ACTUEEL

Verloskundigen in actie tegen afbraak acute zorg

De beroepsvereniging van verloskundigen KNOV gaat actie voeren tegen de “afbraak van acute verloskundige zorg”. Samen met oppositiepartij SP houdt de KNOV op 7 maart een landelijke manifestatie in Den Haag.

Aanleiding voor de actie zijn de plannen van verschillende ziekenhuizen om de afdeling verloskunde te sluiten. Volgens de ziekenhuizen worden ze hiertoe genoopt door strengere kwaliteitsnormen. Volgens de KNOV is deze redenatie niet zuiver. “Onduidelijk blijft welke normen hier bedoeld zijn en van wie deze afkomstig zijn”, aldus de KNOV. “Het uiteindelijke gevolg: aanrijtijden naar ziekenhuizen worden voor veel burgers en dus ook zwangeren dusdanig lang dat de kans op complicaties bij acute zorg toeneemt.”

Babysterfte

Volgens de KNOV zijn de plannen strijdig met het beleid van minister Schippers dat er op gericht is om basiszorg dicht bij de burger te organiseren. “Ondertussen wordt die goede basiszorg voor zwangere vrouwen in Dokkum, Meppel, Den Helder, Zevenaar, enzovoorts afgebroken”, waarschuwt de KNOV. “In totaal gaat het om circa twintig ziekenhuizen waar de acute verloskundige zorg dreigt te verdwijnen. Wetende dat bij acute verloskundige zorg elke minuut telt is dit onbegrijpelijk en onaanvaardbaar.”
Daarbij vindt de KNOV de sluitingsplannen niet te rijmen met het breed gedragen steven om de babysterfte in Nederland terug te dringen. KNOV roept de 3300 leden op om op 7 maart in Den Haag te demonstreren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top