ACTUEEL

Aansprakelijksheidverzekeraar bepleit openheid

De medische aansprakelijkheidsverzekeraar Centramed maakt zich sterk voor betere communicatie rond medische incidenten. Met een speciaal voor dit doel gemaakte film en trainingen wil Centramed medici, bestuurders en beleidsmakers een handreiking doen.

In de publieke perceptie vormen verzekeraars vaak een sta in de weg voor open communicatie tussen arts en patiënt. Volgens Centramed-directeur Barbara Stam is dit een “hardnekkig misverstand”. “Uiteindelijk hebben we als verzekeraar juist baat bij goede communicatie, omdat daarmee boosheid en frustratie aan de kant van de patiënt voorkomen kunnen worden”, aldus Stam. Dergelijke emoties kunnen zaken nodeloos compliceren, stelt Stam. “Nu duurt het gemiddeld twee tot drie jaar voordat een zaak als claim bij ons terecht komt”, licht Stam toe.    

Compassie

In sommige gevallen kan goede communicatie een formele claim overbodig maken, maar –zo benadrukt Stam- “dat is niet onze drijfveer; het hoort gewoon bij ons werk als aansprakelijkheidsverzekeraar om schade te vergoeden”. Waar het Centramed om gaat is medici ervan te doordringen dat vrijwel iedere arts één of twee keer in zijn of haar loopbaan met een incident te maken krijgt. Een arts moet in dat geval in staat zijn adequaat te communiceren. “Ook al weet je niet precies wat er gebeurd is, zorg dat je in contact komt”, zegt Stam. “Verbind je met de patiënt, toon compassie.” Een dergelijke vorm van communiceren staat volgens Stam los van formele en juridische implicaties rond schuld of verwijtbaar handelen. “Het is een misverstand dat een arts om die reden niets zou mogen zeggen”, aldus Stam.

Averechts

Volgens Stam werkt stilzwijgen uiteindelijk averechts. “Gezien de publiciteit rond calamiteiten begrijp ik de emotie op grond waarvan artsen denken: ik kan maar beter mijn mond houden. Maar juist door niet te communiceren raken zaken uitvergroot.”   

Gedragscode

In de film “Met lood in de schoenen…”, die op dinsdag 27 maart in de Domus Medica in première gaat, vertellen artsen openhartig over hun eigen ervaringen en de lessen die ze daaruit geleerd hebben. Volgens Centramed biedt de film daarmee een overzicht van do’s en don’ts rond crisiscommunicatie in de spreekkamer of aan het bed. Om artsen verder op weg te helpen biedt Centramed tevens cursussen op maat over het onderwerp. Daarmee haakt Centramed nadrukkelijk aan op de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA). Centramed hoopt medici met de voorlichtingscampagne op weg te kunnen helpen bij het toepassen van de gedragscode.  

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

26 maart 2012

Open uitnodiging van SIN-NL aan Centramed:
Graag ontvangt SIN-NL goede voorbeelden waarin de arts met aansprakelijkheidsverzekeraar Centramed:
- open is naar het slachtoffer van de medische fout
- adequate medische begeleiding verstrekt aan het slachtoffer van de medische fout
- in geval van ernstige schade, passende financiele schadevergoeding betaalt
- geleerd heeft van de fout en aantoonbaar het medisch handelen heeft aangepast.
Graag nodigt SIN-NL Centramed uit tot overleg inzake de daadwerkelijke uitwerking van deze openheid ten bate van individuele slachtoffers van medische fouten.
Centramed, waar wacht U op?

Stam

26 maart 2012

Geachte mw. Hankes,

Dank voor uw open uitnodiging. Wij gaan er graag op in en zullen contact met u opnemen om nader kennis te maken. Openheid is in het belang van patient, arts, zorginstelling en verzekeraar dus we hebben een gezamenlijk belang!

Hartelijke groet,

Barbara Stam
Directeur Centramed

Anoniem

27 maart 2012

Mooie theorie. Nu de praktijk....., want daar is verandering hard nodig. Als je merkt dat artsen zelfs na de operatie moeilijk doen over een complicatie waarop ze voorafgaand aan de ingreep hebben gewezen als mogelijk risico. Je mag toch aannemen dat die arts noteert in het dossier dat hij patiënt heeft gewezen op dat risico en zich dus indekt. Wat is dan nog het probleem om achteraf niet direct eea te erkennen en op te merken dat de patiënt deze problemen toch al voor de operatie had. Van zoiets zakt mijn broek af. Ik ben bang dat deze beroepsgroep heel hardleers is.

NPCF

27 maart 2012

Met de film van schadeverzekeraar Centramed 'Met lood in de schoenen' wordt het belang van openheid naar patiënt en zijn naasten goed weergegeven. Natuurlijk is het lastig communiceren als er iets is misgegaan, maar de patiënt wil weten wat er is gebeurd. Openheid is het sleutelwoord. Weer een stap op weg naar het verminderen van de doofpotcultuur, maar we zijn er nog niet. Sorry zeggen mag, openheid moet. Ook van schadeverzekeraars. Nu nog in de praktijk brengen.

De NPCF wil dat zorgverleners en zorginstellingen de patiënt als bondgenoot zien bij het veiliger maken van de zorg, maar ook als het misgaat. En dat excuses worden aangeboden als er fouten zijn gemaakt. Zorgverleners denken nog te vaak dat ze van hun schadeverzekeraar niets mogen zeggen en geen excuses mogen aanbieden als iets is misgegaan. Dit is een grote misvatting. Schadeverzekeraars proberen deze misvatting de kop in te drukken, nu ook met de film.

Meer weten?
Op www.npcf.nl kunt u in de kennisbank zoeken op 'Als uw behandeling anders uitpakt'.

Robin Kiel

5 juni 2012

Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan de uitnodiging van SIN-NL over open inzichten in de afhandeling van letselschade na een medische misser.

Op mijn site www.robinswilwordtwet.nl treft u alle informatie aan van mijn letselschade, opgelopen bij mijn geboorte. ook heb ik open en transparant de handelswijze van Centramed in de afgelopen 8 jaar beschreven.

Het zal u niet verbazen, maar mij lukt het helaas niet om met centramed tot een redelijke vergoeding te komen van mijn leed en schade.

Mijn zaak is onder de rechter, maar als ervaringsdeskundige wil ik zorgen, dat het voor al die mensen die niet in staat zijn om jaren slepende en dure procedures te voeren, dat letselschade bij wet goed geregeld wordt.

Robin's Wil Wordt Wet!

Top