ACTUEEL

Bibliotheek zoekt onderdak bij zorginstellingen

Bibliotheken Eemland wil huiskamerbibliotheken openen binnen zorginstellingen in de verschillende stadswijken in Amersfoort. De directie wil hiermee de bibliotheekcollectie beschikbaar houden voor oudere en minder mobiele werknemers.

De huiskamerbibliotheek vervangt de zogeheten bibliobus, die in juli wordt wegbezuinigd. Met het opheffen van de bibliobus dreigt een groep ouderen en minder mobiele bewoners de bibliotheekvoorziening te moeten missen. De bibliotheek zoekt daarom nu naar alternatieven om de collectie toch toegankelijk te houden voor deze specifieke doelgroep.

Open karakter

Volgens Bibliotheken Eemland sluit het plan van de huiskamerbibliotheken goed aan bij de wens van de gemeente om zorginstellingen een meer open karakter te geven voor oudere wijkbewoners. Net als de bibliotheken hebben ook zorgorganisaties met bezuinigingen te maken. De komende maanden moet dan ook blijken of er bij de instellingen voldoende draagvlak is voor de huiskamerbibliotheken. De directie van Bibliotheken Eemland heeft al  verkennende gesprekken gevoerd met  Beweging 3.0. Op korte termijn volgt overleg met andere instellingen in de regio.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

8 maart 2012

Ik vind dat wel een goed idee, mits het geen afbreuk doet aan de collectie boeken van een bieb en deze voor iedereen beschikbaar blijft.

Top