ACTUEEL

Inspectie stelt SGJ onder verscherpt toezicht

Inspectie stelt SGJ onder verscherpt toezicht

De Inspectie Jeugdzorg heeft de Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn (SGJ) per 20 maart 2012 onder verscherpt toezicht geplaatst voor de duur van maximaal een jaar. Er is sprake van aanhoudende tekortkomingen in alle door de SGJ aangeboden vormen van jeugdzorg, aldus de inspectie.

Disfunctioneren

In de besluitvorming om tot verscherpt toezicht over te gaan, speelde calamiteitenonderzoek een rol, alsook de verschillende klachten en signalen die de inspectie de afgelopen periode heeft ontvangen over het functioneren van de SGJ. SGJ is een landelijk werkende instelling met verschillende vormen van jeugdzorg.

Verbeterplan

De inspectie verwacht binnen drie weken een schriftelijke reactie van de SGJ met daarin een duidelijke visie op de noodzakelijke verbeteringen. Daarna dient de SGJ een integraal verbeterplan op te stellen voor de gehele organisatie met concrete maatregelen en een duidelijk tijdpad. Tijdens het verscherpt toezicht vinden er regelmatig gesprekken plaats tussen de inspectie en de SGJ over de voortgang van de verbeteringen. Daarnaast vindt verwacht en onverwacht toezicht plaats.

In de periode van 2008 tot 2010 was de veiligheid van pleegkinderen in het geding bij SGJ.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top