ACTUEEL

Wetsvoorstel topinkomens nog even in de kast

Wetsvoorstel topinkomens nog even in de kast

De Eerste Kamer heeft de behandeling van het wetsvoorstel normering topinkomens tijdelijk stilgelegd; ze heeft zelf opnieuw een advies over dit wetsvoorstel gevraagd aan de Raad van State.

Nieuwe adviesaanvraag

Als reden om voor deze nieuwe adviesaanvraag noemt de Eerste Kamer de aanzienlijke wijziging van het betreffende wetsvoorstel gedurende de behandeling in de Tweede Kamer. Er zijn acht amendementen aangenomen en vier nota’s van wijziging.

Zorgsector

Een potentieel knelpunt is de indeling van de zorg onder het eerste regime van de wet normering topinkomens. Zo is de NVZD (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren) van mening dat het onderbrengen van de zorgsector onder dit regime in strijd is met internationale en Europese verdragen.

De Eerste Kamer wil het wetsvoorstel nog graag plenair behandelen voor het zomerreces en heeft de Raad van State verzocht de gevraagde voorlichting uiterlijk 1 april 2012 te ontvangen.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

9 februari 2012

Marleen Barth, Kim Putters en Pauline Meurs kunnen opgelucht adem halen. De Raad van State zal een negatief advies uitbrengen en de eerste kamer kan dat advies dan volgen. Zo wordt niet duidelijk dat het uiteindelijk de PvdA is die de maatschappelijk onverantwoord hoge inkomens in de zorg mogelijk maakt. En dat de PvdA zich openlijk tegen de topsalarissen in premiegefinancierde sectoren uitspreekt, maar dat diezelfde PvdA garandeert dat die hoge salarissen in de toekomst gewoon blijven bestaan.

Schulte

9 februari 2012

@ Anoniem. Het huidige voorstel komt de PvdA senatoren idd bijzonder goed uit. Het is echter niet duidelijk welke rol de PvdA hier precies speelt. Het verzoek tot advies van van Bijsterveld (CDA 1e kamer) en is gericht aan Donner (CDA, Raad van State). Het zou zomaar kunnen dat Donner Bijsterveld heeft gevraagd om dit adviesverzoek zodat hij zijn eerder geuitte standpunt nu vanuit zijn nieuwe functie nogmaals kan doen.

Toch blijft het verdacht dat de Eerste Kamerleden van de partijen die de amendementen steunen tevens dit verzoek van Bijsterveld steunen. Iedereen weet wat Donner gaat adviseren. Van de PvdA is inmiddels waarschijnlijk dat de senatoren de partijlijn niet steunen, maar waarom zouden de andere senatoren ook breken met hun partij?

Top