ACTUEEL

‘Zorgondernemer is passief en weinig vernieuwend’

‘Zorgondernemer is passief en weinig vernieuwend’

Zorgondernemers scoren in vergelijking met ondernemers in andere sectoren laag op innovatief, proactief en risiconemend gedrag. Ook maken ze weinig werk van het zoeken van strategische partners en stakeholders. Dat constateren onderzoekers van de Vrije Universiteit, Syntens Innovatiecentrum en Rabobank Nederland op basis van een onderzoek onder ruim 300 ondernemers uit de gezondheidszorg.

Volgens de onderzoekers zijn de producten en diensten die de meeste zorgondernemers op de markt zelden radicale innovaties, maar vooral kleine verbeteringen van bestaande producten of diensten. Daarbij slagen zorgondernemers er maar mondjesmaat in om potentieel interessante innovaties van buiten de zorg naar de zorgmarkt te vertalen.

Acceptatie

Wat de toepassing en verspreiding van innovaties bemoeilijkt is het feit dat zorgondernemers nauwelijks werk maken van sociale acceptatie onder een brede groep professionals. De zorgondernemer is meestal wel in staat om directe betrokkenen te overtuigen van de waarde van hun innovatie.

Partners

Volgens de onderzoekers hebben zorgondernemers ook een zeer beperkt aantal strategische partners. Het betreft hier meestal relaties met eerstelijnszorgaanbieders, zoals huisartsen en apothekers, of met verzekeringsmaatschappijen. Met lobbygroepen, belangenverenigingen of onderzoeksinstellingen heeft de zorgondernemer nauwelijks contact, terwijl deze volgens de onderzoekers kunnen bijdragen aan een bredere acceptatie van de innovatie. Ondernemers scoren ook slecht op zaken als het binnen halen van prijzen en subsidies. Dit kan het verkrijgen van legitimiteit verder bemoeilijken.

Businessmodel

Volgens de Rabobank, die de uitkomsten van het onderzoek naar zorgondernemers heeft opgenomen in de periodieke sectorprognoses, is innovatie een sleutelwoord in de discussie over de toekomst van het zorgstelsel. “Het bestaande businessmodel in de gezondheidszorg is aan verandering toe”, aldus de Rabobank. “Door vergrijzing, de toegenomen levensverwachting en een gewijzigde beleving van kwaliteit van leven is het perspectief voor de gezondheidszorg positief, maar de zorggroei leidt echter ook tot een onhoudbare kostenstijging.” Voor 2012 voorziet de Rabobank een omzetgroei van 4,8 procent voor de zorgsector, 0,3 procent meer dan afgelopen twee jaar.

23 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

27 maart 2012

Herkenbaar, maar de paar zorgaanbieders die het proberen ervaren al snel dat de zorgverzekeraars hen niet bepaald met open armen ontvangen. Die zorgverzekeraars zouden helderheid moeten creëren. Bijvoorbeeld als een zorgaanbieder betere (of ten minste even goede zorg) tegen een lagere prijs weet te leveren, dan zullen wij (zorgverzekeraars) ons inspannen om een groter deel van deze zorg bij die zorgaanbieder af te nemen. In de praktijk zitten hier natuurlijk haken en ogen aan. Die moeten dus worden uitgewerkt door de zorgverzekeraar zodat de zorgaanbieder weet waar hij aan toe is als hij gaat investeren in vernieuwing.

Anoniem

27 maart 2012

Het wordt je vaak ook door de eisen van de zorgverzekeraars onmogelijk gemaakt.
Daarnaast is ook nog steeds niet duidelijk welke stappen je moet doen om in aanmerking tekomen voor een AWBZ indicatie wat betaalbaar is voor een kleine zorgondernemer.
HKZ keuring loopt al gauw in de 1000 euro's
Je kunt niet gaan investeren wanneer blijkt dat er maar een kleine groep deze AWBZ indicatie krijgt. Ik gok niet.....
Lever wel kwaliteit

Angela Verbeeten

27 maart 2012

Ja, dit geldt ook voor een deel van mijn achterban maar wat zijn er veel innovatieve én ondernemende initiatieven gaande in en om de verloskunde:
LEO: coöperatieve verloskundigen Leiden eo
EVMiddenNL: coöperatie verloskundigen regio Utrecht
Coöperatieve Verloskundigen Nijmegen
BevalcentrumWest in Amsterdam
STBN
Het Pact van Garderen
Buurtzorg
Enzovoorts....
Angela Verbeeten, voorzitter KNOV

