ACTUEEL

West-Friesland in de bres voor duurzame ouderenzorg

West-Friesland in de bres voor duurzame ouderenzorg

De West-Friese Huisartsenorganisatie WFHO en Omring gaan in West-Friesland en de Wieringermeer gaan samenwerken op het gebied van ouderenzorg. Bestuurvoorzitter WFHO, Carla Witte en lid van de raad van bestuur Omring Anky Atzema hebben het convenant ‘Duurzame zorg, uit en thuis’ ondertekend.

Zij willen samenwerken om aan de snel toenemende vraag naar ouderenzorg te kunnen blijven voldoen. De WFHO luidde vorig jaar de noodklok, omdat de omvang en complexiteit van de zorg voor kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk sneller toeneemt dan de huisartsen aankunnen. Ook Omring en andere ouderenzorgorganisaties staan voor de vraag hoe zij tegemoet kunnen komen aan de snel toenemende omvang en zwaarte van de zorg thuis.

De samenwerking richt zich ondermeer op goede medische behandeling, verpleging en verzorging thuis en het blijven garanderen van acute opvangcapaciteit in verzorgings- en verpleeghuizen. WFHO en Omring willen hierbij nauw samenwerken met andere zorgaanbieders en ook met gemeenten. De regionale zorgverzekeraar VGZ staat achter het initiatief. Stichting ZorgOndersteuning Noord-Holland (ZONH) helpt om de plannen te realiseren.

E-Health en Zorg op afstand

“Om ook over 5, 10 en 20 jaar de ouderenzorg nog voldoende te kunnen garanderen zijn fundamenteel andere werkwijzen nodig”, aldus de partijen. Daarom onderzoeken zij ook de mogelijkheden op het gebied van Zorg op afstand of E-Health.

Speerpunten 

De WFHO en Omring hebben drie speerpunten benoemd om beter op de toekomst te kunnen inspelen:

  • In de wijken voldoende verpleegkundige en verzorgende capaciteit en kwaliteit ter ondersteuning van de huisarts. Dit betekent onder meer een goede samenwerking van de wijkverpleegkundige in de thuiszorg en de praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk. Daarbij dient de oudere centraal te staan in samenhangende zorg en is ook een goede koppeling met wonen en welzijn belangrijk.
  • Daarnaast is het noodzaak goede ondersteuning te organiseren bij complexe zorg door medische specialisten ouderenzorg; dat betekent goede samenwerking tussen de gespecialiseerde huisartsen en verpleegkundigen, de specialisten ouderengeneeskunde van Omring en ook bijvoorbeeld de geriater in het ziekenhuis.
  • De samenwerkende partijen moeten tevens zorgen voor de flexibele beschikbaarheid van noodbedden, voor als het thuis (tijdelijk) niet meer gaat.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top