ACTUEEL

Gat in AWBZ-pot groeit met 4,5 miljard euro

Gat in AWBZ-pot groeit met 4,5 miljard euro

Het tekort in het AWBZ-fonds groeit dit jaar met 4,5 miljard euro. Dat becijfert het ING Economisch Bureau.

Daarmee is het cumulatieve tekort in het AWBZ-fonds sinds 2008 opgelopen tot 15 miljard euro. Volgens het ING Economisch Bureau is de AWBZ inmiddels goed voor een vijfde van het totale financieringstekort van de overheid.

Betaalbaarheid

"Door de almaar oplopende tekorten komt de betaalbaarheid van de AWBZ in het geding", waarschuwt Erwin Winkel, sectormanager gezondheidszorg bij ING. Volgens de bank zitten de kostenoverschrijdingen vooral aan de uitgavenkant en niet zo zeer aan de inkomstenkant. Mogelijke oorzaken zijn volgens het ING de extra instroom in de AWBZ en het verlenen van zwaardere zorg in met de ouderenzorg.

Instroom

De cijfers van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ), dat ieder kwartaal verslag doet, laten in ieder geval een gestage groei van het aantal indicaties zien. In het derde kwartaal van 2011 stond de teller bij het CIZ op in totaal 760 duizend mensen, die recht hebben op AWBZ-zorg. In het derde kwartaal lijkt zich ook een versnelling af te tekenen in het aantal gehonoreerde indicaties. Eerder maakte het CIZ bekend dat het totale aantal indicaties tussen juli 2010 en juli 2011 met bijna 30 duizend was gestegen. Dit komt neer op een kwartaalgemiddelde van circa 7500. In het derde kwartaal was daarentegen sprake van een groei van 11.000 indicaties.  

 

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

27 februari 2012

Het klopt AWBZ, Gezondheidszorg kost veel geld. Daar kunnen we het inmiddels wel over eens zijn. Maar mag het dat kosten? Ik zie de opmaat naar alweer nieuwe bezuinigingen.

Anoniem

27 februari 2012

Ja, dat krijg je ervan als je gaat lopen rommelen met het PGB.

Peijl, van der

27 februari 2012

Het schijnt dat ze allang niet meer weten HOE al de geldsgtromen in de gezondheidszorglopen. Met andere woorden: HET IS EEN PUINHOOP.
Bovendien wordt er door de verzekeringen veel te veel verdiend. Boven de Balkenende-norm.
Het wordt de hoogste tijd dat er orde op zaken wordt gesteld.

Top