Finance

‘Financiële crisis belemmert prestatiebekostiging niet’

Minister Klink van VWS ziet in de wankele financiële positie van ziekenhuizen geen reden om pas op de plaats te maken bij de invoering van prestatiebekostiging.  Dat laat de minister weten in antwoord op vragen van SP-Kamerleden Kant en Van Gerven.

Eigen verantwoordelijkheid

Klink benadrukt dat hij juist vanwege de financiële positie van ziekenhuizen heeft gekozen voor een geleidelijke en zorgvuldige invoering van prestatiebekostiging. Wel erkent Klink dat de balanspositie van veel ziekenhuizen versterking behoeft. “Het valt niet te ontkennen dat de marges en het weerstandsvermogen van ziekenhuizen verbeterd moeten worden”, aldus Klink in de brief. Maar de verantwoordelijkheid voor de financiële positie ligt volgens de minister primair bij de ziekenhuizen zelf: “De verantwoordelijkheid om de financiële positie te verbeteren ligt primair bij de ziekenhuizen zelf, het is aan hen om de exploitatie op orde te houden cq in te grijpen indien zich een tegenvaller of neergaande lijn aftekent.”

Geen concrete handreiking

Voor ziekenhuizen die door de overgang naar prestatiebekostiging in de knel zijn geraakt, heeft de minister vooralsnog geen concrete handreikingen. Wel belooft Klink dat de regeling voor nadeelcompensatie die door de commissie Havermans wordt uitgewerkt, “binnenkort beschikbaar” komt. Hetzelfde geldt voor de extra middelen die het kabinet in het kader van de crisisbestrijding beschikbaar heeft gesteld voor versnelde nieuwbouw.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top