ACTUEEL

'EPD mislukt door slechte samenwerking

Met name onvoldoende samenwerking door de betrokken partijen hebben er toe geleid dat de invoering van het elektronisch patiëntendossier niet van de grond is gekomen. Dat stellen onderzoekers van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur na een studie in opdracht van VWS, zo meldt de NOS.

Er waren veel partijen bij de besluiten betrokken, met uiteenlopende opvattingen, invalshoeken en belangen. Het is de betrokkenen niet gelukt onder regie van het ministerie een duidelijk beeld te ontwikkelen over wat het EPD precies zou moeten doen, stellen de onderzoekers meldt de NOS. Er circuleerden allerlei varianten. Dat de partijen het EPD niet ondersteunden, leidde tot weerstand en irritatie en uiteindelijk verwerping van de plannen door de Eerste Kamer.

ICT

De ICT-infrastructuur vormde volgens de onderzoekers geen belemmering voor het EPD.

Doorstart EPD

Huisartsen, ziekenhuizen, apothekers en de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) werden het in december alsnog eens over een doorstart van een EPD, zonder betrokkenheid van de overheid. De partijen zijn van mening dat patiëntengegevens uitgewisseld moeten kunnen worden. Dit gebeurt regionaal. Patiënten kunnen daarbij zelf aangeven of hun gegevens ook landelijk beschikbaar moet komen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Kars Sterenborg

8 februari 2012

De start was helemaal fout. Iedereen heeft dezelfde uniforme informatie nodig in een EPD. De koepelorganisaties hadden in samenwerking met de overheid het voortouw moeten nemen om tot één EPD te komen. Dat is niet gebeurt. Vervolgens zijn er minimaal enkele tientallen miljoenen door instellingen uitgegeven en tienduizenden uren besteedt aan diverse wielen die men opnieuw uit wilde vinden en dat mede onder druk van de EPD industrie, lees software leveranciers.
De overheid maakt deze fout keer op keer door het aan het veld over te laten. Als zij samen met de koepelorganisaties het voortouw zou nemen, zonder gebruik te maken van allerlei extreem kostbare adviseurs, zou het EPD er al zijn en zouden uiteindelijk enkele honderden miljoenen Euro's niet uitgegeven hoeven te worden. Dat laatste gaan we met de nu ingeslagen weg alsnog doen, maar dan met enige vertraging. Wie wordt daar beter van? Antwoord: Dure externe adviseurs en de systeemhuizen.

Advies: in een vroegtijdig stadium met een beperkt aantal partijen, instellingen en toeleveranciers om de tafel zitten.

Resultaat: eenduidig EPD tegen 10 tot 20% van de totale kosten voor de zorgsector.

Top