ACTUEEL

Nieuwe aanbieder Praktische Jeugdzorg van start

Nieuwe aanbieder Praktische Jeugdzorg van start

De nieuwe aanbieder Praktische Jeugdzorg is opgericht. De organisatie begint met het aanbieden van haar diensten in Gouda. Daarna wil ze meer centra's in het land optuigen.

Praktische Jeugdzorg beheert landelijk een bestand van 600 professionals. Zij claimt lokaal of regionaal vrijwel alle (ortho)pedagogische disciplines direct aan te kunnen bieden aan bijvoorbeeld lokale centra voor Jeugd en Gezin, de zogenaamnde CJG's. “Vanuit een no-nonse aanpak moeten professionals vooral naar buiten, in plaats van passief achter een computer zitten.”

Praktische Jeugdzorg

Praktische Jeugdzorg organiseert zich als een soort zelfstandige jeugdzorgketen. 'Het idee van het CJG is natuurlijk hartstikke goed', aldus Sander Markerink. 'Wij leveren graag onze bijdrage aan het opzetten en invullen van betekenisvolle programma's voor onze jeugd. Dat kan natuurlijk in partnerschap met onze collega's en waarvoor wij graag onze fysieke ruimte willen delen met het CJG. Indien nodig kunnen wij zelfs hetzelfde aanbod ook intern organiseren en een CJG namens de gemeente kunnen bemannen. Daarmee zijn wij gewoon een praktische oplossing voor wethouders en ambtenaren die vaak voor echt zeer complexe sociale opgaven staan binnen hun gemeentegrenzen'.

Onderscheid

Praktische Jeugdzorg wil zich onderscheiden van andere jeugdzorgaanbieders door een nononsense-beleid en korte lijnen binnen de organisatie. Directeur Sander Markerink zegt: 'Kinderen en gezinnen die vastlopen hebben een coach nodig. Geen betweters. Door ons laag in de samenleving efficiënt en effectief te organiseren, willen wij concreet en praktisch bijdragen aan een aantrekkelijke samenleving voor onze meest kwetsbare kinderen. Jeugdzorg vatten wij op als een herstel van het psychologisch contract tussen samenleving en deze (dreigend) vastgelopen kinderen en gezinnen'.

Praktische Jeugdzorg biedt tien erkende zorgprogramma's en interventies. Van diagnostiek tot praktische trainingen voor kinderen, ouders/opvoeders, docenten in het primair en vervolgonderwijs. Maar ook ambtenaren en jeugdprofessionals kunnen er voor hun vragen en trainingen terecht.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

janicos

29 maart 2012

klinkt als een gefrustreerde oud medewerker van jeugdzorg met termen als : "betweter". en "Door ons laag in de samenlevingn efficient en effectief te organsieren...". Wat bedoelt deze club hier eigenlijk mee? Ik mag hopen dat er rapportage wordt geschreven en dat er verantwoording wordt afgelegd. Er zijn al teveel clubs geweest die van alles meenden te kunnen bieden, maar uiteindelijk alleen subsidieslurpers bleken te zijn.

Anoniem

13 april 2012

Ik ben het eens met bovenstaande reactie!

Top