ACTUEEL

Schippers: inspectie moet harder bijten

Schippers: inspectie moet harder bijten

Minister Schippers van Volksgezondheid wil dat Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) “activistischer, directer en pro-actiever” optreedt dan nu het geval is. Zo’n hardere opstelling is nodig om de “vertrouwensbreuk tussen samenleving en inspectie” te herstellen, zo stelt Schippers in een interview in aprilnummer van Skipr magazine.

Schippers stelt dit jaar 10 miljoen euro extra beschikbaar om honderd nieuwe inspecteurs aan te trekken. “Toch zit niet alles in mankracht”, aldus de minister in Skipr magazine. “Het gaat er om hoe dingen worden opgepakt. Hoe pak je een zorginstelling aan, bijt je hard genoeg? Ben je stevig genoeg? Mijn visie is activistischer, directer en pro-actiever dan de inspectie nu is. Ik wil weten of zij voldoende is uitgerust om mijn visie waar te maken. Is de uitvoering berekend op mijn plannen? Moet de organisatie veranderen, moeten er andere mensen bij?”

SEH

Schippers’ plannen voor de inspectie passen bij de waarschuwing die de minister de zorgsector zegt te willen geven. “Een tandje aandraaien is niet genoeg”, aldus Schippers. “Er moet een wake-upcall komen.”  Dit betekent wat Schippers betreft ondermeer dat zorgaanbieders en verzekeraars zich moeten richten op zorg die “zinnig en zuinig” is. “Trendy grieppoli’s” horen daar volgens Schippers niet bij. Ook laakt ze de manier waarop ziekenhuizen hun spoedeisende hulp als marketing-tool gebruiken. “Ziekenhuizen benutten SEH’s vaak om patiënten binnen te trekken”, aldus Schippers. “Maar de patiënt heeft geen idee of zo’n post goed is. Wat mij betreft kunnen er wat SEH’s dicht. SEH’s zijn ongelooflijk duur. De grote steden hebben er te veel.”

Zorgverzekeraars

Schippers liet vorig jaar al aan de Tweede Kamer weten dat ze studeert op mogelijkheden om onnodig beroep op de SEH terug te dringen. In Skipr benadrukt de minister dat niet de overheid maar de zorgverzekeraars moeten bepalen welke SEH’s open kunnen blijven.

10 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

10 maart 2012

Voordat de inpsectie harder gaat bijten moeten ze eerst de kwaliteit van hun werk verbeteren. Een beetje bijten in elke richting maakt de zorg echt niet beter.

Anoniem

10 maart 2012

Dan moet de inspectie wel in het bezit zijn van tanden, als er harder gebeten wordt. Dat is nu niet het geval, en daarom weinig effectief....

Mr. R.M. Dalmijn

10 maart 2012

Hoopgevend. Kijk uit naar het interview, wellicht dat daarin ook het profiel van de nieuwe inspecteur wordt belicht. Kleine voorzet: taakvolwassen met ruime, 15 jaar, ervaring in uitvoerende geneeskunde, gezag en respect binnen eigen beroepsgroep. Stijl en hoffelijkheid worden op prijs gesteld, eigen vermogen lijkt onmisbaar met een honorering van circa 70 k bruto in het vooruitzicht. Krachtige persoonlijkheid zonder bureaubinding met gevoel voor ondubbelzinnige formulering. Uiteraard is een beheersing van de Nederlandse taal boven het minimum van de 1200 woordengrens een vereiste. Kort en goed echte dokters met stevige wortels.

Schulte

11 maart 2012

De minister zal alles doen om te voorkomen dat de nieuwe inspecteur ook maar een klein beetje gaat voldoen aan het profiel van Rob Dalmijn. Als zij eer sterke, duidelijke onafhankelijke en breed gerespecteerde inspecteur wilde dan zou ze ook bereid zijn om IGZ onafhankelijk te maken of om de nieuwe inspecteur voor te stellen aan de Tweede Kamerleden.

