ACTUEEL

‘Ziekenhuizen zetten verkeerde antibiotica in’

‘Ziekenhuizen zetten verkeerde antibiotica in’

Ziekenhuizen zetten vaak niet de juiste antibiotica in bij de bestrijding van infecties. Ook laten behandelaars zich in hun voorschrijfgedrag veelal leiden door intuïtie en gevoel in plaats van rationele besluitvorming. Dit constateert Marlies Hulscher, hoogleraar Kwaliteit van Zorg in het UMC St Radboud.

Uit onderzoek van Hulscher onder Nederlandse ziekenhuizen blijkt dat van de patiënten met luchtweginfecties slechts 52 procent meteen het juiste antibioticum kreeg voorgeschreven. Ook werd maar bij 53 procent een aanbevolen bloedkweek afgenomen. Bij het voorschrijven van antibiotica voor gecompliceerde urineweginfecties werden vergelijkbare percentages gevonden.

Intuïtie

Hulscher constateert daarnaast dat tussen ziekenhuizen onderling grote verschillen zijn in voorschrijfgedrag en antibioticabeleid.  “En al hebben ziekenhuizen hetzelfde beleid, er bestaan vaak grote verschillen in de manier waarop ze dat beleid uitvoeren en naleven”, aldus Hulscher. “Individuele factoren spelen dan mee: zijn alle zorgverleners goed geïnformeerd, levert het beleid veel extra werkdruk op, durven zorgverleners elkaar aan te spreken op tekortkomingen in de zorg? Opmerkelijk genoeg komt therapie vaak niet tot stand komt op basis van rationele besluitvorming en goed management, maar eerder op gevoel en intuïtie.” Daarnaast spelen ook het vergoedingenbeleid van zorgverzekeraars en de marketingstrategie van farmaceuten volgens Hulscher een rol.

Maasstad

Hoewel de kennis over de optimale inzet van antibiotica en de bestrijding van infectieziekten in principe voorhanden is, wordt deze volgens Hulscher onvoldoende toegepast. Op basis van tussen 2003 en 2007 gepubliceerde studies formuleerde Hulscher 42 lessen over knelpunten en oplossingen bij het managen van een infectie-uitbraak. “Deze lessen overlappen opmerkelijk met de lessen uit het Maasstad ziekenhuis”, aldus Hulscher. “Gaat het ergens fout, zoals onlangs in het Maasstad ziekenhuis, dan volgen na uitgebreid onderzoek lessen die alle ziekenhuizen ter harte kunnen nemen.” Het feit dat deze lessen niet automatisch worden toegepast toont volgens Hulscher de noodzaak om een actief beleid te voeren met effectieve regels en evidence based management.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

9 februari 2012

Ziekenhuizen zijn gebouwen. De titel hoort te zijn;
medisch specialisten schrijven bij 50% der patienten met infecties verkeerde antibiotica voor.
Herhaling van de woorden van Mr. Legemaate destijds in 2006 jurist van de artsenorganisatie en dus medeverantwoordelijk: de zelfregulatie van de medische sector faalt en alleen externe druk kan haar corrigeren.
Dit betekent dus dat controle en sancties noodzakelijk zijn, niet meer en niet minder.

van gemert-pijnen

10 februari 2012

Uit onderzoek in de praktijk blijkt dat er de informatievoorziening voor professionals niet adequaat is, vandaar dat de Universitiet Twente, universiteit Munster en universiteit Groningen een integrale aanpak van ehealth applicaties ontwikkelt op basis van praktijkevaluaties en een systematic review naar kosten effectieve antibiotica stewardship programma's. Dit onderzoek is onderdeel van eursafetyhealth-net project, een cooperatie tussen Nederland en Duitsland , gericht op antibiotic stewardship. doelmatighied gericht ook op benchmarking voor ziekenhuizen.

v, zie


en experts (microbiologehygienistebetere grootschalig omaar dat de

Top