ACTUEEL

Gemeentelijk beleid scoort matig bij ggz-cliënt

Cliënten van de ggz vinden dat gemeentelijk beleid te wensen overlaten als het gaat ondersteuning en participatie van mensen met psychische handicaps. Dat blijkt uit een onderzoek van het Landelijk Platform GGz (LPGGz) en Vereniging Geestdrift in samenwerking met Movisie die het onderzoeksinstrument heeft ontwikkeld; de (O)ggz-spiegel.

In het onderzoek werden ervaringen van cliënten van de ggz en de openbare ggz met gemeentelijk beleid in kaart gebracht. Regionale cliëntenorganisaties hebben het onderzoek uitgevoerd in hun regio. In totaal zijn ruim 2500 cliënten in 229 gemeenten zijn bevraagd.

Toegankelijkheid en participatie

De vragen gingen onder meer over beschikbaarheid en toegankelijkheid van voorzieningen voor ggz-cliënten, outreachend werken door gemeenten, eigen regie van de cliënt en de mate waarin ggz-cliënten over deze zaken kunnen meepraten. Verder werd gekeken naar de mogelijkheid om zelfstandig te functioneren, dagbesteding en werk en het oordeel over de leefbaarheid in de gemeente.

Gemeente Veenendaal kwam op deze gebieden als beste uit de bus. De gemeente scoorde als rapportcijder een 7,6 tegenover een 5,8 als landelijk gemiddelde. Eindhoven en de regio Achterhoek deden het eveneens goed.

Best practice

Veenendaal heeft de prijs voor 'best practice' gekregen vanwege goede rapportcijfers en het project 'Wijk en Psychiatrie'. Via dit project worden Veenendalers met en zonder psychische beperkingen op allerlei manieren met elkaar in contact gebracht om gezamenlijke activiteiten te ondernemen. Daarnaast motiveert de gemeente Veenendaal ggz-cliënten om als vrijwilliger bij buurtactiviteiten te helpen. (Bronnen: Psy, Ypsilon)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top