ACTUEEL

Deventer Ziekenhuis bekijkt overdadige medicatie

Het Deventer Ziekenhuis start een speciaal spreekuur om overdadig medicijngebruik terug te dringen. Twee medisch specialisten kijken bij patiënten die veel medicijnen gebruiken, of dit niet minder en beter kan.

Het gebruik van veel medicijnen is niet zonder risico, zo licht het Deventer Ziekenhuis het initiatief toe. Zo neemt de kans op bijwerkingen toe naarmate het aantal medicijnen stijgt. Ook krijgen sommige patiënten moeite met het slikken van steeds maar meer pillen, waardoor ze mogelijk niet meer zo therapietrouw zijn. Tot slot kan er een pakket aan medicijnen ontstaan die beter niet samen kunnen worden gebruikt.

Tijdgebrek

Hoewel (huis)artsen alert zijn op de werking en eventuele gevaren van medicatie, ontbreekt het hen soms aan overzicht, tijd en kennis om een beter pakket medicijnen samen te stellen. Dat gaat het Deventer Ziekenhuis nu doen. Het polyfarmacie spreekuur wordt verzorgd door twee specialisten die zowel de farmacie als geneeskunst in hun pakket hebben.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top