ACTUEEL

'Ontwikkeling huisartsenzorg stagneert door korting'

“Stilstand van het budget leidt tot stagnatie van de ontwikkeling van de huisartsenzorg,”constateert LHV-voorzitter Steven van Eijck. Hij zei dit nar aanleiding van de uitspraak van de rechter woensdag. De LHV had een kort geding aangespannen tegen de korting van 98 miljoen euro op de huisartsenzorg. De rechter acht de tariefverlagingen die de minister per 1 januari 2012 heeft opgelegd rechtsgeldig.

Minister heeft grote beleidsvrijheid

In zijn uitspraak stelde de rechter dat de minister een grote beleidsvrijheid heeft waarin door de rechter niet snel kan worden getreden. Ook heeft de minister de korting voldoende onderbouwd, vindt de rechter.

“De boodschap van de rechter is glashelder: huisartsen, blijf binnen je budget. Verdere groei is dus niet mogelijk”, aldus Van Eijck. Met deze uitspraak dreigen ook tariefkortingen in 2013 en 2014. De LHV zegt zich hiertegen te verzetten.

Knelpunt in systeem

Volgens de artsenvereniging legt de uitspraak een knelpunt bloot van de huidige financieringssystematiek. Van Eijck: “Zorgverzekeraars kunnen meer inkopen dan het budgettair kader toestaat. Als zij meer inkopen dan gebudgetteerd is, zijn het niet de verzekeraars zelf die daar last van hebben, maar krijgt de huisarts daarvan achteraf de rekening gepresenteerd in de vorm van tariefverlagingen. Door te korten op de tarieven wordt de kassabon voor Den Haag zodoende weer ‘kloppend’ gemaakt. Voor de beroepsgroep is daarom extra waakzaamheid geboden om binnen het budget te blijven. Méér werk leidt immers tot lagere tarieven”.

Toekomstige zorg

De LHV komt tot de conclusie dat zorg in de buurt zal stagneren omdat het budget voor de jaren 2012 en daarna onvoldoende is om de groei van de hoeveelheid werk op te kunnen vangen. De LHV heeft het ministerie van VWS voorgesteld om op korte termijn over de consequenties van deze uitspraak te overleggen.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing, Huisarts

9 februari 2012

is dat nu zo'n bijzondere constatering? enige tijd geleden schreef ik al: “Als in Nederland meerwerk (in de hand gewerkt door factoren als vergrijzing, nieuwe innovatieve medische ontwikkelingen etc), wordt geduid als ineffectief met korting als gevolg voor….de zorgverleners(!!!) dan kunnen we met een stijgende zorgvraag nog onze lol wel op".

Wat wil de LHV nu eigenlijk bereiken?Het fundamentele probleem van de LHV is dat het techno bureaucratisch vergif consumeert als ware het heilzaam voedsel.
Een gezondheidszorg die verdwijnt als subject van de economie en deze verandert in de rechter en gendarme, in de politieagent die elke rebellie afstraft van de kant van de zorgverleners en patiënten.

De huidige politiek ziet cijfers en ziet geen mensen en alleen cijfers die haar uitkomen. De haan van de marktwerking in de zorg kraait victorie. Maar dat gekakel klinkt verdacht. De cijfers van de stijgende zorgkosten bekennen maar tonen geen berouw.

ANH Jansen

9 februari 2012

Hoe zou dat nu gaan bij de Menzis Gezondheidscentra?

En wat is de reactie van belegger Reggeborgh op dit knelpunt?

In de ziekenhuissector wil de Minister nu privaat kapitaal aantrekken om dit knelpunt op te lossen: winstuitkering na 3 jaar wachten en na goedkeuring door de IGZ en als de winstuitkering het ziekenhuis niet bedreigd.

Wellicht een idee voor de huisartsenzorg?

Selectief contracteren door de verzekeraars tegen minimumtarieven en achteraf nog eens worden gekort door de Overheid als het toegestane budget per sector wordt overschreden?

De Raad van State serveerde het door ZN en VWS voorgestane systeemmodel Zorgstelsel 2006 niet voor niets af als gesimuleerde marktwerking van en voor ambtenaren.

Op naar de prestatie bekostiging! Loon naar werken op zijn VWS en ZNs.

De toezichthouder ziet geen problemen; de contracten worden toch getekend! Dus is het goed.

In de Concentratie kampen werd al het voorgeschotelde voedsel ook opgegeten door de bewoners, maar dat wilde niet zeggen dat het eten goed was.

Waar tunnelvisie al niet toe kan leiden.

Het ergste moet nog komen.

Mr R.M. Dalmijn

10 februari 2012

Met enige regelmaat maak ik mij - ook als voormalig huisarts - een beetje zorgen over de positionering en belangenbehartiging van de huisartsengeneeskunde,een voorname pijler van en binnen onze gezondheidszorg. Inmiddels heeft het er alle schijn van dat het bestuur als getalenteerde beoefenaar van de mooie damsport op teveel schaakborden invloed wil uitoefenen. Dat heeft geleid tot - ook geregeld hilarische - uitglijders; het duiden van een bewindspersoon als onbenul, het negeren van de NMa in zijn beginzetten, leden het publieke domein in sturen gewapend met witte jas en voorhoofdspiegels [in de praktijk spelen alleen de kleinkinderen ermee] het inadequaat onderbouwen van de noodzaak het budget binnen 5 jaar te verdubbelen alles tekenen van een bestuur vol - wellicht - goedwillende dilettanten onder leiding van de spreekwoordelijke heer Eik; en met nauwelijks gestructureerde ondersteuning van de partner van een huisarts. Dit alles koren op de molen van minder grote bewonderaars van onze eerstelijns zorg. Wellicht dat het bestuur eens wil overwegen op te stappen opdat anderen die wel thuis zijn in de schaaksport een poging kunnen doen de aangerichte schade te beperken. Dat huisartsen en partners daarvan een domein ter grootte van 2 miljard, en met een zeer indrukwekkende taakstelling, besturen en menen te kunnen beheren is naast hilarisch ook een te grote overschatting van de eigen capaciteiten.

Top