ACTUEEL

‘Fragmentatie tast effectiviteit eHealth aan’

Gebrek aan onderlinge afstemming zet de effectiviteit van eHealth-toepassingen onder druk. Vanuit het oogpunt van gebruikersvriendelijkheid, toepasbaarheid en doorontwikkeling zouden betrokken partijen moeten streven naar grotere convergentie. Dat betoogt bestuurder Dik Hermans van innovatienetwerk Vita Valley.

Volgens Hermans wordt het eHealth-veld overstroomt door een stortvloed van nieuwe ideeën en toepassingen. Hoewel dit volgens de oud-CVZ bestuurder getuigt van innovatiekracht brengt deze ontwikkeling ook problemen met zich mee. “Als je alleen al kijkt naar het aantal patiëntenportals”,  licht Hermans toe. “Elke aanbieder,zorgregio, IT-leverancier en patiëntenvereniging lijkt wel een eigen portal te hebben. Dat maakt het onoverzichtelijk voor de patiënt. Je zal maar comborbide zijn, dan heb je heel wat portals af te lopen.”

Schaal

Niet alleen dreigen eHealthtoepassingen daarmee bewerkelijk en gebruiksonvriendelijk te worden, veel initiatieven hebben onvoldoende schaal om door te kunnen ontwikkelen. “Door de veelheid van e-health-initiatieven genereren ze ieder voor zich te weinig traffic om door te kunnen ontwikkelen”, stelt Hermans. 

Convergentie

Om deze problemen het hoofd te bieden pleit Hermans voor grotere convergentie. Vita Valley opteert daarbij ondermeer voor een kwaliteitskeurmerk waarin minimale vereisten voor e-healthtoepassingen zijn opgenomen. Daarnaast zouden bepaalde standaardmodules voor bijvoorbeeld persoonsgegevens schakelbaar gemaakt kunnen worden. Ook denkt Vita Valley aan een open e-health appstore. Gebruikers kopen in dit model geen kant en klare totaalproducten, maar vrij toepasbare applicaties. De leverancier krijgt geen vergoeding voor het product als zodanig, maar voor het gebruik ervan.

Onvolwassen

Dat dergelijke initiatieven nog niet van de grond gekomen zijn, is volgens Hermans in zekere zin exemplarisch voor de huidige ontwikkelingsfase van e-health in Nederland. “Dat niet helder is waar preconcurrentiële samenwerking mogelijk is, toont de onvolwassenheid van de markt”, aldus Hermans. Hermans hoopt tijdens het jaarlijkse Health Valley Evenement dat op donderdag 15 maart in Nijmegen wordt gehouden een eerste stap te kunnen zetten op weg naar nauwere samenwerking in het e-healthveld.  Naast Hermans delen onder anderen ook Rob Adolfsen, Bas Bloem en Guus van Montfort hun kijk op e-health met het publiek.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Jan Taco te Gussinklo

14 maart 2012

Ik deel de opinie van Dik Hermans. Het is zeker inherent aan een ontwikkeltraject. Bovendien is het fenomeen eHealth ook nog eens heel breed en divers.
Het moeizaam op gang komen van de financiering speelt absoluut een rol. Onvoldoende evidence blijkt vaak een knelpunt.

Een concreet voorbeeld illustreert de uitdaging :
http://www.dutchbuttonworks.com/2011/09/telezorg-hartfalen/

Van Asselt

19 maart 2012

De versplintering van de markt op het terrein van e-health is zondermeer zorgwekkend, in de eerste plaats voor diegenen die aangewezen zijn op de beschikbaarheid van dergelijke voorzieningen. Een kwaliteitskeurmerk helpt maar lost zeker niet alles op; het ontwikkelen van oplossingen die in een open domein kunnen worden geplaatst en daarmee de markt openzet naar het gebruik van andere relevante voorzieningen, des te meer. Dat leidt tot minder gedwongen winkelnering en vooral: een e-healthportal dat optimaal geïntegreerd is binnen het zorgveld en daarmee goed bereikbaar is voor cliënten en patiënten zonder te hoeven jongleren met een handvol aan logingegevens van verschillende aanbieders.

Top