ACTUEEL

Rol bestuurder is cruciaal bij invoering e-Health

Zorgbestuurders vervullen een cruciale, maar vooralsnog onderbelichte rol bij de invoering van e-Health. Dat constateren onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) in een onderzoek naar e-mental health.

De EUR-onderzoekers onder leiding van hoogleraar Kim Putters stellen dat succesvolle toepassing van e-Health momenteel vaak stukloopt op financieringsvragen en weerstand onder zorgverleners. Dergelijke problemen vragen volgens Putters om een actieve rol van bestuurders. “De bestuurder speelt een cruciale rol in het verbinden van de professionele, maatschappelijke en sociale kaders waarbinnen e-mental health wordt toegepast”, aldus de EUR-onderzoekers. “De bestuurder is bij uitstek de actor die partijen bij elkaar kan brengen om de dialoog over wat goede zorg in de behandelkamer of achter het beeldscherm is te ontwikkelen en te bespreken.”

Visie

Om deze rol waar te maken moeten bestuurders een “sterke visie op e-health als driver van verandering” ontwikkelen. Dit betekent ook dat deze bestuurders bereid moeten zijn om “de consequenties voor financiering en organisatie te doordenken en posities en afhankelijkheden te verschuiven”.  Volgens de EUR-onderzoekers ontstaat binnen organisaties waar “bestuurders een visie op e-mental health hadden en daarover communiceerden” ook daadwerkelijk ruimte voor zorgprofessionals om met e-mental health te experimenteren en grenzen te verkennen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Ewoud Nysingh

8 februari 2012

Er loopt al enige tijd een interessant project van het ministerie van VWS en Syntens dat de conclusie van dit onderzoek in de praktijk toepast in de ouderen- en gehandicaptenzorg. Bij het project Kleinschalig Wonen met Domotica (KWmD) moet de bestuurder een visie hebben op ICT èn hij/zij moet het project zelf trekken.
Zie: www.syntens.nl/kwmd

Top