ACTUEEL

Publieke sector schimmig over bestuurlijke diversiteit

Publieke sector schimmig over bestuurlijke diversiteit

Instellingen in de publieke sector zijn weinig transparant over de diversiteit onder de eigen bestuurders en toezichthouders. Dat constateren onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In opdracht van Nationaal Register namen de onderzoekers onder leiding van Hélène Vletter-van Dort  de jaarverslagen van de 25 grootste instellingen in het onderwijs, de zorg en de pensioensector onder de loep. Uit de jaarverslagen en andere publieke bronnen is de verhouding tussen mannen en vrouwen binnen raden van bestuur en raden van toezicht nog wel te achterhalen, maar de transparantie over andere aspecten van diversiteit, zoals leeftijd, opleiding en maatschappelijke achtergrond is gebrekkig.

Eisen

Volgens de onderzoekers hangt dit gebrek aan informatie samen met het feit dat de huidige wet- en regelgeving geen duidelijke eisen stelt aan de verschillende aspecten van diversiteit. Dit betekent dat de instellingen vaak niet verplicht zijn om openheid te geven over de samenstelling van hun raden van bestuur en raden van toezicht. De onderzoekers constateren wel dat de zorgsector, zowel de cure als de care, duidelijk transparanter en opener is over de verschillende aspecten van diversiteit dan het onderwijs en de pensioenfondsen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

8 februari 2012

Nederland, hou toch eens op met die onzin onderzoeken! Ga dan worteltjes verbouwen, die kun je tenminste nog eten!

Top