ACTUEEL

GGZ Friesland moet Antonius kwart miljoen betalen

GGZ Friesland moet Antonius kwart miljoen betalen

De rechter heeft bepaald dat GGZ Friesland het Antonius Ziekenhuis in Sneek een bedrag van zo’n 240 duizend euro moet betalen. Tussen de twee organisaties bestaat een langlopend conflict over nabetaling van achterstallig loon aan een groep verpleegkundigen.

Vanaf 1997 tot medio 2009 hebben Antonius Ziekenhuis en GGZ Friesland met elkaar samengewerkt op het gebied van psychiatrisch klinische zorg in Friesland. Daartoe werd een speciale multifunctionele eenheid opgericht genaamd "GGZ Acute Zorg Sneek" en gehuisvest op het terrein van Antonius Ziekenhuis. Beide partijen stelden personeel ter beschikking van AZS.

Verpleegkundigen

Het was de bedoeling dat alle medewerkers in dienst zouden treden van GGZ Friesland. Zes verpleegkundigen van het Antonius Ziekenhuis hebben uiteindelijk besloten om niet in dienst van GGZ Friesland te treden maar werknemer te blijven van Antonius Ziekenhuis. Hun functiewaardering en salaris zou er anders op achteruit gaan.

Vonnis

De verpleegkundigen hebben in 2009 gelijk gekregen van de Hoge Raad, waarop het Antonius Ziekenhuis hen bijna 240.000 euro aan achterstallig loon moest betalen. Het ziekenhuis wilde deze kosten op GGZ Friesland verhalen, omdat deze volgens de samenwerkingsovereenkomst de financiële risico’s van GGZ Acute Zorg Sneek (AZS) zou dragen. GGZ Friesland weigerde dit. De conclusie van de rechter in het vonnis van 22 februari is dat GGZ Friesland gehouden is de door het Antonius Ziekenhuis nabetaalde loonkosten voor haar rekening te nemen.

Conflict

Beide partijen hadden vorig jaar nog een conflict, nadat een einde kwam aan de samenwerking in het aanbieden van psychiatrische zorg in de regio door AZS. GGZ Friesland wilde een ruimte in het ziekenhuis blijven huren op basis van de oorspronkelijke gunstige huurvoorwaarden, terwijl het Antonius de huur wilde verhogen en de opzegtermijn wilde verkorten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top