Mitrasing, huisarts

27 maart 2012

Als tarieven de zorgverleners door ZN en VWS worden gedicteerd kun je niet veel anders verwachten. Hoe kun je investeren als de risico's te hoog zijn? Hoeveel investeerders en banken hebben zich al bij de ziekenhuizen gemeld?
Een innovatie als echografie door de huisarts is inderdaad zeer innovatief maar een realistische prijs krijgen lukt nog niet eens..

van Zanten

27 maart 2012

Niet zo vreemd dat volgens de onderzoekers de producten en diensten die de meeste zorgondernemers op de markt brengen zelden radicale innovaties zijn maar vooral kleine verbeteringen van bestaande producten of diensten. Er zijn namelijk maar heel weinig radicale innovaties en om die door te voeren is flink wat kapitaal nodig. Daarnaast werkt de overheid door gebrek aan beleid ook niet mee en de zorgverzekeraars kijken ook de kat uit de boom. En zijn het nu net niet de banken die het qua financiering de laatste tijd laten afweten? Het zou beter zijn als banken hier nu eens actief in stappen, samen met instellingen en verzekeraars en niet alleen vanaf de kant roepen hoe het moet. Zonder aanjaaggeld komt innovatie ook niet van de grond.

Mo

28 maart 2012

Wanneer de overheid eens voor langere tijd een niet veranderende, duidelijke koers zou varen, zou het voor zorgondernemers makkelijker zijn om risico's te nemen. Nu is dit onverantwoord, omdat de overheid de spelregels continu verandert. Daarom staan de investeerders en banken ook niet in de rij voor de zorg.
Wanneer de overheid voor de "gewone" ondernemers ook steeds de randvoorwaarden zou wijzigen, zou daar ook geen vernieuwing van de grond komen.
Stabiliteit is noodzakelijk!

Anoniem

28 maart 2012

Rare kop, een ondernemer is bij uitstek vernieuwend en actief, dus het gaat in dit stuk niet om ondernemers....
Een ondernemer kan creatief omgaan met de wet en regelgeving en ja ook in de zorg! En anders ben je geen ondernemer, ook prima.
Ellen vd geest, Geboortekliniek Den Haag

van Dijk

28 maart 2012

Emeritus BV is een landelijk opererende zorgondernemer die de prijs heeft gewonnen van meest innovatieve ondernemer in de zorg.
Wij leveren een persoonlijke assistent bij senioren, in het kader van de AWBZ. Zijn WTZi gecertificeerd en als enige ingeschreven in het Register van de Nederlandsche Bank (fraude wordt dus vrijwel uitgesloten door strenge controles).
Onze strategie werkt wel, we leggen met alle partijen contacten en met name huisartsen. Dit is taai, maar het prikkelen van deze huisartsen is juist de uitdaging.
Na een knetterende actie op de huisartsenbeurs vele afpraken gemaakt. Reactie: huisartsen: Wat een geweldige oplossing biedt Emeritus de mantelzorger, mij en de klant!
RECLAME MAKEN is een must, nieuwsbrieven, naamsbekendheid en netwerken, wetswijzingen op de voet volgen door de voorlichter en contacten leggen met alle Gemeentes. Kortom, bovenop alle ontwikkelingen zitte en schakelen!
Inge van Dijk

M.C. Alberts

28 maart 2012

Zorgondernemers worden kleine instellingen, met gelijke blinde vlekken. Juist zij zouden het #VN verdrag voor mensen met een beperking als uitgangspunt moeten nemen. Dan krijg je menswaardige oplossingen, en sociale verbindingen in de buurt. Een win win voor iedereen. Een kleine stap en tegelijk een grote #innovatie. Dan komt ook de jeugd over de vloer, mét hun high tech speeltjes...

