ACTUEEL

‘Sneller ingrijpen bij zwangere verslaafde’

Bestuursvoorzitter Sjef Czyzewski van Bouman GGZ pleit voor aanscherping van het gevaarcriterium bij verslaafde zwangere vrouwen. Nu moeten hulpverleners volgens Czyzewski de lacune in de wet naar eigen inzicht invullen. 

Aanscherpen

Tot nu toe was schade aan de zwangere vrouw doorslaggevend voor rechters om een verslaafde zwangere gedwongen op te laten nemen. “Het gevaar voor de foetus is echter al in een heel pril stadium”,  zegt Czyzewski op de site van Zorg+Welzijn. “Hulpverleners moeten nu een oplossing vinden voor een probleem waar de overheid niet aan wil. Goed om de wettelijke regeling aan te scherpen.”

Eerdere fase

De instelling neemt geregeld gedwongen zwangere verslaafde vrouwen op, meestal vanaf 24 weken zwangerschap. Czyzewski wijst er op dat de vrucht ook in een eerdere fase gevaar loopt. “Hulpverleners moeten nu oplossingen vinden om het gevaar voor de foetus in begin van de zwangerschap zo gering mogelijk te houden”, aldus Czyzewski. “Gedwongen opname is in handen van de rechter die de stoornis van de zwangere verslavingszieke vrouw weegt, terwijl de giftige stoffen van drank en drugs juist in het begin van de zwangerschap de grootste invloed hebben.”

Gedwongen opname

Kinderrechter Dia Flinterman bepleitte afgelopen zaterdag in RTL Nieuws dat het parlement in nieuwe wetgeving regelt dat zwangere vrouwen met een verslaving gedwongen opgenomen kunnen worden. Volgens Czyzewski biedt de wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) in principe voldoende aanknopingspunten, maar dan moet de regeling wel worden aangescherpt naar het begin van de zwangerschap. Ook pleit Czyzewski voor nauwere samenwerking tussen de betrokken hulpverleners. “Het maakt uit of je de situatie van de moeder vanuit een psychiater of vanuit de begeleider van de moeder bekijkt. Beide professionals moeten hun oordeel leren delen. Het gaat dan om eerlijkheid over de situatie, eerder nog dan harder optreden.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top