ACTUEEL

Helft VVT-medewerkers wil meer uren draaien

Helft VVT-medewerkers wil meer uren draaien

Meer dan de helft van de medewerkers in de verzorging, verpleging en thuiszorg wil verruiming van het aantal contracturen. Dit constateert vakbond Abvakabo FNV op basis van een peiling onder 2500 zorgmedewerkers. Volgens de bond geven werkgevers echter de voorkeur aan kleine flexwerk-contracten.

In de VVT-sector is parttime werken van oudsher wijd verbreid. Volgens Abvakabo FNV telt een gemiddelde arbeidsovereenkomst circa 21 uur per week. Om beter in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien, wil 56 procent van de VVT-medewerkers meer uren draaien, zo constateert de vakbond op basis van de eigen enquête. 

Ruimere inzet

Volgens de vakbond blijkt uit de uitkomsten dat de huidige werknemers een belangrijk aandeel kunnen leveren in het groeiende arbeidstekort in de zorg. Ook kunnen ze invulling geven aan het kabinetsstreven om 12 duizend extra werknemers voor de ouderenzorg te werven. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt blijkt het moeilijk deze nieuwe werknemers te vinden. Volgens Abvakabo FNV zouden werkgevers dan ook moeten kijken naar ruimere inzet van de huidige werknemers.

Flexibele inzet

Ondanks het nijpende arbeidstekort ziet vakbondswoordvoerster Lilian Marijnissen bij de werkgevers nauwelijks bereidheid om lopende contracten uit te breiden. “Werkgevers willen juist zoveel mogelijk kleine contractjes, zodat werknemers flexibel kunnen worden ingezet”, aldus Marijnissen. Ook zijn werknemers met een klein contract in geval van ziekte goedkoper.   

Imagocampagne

Volgens Marijnissen is er dit jaar 370 miljoen euro beschikbaar aan ‘intensiveringsgelden’ bedoeld om nieuwe werknemers aan te trekken. Dit blijft volgens Marijnissen ongebruikt op de plank liggen. “Er zijn nauwelijks vacatures en de vacatures die er zijn betreffen halve banen en flexwerk”, aldus Marijnissen. “De oplossing ligt dus bij de huidige werknemers, maar het enige dat wij als vakbond van werkgevers te horen krijgen is dat er een arbeidsmarktprobleem is. Dat los je niet op door maar weer een dure imagocampagne er tegen aan te gooien.”

Zorgkwaliteit

Uit de enquête blijkt ook dat 44 procent van de VVT-werknemers geen uitbreiding van het aantal uren wil. De reden voor deze weigering is volgens Marijnissen veelzeggend. “Bijna acht van de tien werknemers die aangeven niet meer uren te willen werken, geven daarvoor als reden dat het werk te zwaar is”, aldus Marijnissen. Dit hangt volgens Abvakabo FNV nauw samen met  “de absurde flexibilisering” in met name de thuiszorg. De flexibilisering legt volgens de vakbond niet alleen meer druk op de werknemers, ook de kwaliteit van zorg komt in gevaar. Voor de vakbond reden om kwaliteit van zorg tot een van de speerpunten bij de komende  cao-onderhandelingen te maken. De huidige cao VVT loopt op 1 maart af.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Leenknegt

14 februari 2012

Flexibilisering van zorgpersoneel en uitbreiding van de inzet van bestaande zorgmedewerkers hoeven elkaar niet te bijten, maar kunnen elkaar juist versterken in het oplossen van arbeidsmarkttekorten. Maar tevens tegelijk bijdragen aan de wens van de zorgorganisaties om kosten en opbrengsten met elkaar in evenwicht te houden.

Indien zorgmedewerkers graag (tijdelijk of structureel) meer willen werken, zouden ze dat via de interne flexpool kunnen realiseren. Dit bij handhaving van het bestaande aantal vaste contracturen bij de zorginstelling. Op die manier wordt ingespeeld op de wens meer ingezet te worden en blijft de gewenste flexibiliteit (naar tijd en plaats behouden). In zo'n interne (of samen met Assist Zorgpersoneel) georganiseerde flexpool worden alle arbeidsvoorwaardelijke rechten van dat bestaande personeel meegenomen.
Ook andersom werkt het overigens. Een recent TNO-onderzoek bij het zorgflexbedrijf Vitaal Flex, dat volgens het systeem van beschikbaarheid van de zorgmedewerkers inplant, toont aan dat dit zorgpersoneel meer uren inzetbaar is, nu men regie over de eigen werktijden kent. Flexibilisering is dan niet meer "one way traffic" (de gewenste flexibiliteit van de werkgever), maar juist die van de werknemer. Nieuwe doelgroepen op de krappe arbeidsmarkt voor zorgpersoneel komen daarmee in zicht.

Both

22 februari 2012

@Leenknegt geeft een kernachtige samenvatting van een oplossing!

Wederkerige flexibiliteit tussen werkgevers en werknemers zal helpen bij een optimale afstemming. Het tromgeroffel van de vakbond roept op tot de verkeerde strijd. Hun rigide opstelling lijkt vooral ingegeven uit zorg over de eigen positie. Ze zal vooral leiden tot verdere verstarring van de werkgeversaanpak en niet tot de gewenste verbetering van de kwaliteit.

Gezien de groeiende zorgvraag hoeft geen enkele zorgwerker te vrezen lange tijd zonder baan te komen. Iedereen is nodig. Wel moeten zorgwerkers op alle niveaus voldoende planningsvrijheid hebben (of krijgen) om werkelijk aandacht aan hun cliënten te geven. Ruimte geven aan professionaliteit van medewerkers is voor zorgaanbieders de enige mogelijkheid om 'kwaliteit' te kunnen leveren. Ook vakbonden zouden er vanuit hun kant verstandig aan doen zorgwerkers serieus te nemen in hun professionaliteit in plaats van ze in te spannen voor het karretje van het uitvergroten van tegenstellingen.

In de LinkedIn groep "Personeelsplanning in de gezondheidszorg" werd rond 8 februari 2012 een practische uitwerking en toepassing van dit thema uitgebreid besproken onder de titel: "Variabele dienstlengtes; zegen of zorg?"
Aanbevolen! Het is een van de stappen op weg naar de heilige graal van "Strategische personeelsplanning".

Top