ACTUEEL

Help mee aan “Zorg die werkt”!

Help mee aan “Zorg die werkt”!

Van een NVZD bestuurder mag worden verwacht dat die een bijdrage levert aan Zorg die werkt. Hoe? Door deel te nemen aan het Voorjaarscongres van de NVZD. Uw beroepsvereniging! Uw congres. En uw onmisbare eigen bijdrage aan uw professionaliteit en bestuurlijk netwerk.

Geen omweg maar het congres als een rechte lijn, direct naar het basale uitgangspunt van onze bestuurlijke inspanningen en meerwaarde. Inderdaad, een bestuurder “doet het” voor:  Zorg die werkt. Voor niet minder. Dat is dan ook de rode draad van ons congres.

“Zorg die werkt”

“Zorg die werkt”. Hoewel we er te vaak te ver van zijn verwijderd, klinkt de kreet ons bekend in de oren. Ons korte geheugen heeft nog vage associaties met de zomer vorig jaar, toen de recent aangetreden minister van volksgezondheid de grote lijnen van haar zorginhoudelijke beleid met ons deelde. De trekker van ons congres is ontleend aan de titel van het beleidsmatig visitekaartje dat zij toen uitdeelde. Haar visie op de nabije toekomst van de gezondheidszorg. Een jaar gedogen en een toenemend aanhalen van de broekriem wijzer, is de vraag alleen maar actueler: wat wil zij en wat willen wij met onze zorg?

Wees erbij

Dat is precies waar uw congres over gaat. Voor de beantwoording van die vraag kunnen wij u niet missen. Het maakt niet uit of u actief of luisterend wilt deelnemen, als u er als lid van de vereniging maar bent. Uw visie doet er toe. Uw aanwezigheid is een blijk van saamhorigheid met de sector waarin u werkzaam bent. En u draagt bij aan de legitimering van uw beroepsvereniging en helpt ons om de professionaliteit van uw bestuurlijk functioneren uit te dragen.

Breed boeiend programma

De congrescommissie van de NVZD heeft een breed en boeiend programma voor u bij elkaar gebracht. De lijst met sprekers getuigt daarvan. Naast de plenaire bijeenkomsten is tijd ingeruimd om in kleinere sessies onderwerpen verder uit te diepen. Vanzelfsprekend treft u er uw gewaardeerde collega’s, zakenrelaties en bekenden. Stel ook hen niet teleur en kom! En wanneer u besloten heeft naar het congres te komen, uw congres, neem dan de moeite om tenminste één andere collega die u graag zou willen treffen op uw aanwezigheid opmerkzaam te maken. Tot 19 en 20 april!

Namens de congrescommissie en het bestuur,

Ruud Lapré, voorzitter NVZD

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top