Als er een eis is, dan is het wel dat de nieuwe inspecteur aanstuurbaar is. Iemand die de minister niet voor de voeten gaat lopen en van tijd tot tijd bereid is om de invloed van IGZ in te zetten om het beleid van VWS mogelijk te maken.

Kortom, iemand met veel ambitie maar zonder ruggengraat of visie. Eigenlijk gewoon een tweede Gerrit. Tegen de tijd dat IGZ onder vuur komt te liggen dan wordt hij gewoon weer vervangen (of zoals in het geval van Gerrit wordt hem aanblijven afgeraden).

Heirman

12 maart 2012

Toch vind ik het een éénzijdige benadering. Het verzakelijken van de zorgmarkt brengt met zich mee dat er andere krachten gaan spelen. Op voorwaarde dat de marketing op een integere wijze gebeurd (dus geen camera's van RTL) moet er mijn inziens ruimte zijn voor ondernemersschap. Ondernemersschap kan ook betekenen dat de kwaliteit stijgt. Om het alweer aan de voorkant te gaan reguleren met inspectie en een dwingende rol van de verzekeraars, maakt dat de verzakelijking nooit een echte kans gaat krijgen. Ik ben benieuwd naar de richtlijnen die de inspecteurs meekrijgen. Een trendy SEH heeft geen relatie met kwaliteit. Hopelijk wordt het spel wel zuiver gespeeld.

Arnout Orelio

12 maart 2012

Welk probleem gaat (harder) bijten eigenlijk oplossen?
Het vertrouwen herstellen? Is dat weg dan? en zo ja, hoe komt dat dan? Te slap optreden?

Doordat we harder gaan optreden, komt vertrouwen terug?

Ik zou graag een IGZ hebben die samen met patiënten, zorgverleners, financiers de oorzaken van (on)veilig of (on)gezond handelen achterhaalt en op basis hiervan samen met deze partijen maatregelen ontwikkelt die ons, als patiënten, echt gaan helpen. Verdere zou de inspectie bewezen methoden voor veilig handelen moeten verspreiden en toetsen: zorginstellingen en professionals, die deze methoden niet willen hanteren, en zich niet steeds hierop scholen, die zouden streng moeten worden aangepakt (ipv zij die fouten maken). We kunnen nog veel van de luchtvaart leren volgens mij.

Anoniem

12 maart 2012

Minister trekt 10 miljoen euro uit om de bijtkracht van de IGZ te vergroten. Jammer denk ik dan en wie gaat dat betalen. Inmiddels komen de artsen amper nog aan dokteren toe omdat zij zich aan allerhande richtlijnen, protocollen en eisen van VWS, zorgverzekeraars etc dienen te houden. Juist dit allescontrolerende en obstruerende orgaan is een geldverslindende machine die weinig bedraagt aan kwaliteit. Versobering van dit orgaan,versoepeling van richtlijnen, protocollen etc en meer durven vertrouwen op de weldenkendheid van de medisch specialisten levert mijns inziens veel meer op.

Gonny Kuipers

13 maart 2012

Goed initiatief!

Anoniem

13 maart 2012

Dhr Dalmijn wil dus een specialist die tot nu toe heeft gedaan wat in het belang is van zijn collega's/ bazen (anders wordt je geen specialist, en al helemaal niet een die respect krijgt), maar als inspecteur zijn collega's op de vingers gaat tikken.

Het lijkt me wel haalbaar een specialist met eigen vermogen te vinden.

van Zanten

14 maart 2012

Bijten is prima maar draai het nu ook eens om en ga nu eens fatsoenlijk beleid maken vanuit VWS.
Een voorbeeld: laat ziekenhuizen - met steun - verplicht tijd en geld besteden aan brede innovaties die geld opleveren. Zorg voor (IHE) standaards, dwing ze af. Spaart tientallen miljoenen. Dan gaat het vliegwiel draaien. Neem een voorbeeld aan MinEZ (EL&I), die kunnen het wel waar MinVWS geen meter vooruit komt met de Nictiz-en van deze wereld.

Top