ACTUEEL

Medial en ATAL onderzoeken fusie

Medial en ATAL onderzoeken fusie

Stichting Medische Diagnostiek (Medial) en Stichting Amsterdamse Trombosedienst en Artsenlaboratorium (ATAL-mdc) hebben een intentieovereenkomst gesloten om te fuseren. Zij onderzoeken of het mogelijk is hun diensten te integreren. Wanneer dit positief resultaat oplevert, willen deze twee grote instellingen voor medische diagnostiek nog in 2012 fuseren.

Groot diagnostisch centrum

Indien de fusie slaagt, zal het tot dusverre grootste diagnostisch centrum van Nederland ontstaan met een omzet van ongeveer 60 miljoen euro, claimt Medial. Elders in Nederland zijn echter ook fusiegesprekken gaande, waaruit nog grotere combinaties kunnen voortkomen.

Ontwikkelingen eerstelijnsdiagnostiek

Medial en ATAL-mdc spelen met hun plannen in op de beweging die in de eerstelijnsdiagnostiek gaande is. Uit rapporten van onder meer onderzoeksbureau Plexus blijkt dat er een overcapaciteit aan diagnostische voorzieningen in Nederland is en dat schaalvergroting tot efficiënter zorg leidt. Medial en ATAL verwachten dat bij toenemende marktwerking de vergoedingen voor diagnostiek aanzienlijk zullen dalen. Daardoor wordt het voor grotere buitenlandse partijen aantrekkelijk de concurrentie met Nederlandse instellingen aan te gaan. Door de handen ineen te slaan denken Medial en ATAL deze concurrentie het hoofd te kunnen bieden, zorg van hoogstaande kwaliteit te kunnen blijven leveren en werkgelegenheid te kunnen behouden.

Marktwerking

“Wij hopen met deze schaalvergroting de kwaliteit van onze dienstverlening te verhogen tegen lagere kosten”, zegt Jaap Dijkman, voorzitter raad van bestuur van Medial. ““De beschikbare kennis en technologie binnen de laboratoriumdiagnostiek leidt al jaren tot vergroting van capaciteit van onze laboratoria. Waar in de ons omringende landen al een flinke consolidatieslag heeft plaatsgevonden, wordt in Nederland hiervan tot dusverre onvoldoende geprofiteerd.”

Fred Plukker, voorzitter raad van bestuur van ATAL-mdc: “Met deze stap hopen wij onze organisatie klaar te stomen voor de toekomstige marktwerking met vrije prijsvorming en een aantrekkelijke partner te worden voor tweedelijns instellingen, waaronder ook ziekenhuizen in de regio Amsterdam.”

Nieuw lab

Beide organisaties onderzoeken onder meer of het mogelijk is een nieuw gezamenlijk laboratorium op te zetten, waarin zij zich in de loop van 2014 hopen te vestigen. Dit laboratorium zal zodanig gesitueerd moeten zijn dat de aanvragers van het diagnostisch onderzoek hun uitslagen ten minste net zo snel krijgen als nu het geval is.

Andere intentieverklaringen

Medial heeft inmiddels ook intentieverklaringen ondertekend met de Rijnland Zorggroep en het Diaconessenhuis Leiden over de overname en integratie van hun klinisch chemisch laboratoria. ATAL-mdc is in gesprek met enkele ziekenhuizen in de regio Amsterdam over de mogelijkheid van aansluiting bij de nieuwe organisatie. Indien de fusie slaagt, zal het tot dusverre grootste diagnostisch centrum van Nederland ontstaan met een omzet van ongeveer 60 miljoen euro. Elders in Nederland zijn echter ook fusiegesprekken gaande, waaruit nog grotere combinaties kunnen voortkomen.

Medial

Medial is een van de grootste diagnostische centra van Nederland, met circa 3000 patiëntcontacten per dag, 412 medewerkers en een omzet van 27 miljoen euro. Het laboratorium is gecertificeerd met het kwaliteitskeurmerk CCKL. Medial heeft een uitgebreid netwerk van posten voor bloedafname, een trombosedienst en levert laboratorium- en andere diagnostische diensten aan de huisartsen en grote ziekenhuizen in Kennemerland, Haarlemmermeer en de Bollenstreek, en voor de geestelijke gezondheidszorg in het midden en noorden van Zuid-Holland.

ATAL-mdc

ATAL-mdc heeft een omzet van 25 miljoen euro. Het werkgebied is Amsterdam en omgeving. Er werken ruim 300 medewerkers en het aantal patiëntcontacten per dag bedraagt circa 2500. ATAL-mdc beschikt over een CCKL-gecertificeerd klinisch chemisch laboratorium, een medisch microbiologisch laboratorium, een toxicologisch laboratorium en binnenkort ook over een moleculair biologisch laboratorium. Naast laboratoriumonderzoek verricht ATAL ook andere vormen van diagnostiek (bijvoorbeeld echo’s) voor huisartsen, verloskundigen en AWBZ-instellingen. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top