Veeze

28 maart 2012

De overheid moet zijn regels niet sneller innoveren dan de sector de zorg kan veranderen: Van DBC naar DOT: de onzekerheid neemt toe door de oneigenlijke 'budget' effecten (systeemdenkfout in DOT) en de aansluiting met het verleden is weer weg, dus transpiratie ipv transparantie.
Diabeter, Zorgonderneming 2007, in 5 jr uitgegroeid tot grootste type 1 diabetes behandelcentrum voor kinderen en jong volwassenen, met inmiddels erkenning als EU-referenentie centrum, volledig EPD met dagelijks evaluatie van meer dan 60 proces en uitkomstparameters, protocol bewaking en ondersteuning, 10-20x meer E-health consultaties dan fysieke bezoeken, wetenschappelijke onderzoek etc erkend de gesignaleerde problemen mede omdat ze alles zelf doet maar ook probeert bij te dragen aan oplossingen.
Overigens lenen wij een jaaromzet bij de Rabobank omdat chronische zorg pas na 13 maanden betaald.

Alberts

28 maart 2012

Als vrijgevestigd klinisch psycholoog wil ik best innoveren. Ik heb daar ook een aantal ideeen voor op de plank liggen. Echter, de verzekeraars geven mij een omzetplafond. Daarnaast moet ik voor dat bedrag bepaalde diensten wel en mag ik bepaalde diensten niet meer leveren. Ik mag bv geen anderen meer deelbehandelingen laten uitvoeren, want dan krijg ik een lager tarief terwijl ik dan meer kosten maak. Innovatie wordt dus bestraft in het huidig financieringssysteem. Een goed produkt neerzetten en meer 'klanten' naar me toehalen betekent dat ik voor niks ga werken, gezien omzetplafonds.

Wat nou ondernemen, het is in loondienst zijn van de verzekeraars!

Els Broese van Groenou

28 maart 2012

Hoezo zorgondernemers scooren laag op innovatief, proactief en risiconemend gedrag? Volgens ons eigen onderzoek, verricht door studenten van Nyerode, blijkt wel het tegendeel. ZRDhotels is vernieuwend in de markt. Nu het zo rommelt in de zorg, komen er steeds nieuwe initiatieven en alternatieven om de starheid van de zorg te omzeilen. ZRDhotels is zo'n initiatief.

Els Broese van Groenou

28 maart 2012

Zorgondernemers willen graag ondernemen, het duurt echter heel lang voordat het van de grond komt door onder andere de enorm starre financieringsvormen. Het blijft een uitdaging om de juiste persoon te vinden die ook nog eens wat verder durft te kijken. Verzekeraars en banken zijn juist weinig innovatief, proactief en risiconemend.

M.Iprenburg

28 maart 2012

Zorgverzekeraars worden steeds meer schadeverzekeraars. Het persoonlijk welzijn van patiënten (1 jaar gezond zijn wordt door de Gezondheidsraad gewaardeerd op E 80,000.,-) telt niet meer mee. Innovatie en specialisatie telt niet mee als de kosten van de zorg duurder worden maar er wel duidelijke macro-economische belangen tegenover staan in de vorm van minder complicaties en een snellere return to work en last but not least voordelen voor de patiënt zelf. Wat de innovatie betreft heeft het onderzoek niet in Veenhuizen plaats gevonden. Zie hiervoor de video op www.herniakliniek.nl gemaakt door de provincie Drenthe.

Brull

28 maart 2012

Een interessante discussie, zeker aangaande de positie van de verzekeraar. 25 april a.s. wordt er door Skipr en De Friesland Zorgverzekeraar een round table georganiseerd waar de rol van de zorgverzekeraar wordt opgepakt. Via www.dialoog.skipr.nl/zorgenkwaliteit kan iedereen hier alvast input geven of issues aandragen.

Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 28-03-2012 15:05.

Anoniem

28 maart 2012

Over welke periode is dit onderzoek uitgevoerd?

van Schaik

28 maart 2012

Kan iemand vertelen of het het rapport van dit onderzoek beschikbaar is? En zo ja, waar?

Marleen Jansen Rabobank Nederland

28 maart 2012

Dit onderzoek is gehouden in de periode van 15 mei tot 15 september 2011. De resultaten van het onderzoek zijn te vinden op www.rabobank.nl/gezondheidszorg onder de noemer thema update.

Hans ter Brake

29 maart 2012

Waarin verschillen zorgondernemingen van zorgorganisaties van zorginstellingen? - waarom kan een geëvolueerde organisatie iets wel of beter binnen de 'houdgreep van de zorgregulering' en wat betekent voor de patiënt.

