Finance

'Ziekenhuizen frauderen met valse declaraties'

'Ziekenhuizen frauderen met valse declaraties'

Zorgverleners frauderen met valse declaraties. Er worden behandelingen gedeclareerd die niet of slechts deel zijn uitgevoerd. Dat zegt Wilna Wind, directeur van patiëntenorganisatie NPCF.

DBC-systeem

Volgens een woordvoerster van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) worden de frauduleuze declaraties in de hand gewerkt door de zogenoemde DBC-tarieven (Diagnose Behandel Combinatie). Dat systeem geeft de standaardprijs voor een complete behandeling weer. Ziekenhuizen gebruik die tarieven voor declaraties, ook als er bijvoorbeeld alleen een intake-gesprek heeft plaatsgevonden.

Fraudegevoelig

Ook komt het voor dat patiënten drie keer langs moeten komen bij een ziekenhuis, terwijl de behandeling in één keer kan plaatsvinden. "Het systeem prikkelt om zoveel mogelijk te declareren", meent Wind. Ook zorgverzekeraars werken de fraude in de hand. Zij houden slechts steekproeven en dat blijkt volgens Wind onvoldoende. Ze wil met zorgverleners en -verzekeraars om de tafel om het probleem op te lossen. Mogelijk kan een oplossing ervoor zorgen dat de zorgpremie minder snel stijgt, meent Wind. Het CDA in de Tweede Kamer wil ook voorkomen dat de premie stijgt en vindt dat verzekeraars de kosten van onterechte handelingen moeten terughalen.

Controle

Volgens een woordvoerder van Zorgverzekeraars Nederland is er voor 1 miljard aan foutieve declaraties tegengehouden. Meestal ging het dan om per ongeluk fout ingevoerde code's. De koepelorganisatie geeft aan dat er een uitgebreide controle plaatsvindt en niet alleen steekproeven.

Zorgverzekeraar VGZ, die ongeveer een kwart van de markt beheerst, laat weten dat in 2011 3,4 miljoen euro aan fraude is gesignaleerd. Een verviervoudiging van het bedrag in 2010 en komt vermoedelijk doordat fraudeurs vaker worden gesnapt.

Inzicht patiënt

Volgens de NPCF zouden patiënten meer inzicht moeten eisen in de kosten van hun behandeling. Zo kunnen zij zien of er wel juist gedeclareerd wordt. Zorgverzekeraars Nederland ziet deze maatregel niet zitten.

19 Reacties

om een reactie achter te laten

Franke

23 februari 2012

Ik kan niet voor alle specialismen spreken maar hetgeen hier wordt beweerd is voor in ieder geval radiotherapie pertinente onzin:
- Als alleen een intake heeft plaatsgevonden wordt alleen die gedeclareerd en dus niet een volledige behandeling.
- Als een patiënt voor dezelfde zorgvraag meerdere keren terug moet komen heeft dat geen invloed op het te declareren zorgproduct: dit blijft hetzelfde.

Nog sterker: het kan zijn dat voor een behandeling een bepaalde verrichting (zoals een PET-scan, CT-scan of MRI) meerdere keren moet worden uitgevoerd. Dit heeft in dat geval geen gevolgen voor het zorgproduct, deze extra kosten komen voor rekening van het ziekenhuis.

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

23 februari 2012

Waarom krijgen patienten geen kopie van de factuur die is ingestuurd door de arts en het ziekenhuis? Ëén reden:
zo voorkom je controle en kun je onbegrensd declareren, kassa! Financieel eigenbelang gaat boven het belang van de patient en de zorgverzekerde .
SIN-NL eist voor patienten en zorgverzekerden per direct en met terugwerkende kracht kopieen van alle declaraties.
Stop de financiele fraude in de gezondheidszorg.

J.E.

23 februari 2012

Verbazingwekkend dat het NCPF zich zo voor het karretje van de zorgverzekeraar laat spannen. In plaats van te pleiten voor een systeem waar het tarief gebaseerd is op de echte kosten, d.w.z. afspraken op basis van activiteit in plaats van ZP of DBC, ageert men tegen het logische gevolg van de DBC systematiek: een discrepantie voor het verplicht te hanteren tarief en de daadwerkelijke werkzaamheden.

