ACTUEEL

Innovatiefonds verzekeraars wil betere ggz

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars stelt geld beschikbaar voor twee onderzoeken gericht op verbeteringen in de zorg voor ggz-cliënten. De onderzoeken zijn er op gericht om cliënten sneller op het juiste zorgadres terecht komen.

Door onder andere cliëntprofielen te ontwikkelen kan sneller bepaald worden welke zorg het best aansluit bij de feitelijke behoeften van de cliënt. Instanties kunnen de cliënt beter verwijzen naar de best passende zorg. Door de te voorkomen dat cliënten op de verkeerde plek worden behandeld  bespaart deze nieuwe aanpak volgens het Innovatiefonds teleurstellingen, tijd en geld. De inzet van e-Mental Health (behandeling met ondersteuning van internet) kan daarbij een belangrijke rol spelen.

Depressie

De betreffende onderzoeken worden uitgevoerd door respectievelijk de Universiteit Twente (UT) en de Vrije Universiteit (VU)alsmede de Stichting Topklinische GGz. Het onderzoek van UT en de VU richt zich op cliënten met depressieve klachten. De onderzoekers concentreren zich daarbij op het concept van ‘blended care’, waarbij de cliënt zowel face to face als online behandeling ontvangt . 

Topklinisch ggz

De Stichting Topklinische GGz gaat onderzoek doen naar (kosten)effectiviteit van topklinische geestelijke gezondheidszorg. De focus ligt hierbij op cliënten met ernstige en complexe eetstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Het doel is deze cliënten eerder te herkennen en te verwijzen naar de voor hen meest effectieve zorg. Door de problematiek goed en tijdig te herkennen, is onnodige, niet-effectieve zorg in de tweede of derde lijn te voorkomen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top