ACTUEEL

NZa onderzoekt uitsluiting bij doorverwijzen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) doet onderzoek naar doorverwijzingen in de zorg. De NZa heeft signalen ontvangen dat zorgaanbieders patiënten niet altijd juist informeren en andere aanbieders uitsluiten.

Zorgaanbieders als huisartsen en ziekenhuizen verwijzen geregeld patiënten door naar bijvoorbeeld apotheken of thuiszorginstellingen. Als het verwijzen goed verloopt, bieden zij de consument daarover objectieve informatie zodat deze zelf kan bepalen naar wie hij toe gaat. Bovendien mogen aanbieders daarbij niet discrimineren of bepaalde aanbieders uitsluiten.

Uitsluiten

De NZa heeft signalen ontvangen dat er zorgaanbieders zijn die bij voorbaat al niet naar een bepaalde organisatie doorverwijzen. Met name voor nieuwkomers of kleine zorgaanbieders is het moeilijk om hun diensten aan te bieden als doorverwijzers hen bij voorbaat uitsluiten. De NZa onderzoekt op dit moment een aantal van deze signalen. In de zomer zijn de eerste resultaten van het onderzoek te verwachten.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

28 maart 2012

Huisarten die de patient informeren zodat deze zelf een keuze kan maken... De NZa leeft echt in een droomwereld.

ANH Jansen

28 maart 2012

De poli-apotheken maken dankbaar gebruik van de sturende kracht van de voorschrijvende medisch specialisten: gedwongen winkelnering. En dan nog moeten de verzekeraars extra betalen om de poli-apotheken in de lucht te houden.
JZB, UMC St Radbouw, LUMC, Rijnland, Haarlemse Ziekenhuizen en noem maar op. Het is alom bekend dat patiënten gedwongen worden om de medicijnen af te halen bij de "eigen" poli-apotheek. Recepten worden electronisch doorgestuurd en de patiënt kan wachten.

Geef de patiënten de recepten, voorgeschreven via een EVS, in de hand en laat hen zelf hun eigen apotheek opzoeken. Zo moeilijk moet dat niet zijn.

Evenzo de onderhandse betalingen tussen zorgaanbieders en Thuiszorg/Zorginstellingen als verzorgingshuizen. Activite is er zo een. Bewoners mogen niet zelf kiezen. Er wordt voor hen gekozen.

Is alom bekend en al jaren aan de gang. Niet de kwaliteit is bepalend, er is immers verschil tussen apotheken, huisartsen e.d., maar de onderhands geboden prijs.

Dat de NZa nu op onderzoek uitgaat is te loven. Maar wat gaat zij eraan doen? Opheffen van die onrendabele poli-apotheken is voor de hand liggend. Maak er transfer punten van. Daar is wel winst te behalen. En de IGZ zal dan moeten doorpakken in de intramurale automatisering. Distributie op naam van de patiënt en stoppen met de afdelingsapotheken. Teveel patiënten krijgen geneesmiddelen van de buurman toegediend met alle gevolgen van dien.

Verscherping van de In Natura verzekeringen zal een rol spelen bij dit nieuwe onderzoek van de NZa. Niet de zorgaanbieder moet verwijzen, maar de verzekeraar.

Neem allen een Restitutie verzekering. Vrije keuze. ONVZ moet fuseren met een buitenlandse verzekeraar. Ook een echte restitutie verzekeraar. Dan heeft dit NZa onderzoek nut en een toegevoegde waarde.

Top