Overigens onderschrijf ik de stelling van Franke: Het upcoden is onmogelijk als er geen relevante zorgactiviteiten plaatsvinden, dus een intake zal altijd een enkelvoudig consult dbc opleveren.
Daarnaast is het met name bij comorbiditeit een ernstig probleem dat de tarifering ernstig te kort schiet in vergelijk met het totale zorgpad. Je kan beter een patient voor iedere aandoening / klacht apart behandelen dan ze in 1 keer te helpen, daar het laatste een parallelle DBC oplevert. Gezien de registratieregels bij de DOT zal dit probleem alleen maar toenemen: daar zal knippen wel een structureel probleem worden daar het voor aanbieders schier onmogelijk is om een kostendekkend tarief af te spreken voor intensieve behandelingen zonder een exorbitant tarief te creëren voor lichte behandelingen.

@ SIN
Het sturen van een factuur is toch onzin? Niemand die het begrijpt, te weinig mensen die het interesseert. Als je vanuit de patiënt een prikkel wil creëren om kwaliteit en prijs te reguleren, zal je de behandeling uit het vergoedingen pakket moeten halen. Maar een dergelijke verregaande maatregel is politieke zelfmoord. Zonder effect (bij afwezigheid van prikkels voor de patiënt om op basis van prijs en kwaliteit te kiezen) is het sturen van een extra factuur alleen maar een administratieve last die geld kost.

Franke

23 februari 2012

@SIN-NL inzicht geven in wat er is gedaan voor een behandeling is geen probleem maar ik ben het met J.E. eens: de meeste patiënten zullen het niet begrijpen of zijn er niet in geïnteresseerd. Als patiënten willen kunnen ze volgens mij bij de zorgverzekeraar wel een kopie van de ingediende declaratie opvragen maar ik vraag af hoe vaak dat gebeurt.

En met terugwerkende kracht kopieen van alle declaraties opsturen is pure verspilling. Wie gaat dat betalen? En wie is SIN-NL om dit te eisen? De meeste (ex-)patiënten zitten echt niet op deze informatie te wachten.

Ik ken hier geen enkele arts die zijn/haar patiënt het inzicht in de rekening wil ontzeggen. En de meeste artsen zijn hoofdzakelijk bezig met de behandeling van de patiënt en niet met de rekening die eruit volgt, is mijn ervaring.

keyzer

23 februari 2012

Zolang we niet een direct eigen belangbij de patient weten te leggen zal dit niet ophouden. Naar analogie met andere landen zouden we 10% van de kosten onder het eigen risico kunnen brengen. Hiermee bereiken we dat zorgverzekeraars aan patienten gedetailleerd en tijdig inzicht moeten geven in alle kosten. Door het belang wat de patient hiermee heeft krijgt ontstaat er een natuurlijke controle van de patient op de nota's. Eenvoudig en transparant. Door een maximum aan het eigen risico te verbinden wordt voorkomen dat het onevenredig duur wordt voor bepaalde patienten. Dit is al eens eerder voorgesteld maar niet omarmd door zorgverzekeraars. Misschien iets voor NPCF of de 2e kamer om op te pakken?

GJ van Vorst

24 februari 2012

Oud nieuws, werd al gemeld bij de introductie en de 1e evaluatie van de DBC-systematiek. Systematiek appelleert aan de (latente) hebzucht van een ieder....
Systeem deugt zolang adequaat toezicht, inzicht en correctie mogelijk is. Dat is er niet, daarom wordt periodiek deze lofzang op het misbruik gezongen.... NZa, Ministerie, ZN.... allemaal eigen agenda's met eigen belangen. En de burger betaalt volgend jaar weer meer premie en krijgt weer een hoger eigen risico te accepteren.
Oja, zorg niet als kostenpost maar voorziening (met baten!!!) gaan beschouwen wil ook wel eens helpen. Menig econoom begint dit reeds in te zien, duurt alleen nog 15 jaar voordat de politiek dit inziet.

van Dalen

24 februari 2012

Wat te denken van invoering eigen bijdrage ook in de somatiek? Wordt er direct een eind aan de discriminerende regel dat jet nu voor psychiatrische behandelingen wel moet en voor somatiek niet....
En ja, stuur patienten dan wel een copie van de rekeningen.....want dan moeten ze ook gewoon weten wat de behandelingen kosten.....
Geen eigen bijdrage zonder overzicht van de kosten...maar dan voor niemand !

