ACTUEEL

GGZ Nederland vreest teloorgang intensieve zorg

GGZ Nederland vreest teloorgang intensieve zorg

Brancheorganisatie GGZ Nederland vreest dat de zorg voor cliënten die een langdurig behandelingstraject volgen in het gedrang komt. Als gevolg van de bezuinigingen op de ggz worden vanaf dit jaar intensieve behandelingen nog maar tot een maximum van 18 duizend minuten vergoed.

De zogeheten 18.000+ maatregel betekent dat de vergoeding van langdurige behandeltrajecten gemaximeerd wordt. Daarmee wordt het leveren van dergelijke intensieve behandelingen voor zorgaanbieders niet meer kostendekkend en komt de zorg voor de patiënt mogelijk in de knel, zo stelt GGZ Nederland. Directeur Paul van Rooij van GGZ Nederland denkt dat vooral cliënten met aan autisme gerelateerde stoornissen, en ernstige persoonlijkheidsstoornissen en stemmingsproblemen als gevolg van de maatregel niet meer de juiste hulp kunnen krijgen of veroordeeld worden tot een klinische opname. Met de onlangs vastgestelde DBC-productstructuur gaat het macro om een bedrag van ruim 50 miljoen euro dat instellingen te weinig krijgen om de zorg te leveren.

Kort geding

De betrokken GGZ-instellingen hebben onlangs geprobeerd de maatregel via een kort geding terug te draaien. Hoewel de voorzieningenrechter heeft aangegeven het probleem te begrijpen en het vreemd te vinden dat juist deze inhoudelijk onderbouwde tarieven in een onlangs vastgestelde productstructuur voor de gehele ggz, door overheidsingrijpen worden gecorrigeerd, bleef een inhoudelijk oordeel achterwege, aangezien de kwestie volgens de rechter geen spoedeisend karakter heeft. De voorzieningenrechter verwijst de instellingen naar de NZa die de tarieven op correcte wijze moet vaststellen.

Vervolgstappen

GGZ Nederland is teleurgesteld over dit oordeel omdat instellingen nu al moeten besluiten of zij het aanbod van zorg continueren en er nu onzekerheid blijft, maar is blij met de erkenning van de voorzieningenrechter van het probleem. GGZ Nederland en de betrokken instellingen hebben inmiddels contact gezocht met de NZa en beraden zich op vervolgstappen. Terugdraaien van deze maatregel is ook onderwerp van gesprek bij het overleg met het ministerie van VWS over een mogelijk meerjarenakkoord voor de GGZ.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Ses

28 februari 2012

Is het de bedoeling dat er voor mensen die het niet meer zien zitten nog meer zijn die zich voor de trein gooien??
En een ander in de problemen helpen waar dan ook weer niet de hulp voor toereikend is.
Bezuinigen kost geld!!! En zeker in dit geval weer.

Lieburg van

28 februari 2012

Er zijn al GGZ instellingen die de langerdurende intensieve zorg opdoeken. Er dreigen ontslagen voor gespecialiseerd personeel, maar ook de mensen met ernstige trauma's en persoonlijkheidsstoornissen krijgen straks niet meer de hulp die ze nodig hebben om een wat meer acceptabel leven te leiden. (Regio Kennemerland)
Om van de eigen bijdrage nog maar te zwijgen.
En het blijft stil in Nederland.

Anoniem

29 februari 2012

In de psychiatrie zijn 2 groepen patienten: supergemotiveerde die er alles voor over hebben en diep willen gaan en patienten die alles al gehad hebben en door sudderen.(Ik neem ze niets kwalijk, ze zijn ziek, willen eigenlijk geen dure behandeling)
Die laatste haken af, de eerste worden sneller geholpen.

Er zijn instellingen die dat 10-tje eigen bijdrage nog voor hun patieneten betalen ( ze halen met de 'behandeling' toch meer binnen) zodat de patienten nog afhankelijker voelen van hun lieve behandelaar/instelling...

Top