ACTUEEL

Levenseindekliniek start in maart

De zogenaamde Levenseindekliniek gaat op 1 maart van start, zo heeft de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) maandag laten weten.

Zes gespecialiseerde teams van een arts en een verpleegkundige gaan vanaf volgende maand bij mensen die niet meer verder willen leven, thuis euthanasie toepassen. Het gaat om mensen die volgens de criteria onder de euthanasiewet zouden vallen, maar zich bijvoorbeeld door de eigen arts niet serieus genomen voelen.

Tunnelvisie

Artsenvereniging laat in een persbericht weten “huiverig” te zijn voor de komst van een levenseindekliniek. “De vraag om euthanasie hoort thuis in de reguliere arts-patiënt relatie”, aldus de KNMG. “Artsen moeten euthanasie niet gescheiden van andere zorgvragen beoordelen. Voor een zorgvuldige beoordeling en het uitvoeren van euthanasie is inzicht in alle problemen en hulpvragen van de patiënt essentieel. De KNMG heeft ernstige twijfels of daaraan kan worden voldaan tijdens een contact dat is gericht op euthanasie. Zorgvuldige besluitvorming over de dood vraagt bovendien om een open blik, niet om een tunnelvisie waarin, zo doet de naam van de kliniek vermoeden, de dood de enige uitkomst is.”

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Korthorst

7 februari 2012

Wat een prima initiatief om zowel patiënten als de eigen behandelaars te ondersteunen in deze bepalende levensfase.
Voormalig hoofd zorg UMC Utrecht
L.Korthorst

Gijs

7 februari 2012

Jammer dat bewoners van de PG afdelingen in VVT hier geen gebruik van kunnen maken. Zodra zij als bewoner opgenomen worden is hun euthanasieverklaring niets meer waard en zijn ze overgeleverd aan de verpleeghuisarts!

Top