ACTUEEL

Schippers fel tegen financiële prikkels preventie

Minister Schippers van Volksgezondheid is “een groot tegenstander” van het financieel belonen van zorgverzekeraars voor actief preventiebeleid. Volgens Schippers staat dit haaks op haar plannen om de risicoverevening tussen zorgverzekeraars af te bouwen.

Een en ander blijkt uit een brief van Schippers aan de Tweede Kamer waarin ze reageert op het advies  “Preventie van welvaartsziekten: effectief en efficiënt georganiseerd” van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). In de brief maakt Schippers duidelijk vast te willen houden aan de eigen verantwoordelijkheid van de burger, publiekprivate samenwerking en een achtergrondrol voor de overheid als belangrijkste bouwstenen van haar preventiebeleid.

Nevendoelen

Actieve overheidsbemoeienis en financiële prikkels, zoals de RVZ adviseert, acht Schippers niet wenselijk. Volgens Schippers hebben de zorgverzekeraars al voldoende financiële prikkels om in preventie te investeren en wel in de vorm van gezonde en dus minder dure verzekerden.  De suggestie van de RVZ om een beloning voor preventie toe te voegen in de risicoverevening, wijst ze resoluut van de hand. "Het belasten van dit systeem met nevendoelen maakt de regeling meer diffuus en derhalve meer kwetsbaar", vindt Schippers. "Dit vind ik zeer onwenselijk. Daarnaast staat de eigen verantwoordelijkheid van de burger bij het inrichten van zijn leven centraal." 

Ideologie

Ook het instellen van een preventiefonds kan niet op de instemming van Schippers rekenen, net zomin als een vettax of hogere BTW op ongezond voedsel. Volgens de minister zijn de effecten van prijsmaatregelen, die een gezondheidseffect beogen onvoldoende bekend. Om die reden geeft ze de voorkeur aan een lokale aanpak, waarbij de overheid een ondersteunende rol vervult. In de brief stelt Schippers zich te willen concentreren op die preventiemethoden die een bewezen effect hebben. "Preventie is een belangrijk onderwerp dat vaak ideologisch wordt opgepakt", aldus Schippers. "Mijn streven is om zo veel mogelijk feitelijk aan de slag te gaan."

Kritiek

Impliciet reageert Schippers ook op de kritiek als zou ze onvoldoende aandacht aan preventie schenken. De minster wijst er in dit verband op dat ze meer geld uittrekt voor preventie dan het vorige kabinet. "Zo trek ik bijvoorbeeld jaarlijks zo'n 70 miljoen euro uit voor meer sport en bewegen in de buurt en voer ik in 2013 het bevolkingsonderzoek naar darmkanker in", aldus Schippers.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

1 maart 2012

En zo ging het plan van RVZ-bestuurder Mackenbach in politieke onnozelheid ten onder. Dat is vervelend voor de man, maar (letterlijk) dodelijk voor vele kwetsbare Nederlanders.

Het plan zat politiek zo slecht in elkaar dat de afloop na lezing van het persbericht al duidelijk was. Een goed plan had veel meer kans gemaakt en honderduizenden Nederlanders kunnen helpen. Best een rampzalige RVZ actie.

ANH Jansen

1 maart 2012

Laten we wel wezen. De Rekenkamer heeft onlangs de kosten van zorg op een rijtje gezet. Idem SCP. Uit de aanleverde data blijkt dat een gezond persoon meer kosten maakt dan een ongezond persoon.
Macro economisch is preventie dan ook ondoelmatig.
Vandaar dat het Ministerie van VWS weigert een ander beleid te voeren dan zelfmanagement door de verzekerden in dit land.
Bewezen is tevens dat zelfmanagement niets uithaalt. Die 70 miljoen euro is dan ook voor de buhne.
Een vettaks, suikertaks e.d. varianten meer gaan ten koste van de inkomsten van de Staat en dat is helemaal uit den boze. Stel je voor dat het Staatsapparaat daadwerkelijk moet inkrimpen. Terugtredende Overheid wil niet zeggen een kleinere Overheid.

De Bekker

2 maart 2012

Slechte zaak. Eigenlijk best spijtig dat een minister schrijft dat de effecten van prijsmaatregelen die een gezondheidseffect beogen onvoldoende bekend zijn. De effecten rond tabak zijn niet eens zo lang geleden in een Interdepartementaal Beleidsonderzoek uitgebreid belicht (conclusie: ja, accijns helpt). En heeft er nu niemand bij VWS het OECD rapport "Obesity and the Economics of Prevention: Fit not Fat" onder de neus van de minister geschoven?

Of heeft de minister al het beschikbare materiaal wel gekregen maar besloten het expres niet te lezen ... Want dan kun je blijven beweren dat je het niet wist.

De OECD constateert: "Regulation and fiscal measures may succeed where explicit motivation and empowerment fail to change lifestyles." en schrijft "Several studies suggest that food taxes can have an impact on both consumption of unhealthy foods and people’s weight. Recent OECD analysis of the impact of an intervention combining taxes on foods high in fat with subsidies on fruit and vegetables has shown that such measures could generate larger gains in life expectancy and disability-adjusted life expectancy than most other interventions, in the short run as well as in the longer run. The costs associated with implementing these measures would be lower than the reduction in health expenditure they would bring about."

Prijsprikkels werken dus wel, juist in samenwerking met ander beleid. De overheid heeft een rol bij het corrigeren van externe effecten - vooral bij een groter wordend gat tussen sociaal-economisch sterkeren en zwakkeren. Mensen gaan nu onnodig dood of worden chronisch ziek.

Hebben we nou een minister van Gezondheid of een minister van "Hup-extra-geld-naar-ziekenzorg"?

Top