ACTUEEL

Bos waarschuwt voor achterstand op ehealth-gebied

Wouter Bos, voorzitter van KPMG Gezondheidszorg, wijst erop dat Nederland achterstand dreigt op te lopen ten opzichte van internationale ontwikkelingen op het gebied van eHealth.

“Waar diverse landen in een hogere versnelling gaan, zien we dat in Nederland de versnippering domineert. Op kleine schaal zijn er meer dan voldoende interessante initiatieven. Maar dat is niet genoeg om de dreigende achterstand ten opzichte van internationale ontwikkelingen te dichten”, aldus Bos. Vaart, volume en commitment van alle betrokken partijen zijn onmisbaar om eHealth echt succesvol te maken. Dat blijkt uit het internationale KPMG-onderzoek ‘Accelerating Innovation: the power of the crowd’.

The power of the crowd

Vaart, volume en commitment van alle betrokken partijen zijn onmisbaar om eHealth echt succesvol te maken. Dat blijkt uit het internationale KPMG-onderzoek ‘Accelerating Innovation: the power of the crowd’.

Het rapport, gebaseerd op onderzoek van KPMG en de Manchester Business School in vijftien landen, werd donderdag aan Eurocommissaris Neelie Kroes in Brussel gepresenteerd. Zij is verantwoordelijk voor de ‘digitale agenda’ van de Europese Unie. Het rapport schetst de succesfactoren voor eHealth aan de hand van concrete voorbeelden in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Singapore en Amerika.

Volgens Wouter Bos en onderzoeker Jan de Boer is het noodzakelijk dat ook in Nederland een sprong voorwaarts wordt gemaakt. Wouter Bos: "Het is bijna onverantwoordelijk om geen gecoördineerde inspanning te doen als je ziet welke resultaten er mogelijk zijn. En dat terwijl Nederland zo veel mee heeft."

Praktijkvoorbeeld

Bos verwijst voor de resultaten naar een praktijkvoorbeeld dat ook in Brussel werd aangehaald: The Whole Systems Demonstrator. Het grootste gecontroleerde programma ter wereld, uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk, dat zich richt op patiënten met diabetes, COPD en chronisch hartfalen. Het heeft geleid tot 15 procent minder bezoeken aan de spoedeisende hulp, 20 procent minder spoedopnames, 14 procent minder electieve opnames, 14 procent kortere ligduur en 8 procent lagere tariefkosten. De regering Cameron besloot op basis van deze uitkomsten om de ‘3 million live campaign’ op te zetten. Doel is om 3 miljoen chronisch patiënten in 5 jaar met behulp van eHealth te behandelen in hun eigen thuissituatie. Verwacht wordt dat dit een besparing op kan leveren van 1 miljard pond.

Succesfactoren

Bepalend voor succes zijn onder meer dat programma’s voldoende ‘massa’ hebben, alle betrokken partijen eensgezind zijn in hun doelstellingen en inspanningen en het vraagt flexibiliteit in toepassingen op maat. “Een strategisch plan met een duidelijke focus en zorgprofessionals en patiënten samen aan het stuur biedt een helder kompas voor alle betrokkenen en voorkomt dat partijen van koers raken.”zegt KPMG Partner en leider van het internationale onderzoek Jan de Boer.

Volgens het rapport zijn er drie sleutels voor het succes van eHealth. Ten eerste Crowd  accelerated innovation: het succes van nieuwe initiatieven wordt mede bepaald door de snelheid waarmee het door veel mensen wordt geadopteerd. Ten tweede Collaborative alignment: de noodzakelijke samenwerking tussen de bij eHealth betrokken partijen, belangrijk voor succes is dat de verschillende partijen allen het nut ervaren van eHealth toepassingen. En tenslotte Creative destruction: de noodzaak om de "oude" werkwijze los te laten. eHealth is namelijk meer dan het in een ‘app’ verpakken van conventionele zorg; het vraagt een volledige herijking van alle zorgprocessen. 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

29 maart 2012

"En tenslotte Creative destruction: de noodzaak om de "oude" werkwijze los te laten. eHealth is namelijk meer dan het in een ‘app’ verpakken van conventionele zorg; het vraagt een volledige herijking van alle zorgprocessen."

En toen werd het stil in Nederland.

De landen met een succesvolle eHealth structuur zijn allen landen met een Nationaal Ziekenfondssysteem of varianten daarop: geen concurrentie, geen marktwerking, geen versplintering. Immers marktwerking en concurrentie gaan niet samen met samenwerking, gaan niet samen met delen van informatie en uit handen geven van een kennisvoorsprong. Innovatie moet je in een concurrerende markt juist voor je houden. Dat is de essentie van marktwerking. Dan krijg je innovatie en daar wordt de innovator voor beloond.

Maar ja. Dan krijg je automatisch de versnippering. Geen enkele verzekeraar is bereid de andere te financieren.

Creatieve destructie strekt zich ook uit tot het afschaffen van de private verzekeraars. Invoeren van het Deens/Zweeds/Fins model is voor Nederland innovatief.

Laat de private verzekeraars de randen opzoeken. Daar is ruimte voor ze. En als ze over de rand tuimelen is er geen man over boord; de onzichtbare hand zorgt dan toch voor een nieuwe?

Prima rapport van KPMG. VWs betaalt dit allemaal?

Kees Wiegers

1 april 2012

Ik ben het hier niet mee eens.

IK ken genoeg E-Health projecten, maar op kleinere schaal, die waarschijnlijk niet bekend zijn omdat er geen grote Europese subsidie bedragen mee zijn gemoeid.

Ze is er in het MCL een project Intouch gedaan om Hartpatiënten via Telemonitoring te begeleiden. Dit heeft vergelijkbare resultaten opgeleverd. Het project wordt al enige jaren met succes toegepast.

Daarnaast hebben we een pilot gedaan met een early warning system als ondersteuning voor verplegend personeel ivm capaciteits problemen in de avond uren.

Op dit moment zijn we met een aantal nieuwe E-Health toepassingen bezig,, die echt doorbraak projecten zijn en ik ken zo nog wel een paar MKB bedrijven.

Kees Wiegers

Top