ACTUEEL

Kamer buiten spel bij benoeming inspecteur-generaal

Minister Schippers van VWS ziet geen reden om de Tweede Kamer te betrekken bij de benoemingsprocedure rond een nieuwe inspecteur-generaal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Parlementaire betrokkenheid leidt volgens Schippers tot “politisering” en “onduidelijkheid”.

De minister reageert hiermee op verzoeken van de Kamerleden Gerbrands (PVV) en Bouwmeester (PvdA). Gerbrands wil dat de opvolger van scheidend inspecteur-generaal Gerrit van der Wal vóór diens benoeming aan de Tweede Kamer wordt voorgesteld. Bouwmeester wil  dat de Tweede Kamer inzage krijgt in het profiel van de nieuwe inspecteur-generaal.

Politisering

In een brief geeft Schippers aan niet tegemoet te willen komen aan deze verzoeken. Volgens Schippers zou een en ander de ministeriële verantwoordelijk ondergraven voor de organisaties waaraan topambtenaren als de inspecteur-generaal leiding geven. Bovendien leidt betrokkenheid van de Tweede Kamer tot een politisering van deze benoemingen en tot onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, aldus Schippers.

Onafhankelijk

Schipper erkent dat de Tweede Kamer bij een beperkt aantal benoemingen wel een rol heeft. Dat is het geval bij de Nationale Ombudsman, de President van de Algemene Rekenkamer en de Hoge Raad. Dit betreft volgens Schippers allemaal organisaties met een specifieke grondwettelijke positie, waarbij de onafhankelijke positionering ten opzichte van de regering cruciaal is. Dit geldt niet voor zelfstandige bestuursorganen als de IGZ, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)en het College voor zorgverzekeringen (CVZ).

1 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

7 maart 2012

jammer, een gemiste kans.

maar de minister heeft wel gelijk dat de benoeming van deze autoriteiten, die ook t.o.v. de regering een onafhankelijke positie moeten kunnen innemen, niet gepolitiseerd moet worden.

een alternatief voor het betrekken van de Tweede Kamer, die geen sollicitatiecommissie moet worden, zou een rol voor de Eerste Kamer kunnen zijn. zoals in de Verenigde Staten zou de senaat nieuwe leden van deze colleges uit een meervoudige voordracht van de regering moeten benoemen, na een openbare hoorzitting met alle kandidaten.

deze procedure moet dan ook gevolgd worden voor de benoeming van de leden van de Hoge Colleges van Staat, om herhaling van een beschamende procedure zoals die rond de benoeming van P.H. Donner tot vicevoorzitter van de raad te voorkomen.

Top