Hes

30 maart 2012

Hoe kunnen we ooit innoveren en vooruitstrevend zijn! Nu zit logopedie nog in de basisverzekering, maar als dat volgend jaar niet meer zo is, gaan we failliet! De NZa bepaalt onze maximumtarieven, en de zorgverzekeraars bepalen wat ze willen betalen! Dit jaar heeft CZ de uittoeslag met 41% (!!) verlaagd en ook Achmea heeft het tarief voor de Directe Toegankelijkheid op 9 euro gesteld, door de NZa was dit op ruim 14 euro bepaald. De zorgverzekeraars hebben de macht!!Logopedisten zijn vogelvrij, er is geen minimumtarief, we zijn voor onze omzet en dus (innoverende) praktijkvoering volkomen afhankelijk van de zorgverzekeraars. Dan ben je dus eigenlijk helemaal geen ondernemer!! Investeringen durven we niet te doen, volgend jaar kan het einde verhaal zijn. Ik word heel erg boos en machteloos van dit soort onderzoeken en conclusies, makkelijk zo'n artikel. pffffff.
Er is nauwelijks sprake van ondernemen in de 1ste lijns zorg, we zijn volkomen afhankelijk van de politiek en van de zorgverzekeraars.

Wiegers

1 april 2012

Ik herken dit niet, er zijn misschien ondernemers die zo zijn, maar waar wij tegen aanlopen is dat we juist te innovatief zijn.

"Het is nooit eerder gedaan", "we gaan er nog eens intern over nadenken", "we hebben andere prioriteiten".

Ondernemers willen graag doorpakken, maar in de Zorg wordt passiever gereageerd, en worden ondernemers als te opdringerig gezien.
Ik merkt de laatste tijd wel dat Als je een goede business case hebt, verzekeraars wel openstaand voor creatieve oplossingen.

We hebben de business cases voor doorbraakprojecten klaarliggen, wie durft!

Kees Wiegers

Anoniem

27 januari 2013

Hoe grappige is het om in dit artikel te lezen hoe bestuurders praten over ondernemerschap en daar zo heerlijk een mening over te denken te moeten hebben. En dat zonder enkele ondernemers ervaring ik vind het een prestatie en zeker ook erg gedurfd

Ondernemen is voor mij vooral de zaken zo simpel mogelijk te houden en waar de zaken ingewikkeld worden gaat veel geld verloren en lopen de risico's in rap tempo op. Gemeentes, verzekeringen en overheden geven op mij nog steeds niet de indruk dat ze al door hebben hoe het in de toekomst gaat lopen.

Dit is niet de eerste keer en zal zeker niet de laatste keer zijn dat grote zorginstellingen en overheden met elkaar plannen maken om de zorg goedkoper en efficiënter te maken.

Je hoeft geen voorspellende gave te hebben om de uitslag van deze geweldige plannen te kunnen inschatten. Wat hierna rest is veel puinhoop met een groot slagveld van fiasco's. En weer bleek de Haarlemmer olie niet te helpen.

Als kleine echte ondernemer heb ik daarvan altijd uitstekend kunnen profiteren van het geduld wat ik heb kunnen opbrengen door even te wachten en dat zal dit jaar niet anders zijn.

Als kleine ondernemer zou ik vooral mijn collega's willen aanraden te investeren in praktische toepassingen en goodwill bij potentiële klanten. De oplossing zie ik niet in belangenorganisaties en grote partijen die denken mijn belang te kunnen behartigen maar de oplossing zal wederom komen uit de hoek van de hoeveelheid cliënten die bij mij zorg willen afnemen. Zolang dat aantal toeneemt zijn de onderhandelingen die volgen nauwelijks meer onderhandelingen te noemen op zijn hoogst een bekrachtiging van mijn voorstel. Bestuurders, banken en overheden veranderen met de dag maar hoe je succesvol kan ondernemen is gelukkig vrij consistent.

We gaan weer boeiende jaren beleven

Mvg Peter Maris
petermaris@hetnet.nl

Danny van Kolck

24 september 2017

Tja, mooi verhaal, maar het begint bij medewerking, Wij zijn al een jaar bezig om een kleine zorg onderneming te starten voor mensen met een verstandelijke beperking. Alles ik klaar maar gaat niet lukken zowel als franchise ondernemers en in nieuwe projecten in Almere. Geen medewerking van andere daar gaat het innovatief ondernemen aan kapot. Want je kan het niet alleen

Top