Anoniem

24 februari 2012

Ik ben benieuwd waar Wilna (NPCF) de cijfers vandaan heeft. Uit de oorzaak die ze geeft laat ze blijken niet aangehaakt te zijn bij het DBC systeem. Jammer om zo te reageren. Ik daag Wilna dan ook uit nu ook haar onderbouwing via de pers te presenteren. Natuurlijk is het systeem niet volmaakt, maar toon aan waar het verbetert kan worden.

DGo

24 februari 2012

De NPCF heeft de klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt.

De DBC-systematiek heeft in zich dat er soms minder wordt gedaan dan 'voorcalculatorisch' in het verkooptarief is opgenomen. Maar dat geldt ook andersom. Het komt ook voor dat de DBC uiteindelijk meer heeft gekost omdat het behandelingstraject langer duurt of gecompliceerder is dan het gemiddelde.

Er is geen ziekenhuis in Nederland dat frauduleus declareert. Er zullen, om wat voor reden dan ook, zo nu en dan fouten worden gemaakt. Maar daar hoort de term 'frauduleus handelen' niet bij.

We kunnen daar van afkomen! Terug naar het 'zwarte tarievenboek' waarmee iedere verrichting apart werd gedeclareerd.

Bijvoet

24 februari 2012

Het verbaast mij, dat dit nu pas naar buiten komt. Al vanaf het begin van de DBC-problematiek is dit het geval!
Ik heb goede hoop op het nieuwe systeem DOT; declareren wat er daadwerkelijk gedaan wordt.
Belangrijk voor de ziekenhuizen is een goede registratie!
Er kan niet meer gesjoemeld worden met eerder afsluiten, aantal klinische dagen worden weer onderverdeeld, etc. Dit systeem zit heel goed in elkaar.
Echter zal er ook veel meer gecontroleerd moeten worden door de verzekeraars en de beste controle is een kopie naar de patiënt, net zoals vroeger.

Postema

24 februari 2012

Ik schrik van enkele reacties hierboven. Patienten kopien van rekeningen sturen zou onzin zijn omdat ze het toch niet snappen.Wat een minachting, maar als het wel zo zou zijn, wordt het dan niet eens tijd om wel begrijpelijke rekeningen te sturen.
Mijn man is vorig jaar voor onderzoek en behandeling in het ziekenhuis geweest. Een nieuwe afspraak was zo gemaakt en nog extra onderzoek ook. Uiteindelijk was er niet echt iets aan de kwaal te doen. Toen we de rekening via de website van de verzekeraar zagen van meer dan 10.000 euro, was dat schrikken. Hadden we dat geweten, dan hadden we toch echt eerder 'Stop maar' gezegd. Dus geef de patient ook de gelegenheid zich als volwassen klant met medeverantwoordelijkheid voor het te besteden geld te gedragen. Het is een verantwoordelijkheid van alle partijen om deze maatschappelijke gelden zorgvuldig te besteden. Succes ermee, en ik help graag een handje om dingen die patienten toch niet zouden begrijpen, begrijpelijk te maken. Eigen regie gaat hand in hand met eigen verantwoordelijkheid nemen en kunnen nemen.

Anoniem

24 februari 2012

Goed dat fraude met declaraties wordt aangepakt. In het debat over PGB voert vermeende fraude door cliënten de boventoon. Waarom is fraude door zorgverleners nog een taboe? Veel patiënten zijn prima in staat om rekeningen te beoordelen. Als er toch niet gefraudeerd wordt, waarom is hier dan bezwaar tegen?
Er moet me nog iets van het hart. Als persoon met meerdere aandoeningen verbaasde het me laatst ontzettend dat bloedonderzoeken voor twee artsen/diagnoses, met voor een deel dezelfde bepalingen, niet gecombineerd kon worden. Het was binnen één ziekenhuis, met één en hetzelfde computersysteem waarin iedere arts gemakkelijk informatie kan nazien. Zo werd er op een ochtend onnodig het bedrag doorheengedraaid dat ik jaarlijks moet betalen aan mijn zorgverzekeraar omdat ik zorgkosten heb. Waarom zijn er geen mogelijkheden om deze onnodige dubbelingen te vermijden en zo de kosten van de zorg in de hand te houden?

