ACTUEEL

‘Marktwerking drukt zorgkosten niet’

‘Marktwerking drukt zorgkosten niet’

Marktwerking in de ziekenhuissector heeft vooralsnog niet geleid tot verlaging van de gemiddelde zorgkosten. Voor zover er sprake is van toegenomen kostenefficiency is deze voor een groot deel te danken aan de verbeterde registratie en standaardisatie van dbc’s. Dat concluderen onderzoekers van de Vrije Universiteit in Amsterdam in het tijdschrift Economische Statistische Berichten (ESB).

Voor hun onderzoek onderzochten Tom Groot,  Yvonne Krabbe en Maarten Lindeboom de volume- en kostenontwikkelingen van enkele veel voorkomende dbc’s. Hun conclusie is dat invoering van marktwerking geen significant drukkend effect heeft gehad op de kosten van de betreffende dbc’s. Voor sommige dbc’s zoals dermatologie,KNO en neurologie zijn de gemiddelde kosten gedaald. Voor andere zoals gynaecologie zijn de gemiddelde kosten gestegen.

Hoge kostencomponenten

Wel zien de onderzoekers een duidelijk negatief effect op de mediane kosten. Vooral hoge kostencomponenten van dbc’s zijn verlaagd, maar dit heeft niet tot het resultaat geleid dat de gemiddelde kosten zijn gedaald. Het netto effect is dat de verdeling van de kosten is gewijzigd.

Klanten trekken

De mediane kosten worden volgens de onderzoekers ook door marktconcentratie beïnvloed, zij het op onverwachte wijze. Hoe groter de concurrentie, hoe hoger de mediane kosten uitvallen. Als mogelijke verklaring noemen de onderzoekers meerkosten die in een competitieve omgeving worden gemaakt om de zorgverlening aantrekkelijker te maken voor patiënten. Ook houden de onderzoekers rekening met extra frictiekosten die worden veroorzaakt door grotere fluctuaties in de zorgvraag.

Standaardiseren

Volgens de onderzoekers is de kostenhomogeniteit in de onderzochte periode met circa 5 procent toegenomen. De verbetering van de kostenhomogeniteit is echter geen gevolg van de introductie van marktwerking, maar van de beschikbaarheid van dbc-informatie. “Het lijkt erop dat de beschikbaarheid van dbc-informatie op zichzelf al voldoende aanleiding geeft de zorgproductie te analyseren, te standaardiseren en te beheersen”, aldus de onderzoekers. Daarmee blijven volgens de onderzoekers ook de kosten binnen smallere marges. Marktwerking leidt volgens de onderzoekers juist tot meer variatie in behandelactiviteiten en daarmee ook tot meer kostenvariabiliteit.

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing, huisarts

21 februari 2012

En de Spindoctors van organisaties die alle belang hebben bij een ander, ontkennend verhaal blijven bij "Wij van WC eend adviseren WC eend".

jansen

21 februari 2012

Hopelijk is het onderzoek van betere kwaliteit dan dit artikel. Ik krijg de indruk dat de schrijver geen idee heeft waarover het gaat. Dat is wel vaker een probleem als het over marktwerking in de zorg gaat. Hoog tijd voor de-ideologisatie.

Blomsma

21 februari 2012

Het voordeel van marktwerking in de zorg zou moeten komen van een volledige transparantie, voor de klant. Maar daarvan is geen sprake. De klant maakt geen keuze op basis van een afweging van kwaliteit en kosten. Zijn huisarts stuurt hem door naar een specialist en hij gaat er heen , punt. marktwerking is in deze branche een farce.

P.J. de Leede

21 februari 2012

Moeilijk te beoordelen de waarde van zo'n artikel zonder te beschikken over het onderzoek. Waar heeft men naar gekeken bij dit onderzoek? Hopelijk niet alleen bij (academische(zieeknhuizen. Marktwerking bestaat immers (nog) maar beperkt bij ziekenhuizen. Echter volop bij ZBC's. Daar ligt de kostencomponent aanzienlijk lager in de meeste situaties. Er is sprake van (negatieve) marktwerking of beter gezegd het drukken van prijs en/of kosten. Tot dusverre naar mijn ervaring het enige wat een bijdrage kan leveren om te komen tot een rationalisatie en een vermindering van die kosten.

Wagensveld

21 februari 2012

artikel is te lezen op: http://esbonline.sdu.nl/esb/images/121-124_ESB4629_krabbe_tcm445-620470.pdf

Gooskens

21 februari 2012

Zowel in dit onderzoek als in het eerder gepubliceerd onderzoek naar staaroperaties blijkt dat ZBCs lagere prijzen hanteren. Helaas heeft dit in het vroege stadium van de beperkte marktwerking nog geen effect op de totale zorgkosten.
Marktwerking met een vrije keuze van de klant op basis van transparante informatie leidt tot waardecreatie, lagere kosten en hogere kwaliteit. De kostenverlaging die bij ZBCs of "prijsvechters" wordt gerealiseerd is niet zichtbaar voor klanten en leidt niet tot een totale kostenverlaging. Interessant is ook het volgen van de kwaliteitsverbeteringen. De wachttijden in Nederland zijn de laatste jaren in ieder geval terug gelopen (volgens het Commonwealth Fund International Health Policy Surveys). Ik hoop dat de hoge patiënttevredenheid bij de ZBCs kan leiden tot een verhoging van de algemene kwaliteitsbeleving in de zorg.

Kriek

21 februari 2012

Waarom zo moeilijk doen? In landen met een centraal gestuurd "ziekenfonds" , ondersteund door een sterke eerste lijn, bedragen de zorgkosten een significant lager deel van BBP dan landen met een ander stelsel. Kijk o.a. naar Scandinavie, GB.
Geneuzel over andere uitkomsten dient slechts het belang van de zorgparasieten ( adviseurs, consultants, controle organen, ICT-ers, en van VWS afhankelijke patientenorganisaties) .
Wat een ergerlijke non- discussie is dit.
Een discussie over de vraag of de aarde eigenlijk wel rond is of niet.

Trossel

22 februari 2012

Eigenlijk valt hier maar een ding op te zeggen: Duuuh, marktwerking, welke marktwerking? Zolang er geen vrije markt is (en dat heb je nodig voor marktwerking) zal marktwerking niet leiden tot een daling van de kosten. Zo lang er plafonds worden opgelegd door toezichthouders of ministeries is er geen vrije marktwerking. Sterker, als er echt marktwerking in de zorg zou zijn, dan zullen de kosten stijgen. Immers de vraag is nog altijd groter dan het aanbod. Als de hiervoor genoemde onderzoekers serieuw worden genomen, dan kan ik alleen al voor mij vorenstaande opmerkingen in aanmerking komen voor een ere doctoraat en mogelijk een nominatie voor de nobelprijs economie. Wat een onzin onderzoek!promoveren>wat een onzin artikel

Top