevallen, terwijl in de HSMR-opgave een aantal van 290 staat. Op grond van deze discrepanties constateert ZINData dat “een aantal ziekenhuizen kennelijk verschillende registers voor het aantal overleden patiënten hanteert”.

Klinische opnames

In de HSMR-lijst worden daarnaast de aantallen klinische opnames vermeld. Ook hier blijken veel ziekenhuizen in de jaarstukken andere cijfers te hanteren dan in de HSMR-lijst. Slechts bij een kwart van de ziekenhuizen corresponderen de cijfers over het aantal klinische opnames in het jaarverslag met die in de HSMR-lijst. 43 Ziekenhuizen melden in de HSMR-lijst een lager aantal klinische behandelingen dan in de jaarverslagen. Bij 35 ziekenhuizen is dit juist weer hoger. In twee gevallen is het verschil tussen beide verslagen groter dan 20 procent.    

Datakwaliteit

Kritiek op de kwaliteit van de achterliggende data was er ook medio december bij de presentatie van de sterftecijfers. Om die reden kon het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)  voor bijna een derde van de 93 ziekenhuizen geen gestandaardiseerd gemiddelde berekenen. Anesthesioloog Cor Kalkman van het UMC Utrecht, die het onderzoek namens de Nederlandse Federatie van Universitaire medische centra (NFU) begeleidde, noemde de gebrekkige datakwaliteit ‘schokkend’. Het onderzoek van ZINData roept nu ook vragen op over de kwaliteit van de data die het CBS wél in zijn berekeningen heeft betrokken.  

Patiëntencategorie

In een reactie laat het Albert Schweitzer Ziekenhuis bij monde van adviseur kwaliteit en veiligheid Marius Taks weten twijfels te hebben over de aanpak van ZINData. Volgens Taks kan er verschil zitten tussen de ruwe en uiteindelijk ingevoerde data. Zo tellen volgens Taks voor de HSMR-lijst niet alle patiëntencategorieën mee.

9 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

2 februari 2012

Hier zijn vast logische verklaringen voor die niets te maken hebben met een slechte registratie.

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

2 februari 2012

Onzorgvuldige registratie van sterftecijfers en ziekenhuisopnames is in ieder geval niet professioneel.
Bij een bijeenkomst van de Orde van Medisch Specialisten nov. 2011 stelde SIN-NL al aan de orde dat controle door patienten van (kwaliteits)registraties door artsen dringend noodzakelijk is. Zonder controle door de patienten kunnen artsen registreren wat zij willen, zoals bij hun declaraties aan de zorgverzekeraars.
Wie zijn met deze gang van zaken gebaat? Juist ja, de artsen en de ziekenhuizen.
Kent dr Cor Kalkman zijn collega-artsen niet en weet hij niet als geen ander dat artsen liefst zo min mogelijk registreren dat aanwijzingen kan geven over hun handelen laat staan de resultaten van hun handelen.
Om de kwaliteit van medisch handelen van individuele artsen te beoordelen, is betrouwbare registratie van informatie nodig, dus middels controle door de patient.
De kwaliteit van ziekenhuizen bestaat niet. Ziekenhuizen zijn gebouwen. De overheid moet in deze urgent en snel haar verantwoordelijkheid nemen.

Anoniem

3 februari 2012

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht won in november 2011 de Patiëntveiligheid Award 2011 door het project ‘Mortaliteit als motor voor kwaliteitsverbetering’. Men kan zich afvragen welke data hiervoor gebruikt zijn en vervolgens wat de waarde is van deze Patiëntveiligheid Award.

DGo

3 februari 2012

Albert Schweizer gebruikt SAP. Misschien is dat de verklaring :)

Den Bakker

3 februari 2012

Als er zoveel verschillende vormen van registratie (financieel, medisch etc.) zijn, kun je verschillen verwachten. Dat is geen reden om mensen of organisaties te wantrouwen maar wel vraagtekens te zetten bij het systeem dat we met zijn allen gecreëerd hebben. Niet alles is meteen 100 % goed. Leer ervan. Bottom line: stoere reacties en wantrouwen helpen niet. Bekijk het en leer ervan en maak zo het systeem beter.

Van den Berg

3 februari 2012

Wat nieuws zou zijn als verschillende registraties uit complexe organisaties altijd hetzelfde resultaat zouden opleveren. Meestal zijn verschillen een teken dat gegevens echt geregistreerd worden en niet klakkeloos van elkaar worden overgenomen. Ook iets ogenschijnlijk simpels als ziekenhuissterfte is afhankelijk van definities. Als meegeteld wordt of het ziekenhuis patiënten opneemt voor stervensbegeleiding omdat er in de regio geen hospitium is worden die in de ene registratie wel en in de andere niet meegenomen. Soms moeten patiënten die op de SEH met de ambulance binnenkomen om gereanimeerd te worden wel, soms niet worden meegeteld. Soms worden patiënten meegeteld die na een ingreep zijn overgeplaatst, soms moet dat juist niet. Zo op het eerste gezicht lijkt dit onderzoek dus een volkomen open deur, met dito conclusie, maar misschien hebben dit persbericht niet zelf geschreven?
En er is werkelijk geen enkele relatie met de professionaliteit van de uitvoerders of de ziekenhuizen.
(voor de goede orde: ik gebruik de data, ben geen uitvoerder en kom ook niet uit het Albert Schweitzer).

Coppens

3 februari 2012

Onzorgvuldig bericht. ZINData vindt iets, hr. Taks zegt dat het niet klopt. Voor de lezer is niet na te gaan of ZINData een Stapel-achtig onderzoek heeft gedaan dan wel dat Taks zich er met een leugentje uit probeert te redden. Zoek dan eerst even verder. Als je hoor en wederhoor toepast moet je ook wel luisteren en er iets mee doen.

Anoniem

4 februari 2012

Het valt mij op dat mw. Sophie Hankes van SIN-NL werkelijk bij iedere reactie alleen maar opruiend tegen de ziekenhuizen en specialisten onderuit aan het halen is. Alsof mw. Hankes alles beter weet en alles alleen maar rot is in de zorg. Een meer positieve en constructieve benadering zou haar meer sieren,

Van der Veen

6 februari 2012

Taks van Albert Schweitzer Ziekenhuis heeft gelijk. In de HSMR berekeningen worden niet alle opnames meegenomen, Dus het aantal sterfgevallen dat in december is gerapporteerd komt meestal niet overeen met het aantal werkelijke sterfgevallen in de ziekenhuizen. Kwestie van definitie dus. Daar moet men geen onraad achter zoeken. Dit neemt niet weg dat de klinische registratie in veel ziekenhuizen niet op orde is: onvolledig, niet tijdig en soms ook onjuist vastgelegd. Dat is inderdaad schokkend. Het gaat hier namelijk wel om vitale gegevens die je als zorgverlener tijdens of kort op het primaire proces moet vastleggen. Dit hoort gewoon bij het zorgproces waarbij de patiënt centraal staat. Dit heb je ook nodig voor veilige overdracht van de patiënt en reflectie op het eigen medisch handelen. Ik hoop dat ziekenhuizen medisch registreren voor de patiënten van nu, in plaats van voor één cijfer dat gaat over zorg die bijna twee jaar geleden geleverd is. Het Albert Schweitzer houdt de actuele sterftecijfers iedere maand in de gaten, analyseert ze en probeert aan de hand van die cijfers de zorg continu te verbeteren. Daarom hebben ze terecht die award gekregen.

Top