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

24 februari 2012

De beslissing om patienten cq zorgverzekerden géén kopie van de factuur van de arts/het ziekenhuis te zenden is genomen buiten de patient om.
Artsen kunnen vrijuit zonder controle van de directe betrokkene declareren. Dit is juridisch onaanvaardbaar.

moeder

24 februari 2012

Een zuur bericht na de misselijke verdachtmakende heksenjacht op PGB-houders i.v.m. 'fraude'. Het PGB en daarmee de eigen regie van langdurig zorgafhankelijke mensen is om deze reden op de schop gegaan. 'Fraude' met het PGB is gemakkelijker te controleren dan dit soort praktijken. Het gaat immers om een eenvoudige situatie waarin de budgethouder verantwoordt (d.m.v. schriftelijke bewijsstukken) aan wie en waaraan/waarom het PGB besteed is. Het is niet de eerste keer dat er sprake is van frauderende artsen en ziekenhuizen. Wat gebeurt daarmee mevrouw Schippers?

Lustgraaf R.H. van de

26 februari 2012

Nota's en declaraties naar de behandelde patient sturen en deze patient zet op de rekening/declaratie Akkoord voor betaling. Stuurt de rekening naar haar/zijn zorgverzekeraar.
Als ex administrateur bij defensie was deze regeling heel gewoon.Herhaalrecepten worden meestal door de secretaresse uitgevoerd maar de arts declareert zijn volledige tarief.De tandartsrekening gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar, wat staat op die declaratie???? Ook zo bij de fysiotherapeut, meestal schrijft deze 2 behandelingen op de rekening terwijl er maar 1 is verricht.

Hofstee

26 februari 2012

We zijn blijkbaar meer bezig met verantwoordelijkheden naar anderen schuiven, dan zelf en samen met betrokkenen (bijvoorbeeld patient en ziekenhuisarts of ziekenhuis en zorgverzekeraar) te bespreken, te handelen en dus te declareren wat echt nodig is. Gedeeltelijk zit dat in het systeem en met name de marktwerking. Prikkels die zorgen dat jij er beter (financieel) uitspringt, werken bij veel mensen. Ook als die mensen beseffen dat er iets fout zit en de zorgkosten blijven stijgen. Zijn bankiers ook al niet weer druk met bonussen? Regels, marktwerking, nog meer formulieren of controleurs bevestigen alleen maar de negatieve spiraal. Mijn devies: pak op een positieve manier je eigen verantwoordelijkheid, deel die met de ander en heb op een persoonlijke en maatschappelijke manier, weer plezier in je eigen vakgebied. Maak echt een aanbod op de in zorg vaak noodzakelijke vraag. Kijk allereerst naar de kwaliteit, maar sla de doelmatigheid niet over. Patiënten willen wel mee verantwoordelijkheid nemen, maar dan moet er niet over hen maar met hen gesproken worden.

Franke

27 februari 2012

@Lustgraaf: interessante gedachte, de patiënt laten tekenen voor behandeling. Ik zie echter nog wel een aantal punten waar naar gekeken zou moeten worden, o.a.: wat als de patiënt weigert te tekenen omdat hij het niet eens is met de inhoud van de declaratie, terwijl de inhoud wel klopt? Wie heeft dan het laatste woord? Wat te doen met patiënten die inmiddels overleden zijn? Ik voorzie een substantiële vertraging in de afhandeling van declaraties, ik betwijfel ernstig of dit wenselijk is.

En waarop baseert u de uitspraak "Ook zo bij de fysiotherapeut, meestal schrijft deze 2 behandelingen op de rekening terwijl er maar 1 is verricht."? Ik vind deze nogal gewaagd en suggestief.

Walraven

30 augustus 2012

Gemeld aan VPZ, na op mijn persoonlijke pagina gekeken te hebben,zag ik dat er 3 keer dit jaar geld is betaald aan mijn huisarts, ik ben de laatste 2 jaar niet bij mijn huisarts geweest en heb ook geen telefonisch consult gehad.
dit gemeld aan VPZ, en wat denk je ??? er word geen actie ondernomen?

Vincent Rogiest

9 november 2016

Ik maak hetzelfde mee hier in noord brabant, eindhoven. Het speelt al sinds 2006,.

Top