ACTUEEL

VWS opent meldpunt klachten minutenregistratie

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) opent woensdag een meldpunt voor medewerkers in de zorg die te maken hebben met minutenregistratie. De bewindsvrouw wil weten wie nog met die registratie werkt en waarom, want van haar hoeft het echt niet.

Klachten aan adres VWS

“Het is een hardnekkig misverstand dat de overheid dit voorschrijft. Daarom wil ik weten waarom sommige medewerkers er toch nog steeds mee worden geconfronteerd”, aldus Van Zanten. De afgelopen maanden kwamen bij het ministerie van VWS tientallen klachten binnen over de minutenregistratie.

Snoeien in regelwoud

Veldhuijzen van Zanten wil af van veel regels in de zorg. “Ik wil snoeien in het woud van regels. De mensen die de regels maken en de mensen in de zorg zijn elkaar ergens kwijtgeraakt. Mijn doel is een cliënt die tevreden is en een medewerker die z'n werk zo kan doen dat hij er trots op is. Ik weet dat overbodig papierwerk een grote frustratie is”, aldus de staatssecretaris.

Experiment regelarme zorg

Eind januari gaf de bewindsvrouw het startsein voor het experiment waarbij 28 instellingen met zo min mogelijk regels gaan werken en zelf voorstellen doen; twee instellingen gaan regelvrij werken, helemaal zonder regels dus. (ANP)

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

28 maart 2012

Ik ben werkzaam als evver in de thuiszorg met een minuten registratie via een PDA en vind dit een vervelende manier van zorg verlenen. Weinig tijd voor de clienten, op je horloge kijken. En veel papierwerk, waar je vaak geen echte minuten tijd voor hebt. Alles wat je doet moet geschreven worden, waardoor het werk een stuk onplezieriger wordt. Terug naar vroegere tijden, zonder die registratie zou beter zijn! .

Hans

29 maart 2012

Heeft een meldpunt instellen therapeutische werking?

Krabs

31 maart 2012

Ik werk als teamleider in de thuiszorg. De suggestie wordt gewekt dat tijdschrijven belemmerend werkt voor de aandacht die aan een client gegeven kan worden. Het is echter de indicatiestelling die bepalend is voor hoeveel tijd Er maximaal aan een client besteedt kan worden. Zolang de volledige tijd niet gebruikt is, is er ruimte voor aanvullende doch binnen de indicatie passende zorg en diensten. Een ander punt is dat met het groeiende aantal zorgvragen en de niet meegroeiende personele capaciteit een strakke planning essentieel is om zo veel mogelijk clienten te helpen. Het is dus niet zozeer de registratie die beperkend werkt maar de tijd die we als gemeenschap beschikbaar willen... En kunnen stellen.

Top