ACTUEEL

Ggz-instellingen krijgen prijs voor familiebeleid

Altrecht, GGZ Friesland en GGZ InGeest hebben op maandag 26 maart de LPGGz Ster 2012 gekregen. Met de uitreiking van de prijs wil het Landelijk Platform GGz (LPGGz) kwaliteit en transparantie in de sector bevorderen.

De drie ggz-aanbieders hebben LPGGz Ster gekregen voor hun familiebeleid. In totaal werden veertig instellingen beoordeeld. “Voor mensen met een psychische aandoening bieden familie en naastbetrokkenen veel ondersteuning”, aldus LPGGz-directeur Marjan ter Avest. “Door het instellen van  een familieraad en een familievertrouwenspersoon laten GGZ Friesland, GGZ InGeest en Altrecht zien dat ze actief werken aan een goed familiebeleid.”

Keuzeinformatie

De prijsuitreiking is door het LPGGz aangegrepen om de website ggzsterren.nl te lanceren. Op deze site wordt vooralsnog alleen inzichtelijk gemaakt welke instellingen hoog scoren op familiebeleid. In de toekomst wil het LPGGz op de site ook aandacht besteden aan thema’s als dwang en drang, werk en zorg of inzet van ervaringsdeskundigheid. Eerder reikte het LPGGz sterren uiteld aan de beste zorgaanbieders 2010 en de cliëntvriendelijkste zorgverzekeraar ggz 2011. Door de scores op één overzichtelijke site te presenteren ontstaat keuze-informatie en transparantie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top