ACTUEEL

Durfinvesteerders na drie jaar vrij spel

Durfinvesteerders na drie jaar vrij spel

Beperkende voorwaarden voor winstuitkering aan investeerders in ziekenhuizen blijken alleen de eerste drie jaar te gelden. Daarna zijn er weinig mogelijkheden voor ziekenhuizen om durfinvesteerders te weren. Dit is te lezen in het wetsvoorstel dat minister Schippers naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Risico vermijden

Schippers wil risicoinvesteringen vermijden en hecht daarom aan strakke voorwaarden om tot winstuitkering over te kunnen gaan. Een cruciale eis is dat er geen winst mag worden uitgekeerd in de eerste drie jaar na het moment van investeren. Dit zorgt er volgens de minister voor dat er alleen lange termijn investeerders zich zullen melden om te investeren.

Maar de wachttijd van drie jaar geldt alleen voor de eerste investering. Hierdoor is het na die drie jaar mogelijk om korte termijninvesteringen te doen.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

29 februari 2012

het risico is dus niet alleen groot dat door winstneming publiek en privaat geld voor de zorg aan die zorg wordt onttrokken, maar ook dat perverse prikkels de prestaties van de zorginstellingen opjagen en daarmee de druk op groei van de budgetten.

goede zorg en winstuitkering gaan slecht samen.

Theo van Iperen

29 februari 2012

Vanwaar toch dat insinuerende taalgebruik wanneer het om investeerders in de zorg gaat. 'Durfinvesteerders', 'vrij spel', 'weren'. Tjonge, jonge, jonge, het is me allemaal wat. Niet om het een of ander, maar onze hele bedrijfsleven (en welvaart en kwaliteit van leven) is gebaseerd op het systeem van particuliere kapitaalverschaffing, dat benut wordt om de beste proposities voor klanten op de markt te brengen. En gaat dat nu dagelijks werkelijk zo vreselijk fout. Wordt het bedrijfsleven dag in dag uit belaagd door sprinkhanen die het slechtste met de wereld voor hebben? Volgens mij leidt dat systeem ons al zo'n 150 jaar - met ups and downs, het moet gezegd - tot een wereld van comfort, techniek, gezondheid, veiligheid en gemak. Natuurlijk zijn er excessen, maar laten we niet doen alsof dat per sé de norm wordt voor de gezondheidszorg. Privé vermogen zal een fundamentele bijdrage gaan hebben in de zorg, door de disciplinerende werking die zij gaat hebben op met name de klantbejegening, kwaliteitszorg en doelmatigheid in de zorg. Want laten we eerlijk zijn, welke investeerder zal nu accepteren dat zijn klanten zo worden behandeld als nu de norm is binnen de gezondheidszorg? Iedere patiënt van de toekomst mag hopen dat investeerders zich gaan melden bij zijn of haar zorginstelling.

DGo

29 februari 2012

Heer van Iperen, u begrijpt blijkbaar niet voor van de gezondheidszorg.

DGo

29 februari 2012

Ik bedoel natuurlijk:
"niet veel van de gezondheidszorg "

Top