Finance

Klink dicht gat in 'weglekbeding'

Minister Klink van Volksgezondheid zoekt naar een sluitende juridische grondslag van het “weglekbeding”. De minister ziet zich hiertoe genoopt door een recente uitspraak waarin de Raad van State bepaalt dat winst uit vastgoedtransacties in de zorg vrij besteed mag worden. Een en ander blijkt uit Klinks antwoord op schriftelijke vragen van SP-Kamerlid Henk van Gerven.Volgens Klink zijn de overwegingen van de Raad van State zuiver juridisch van aard en laten ze de kern van zijn beleid onaangetast. Op grond van dit beleid zijn zorginstellingen gehouden eventuele winsten uit vastgoedtransacties terug te laten vloeien naar de zorg. De minister wil zo voorkomen dat voor de zorg bestemde collectieve middelen weglekken naar andere sectoren. In zijn antwoord aan Van Gerven laat Klink weten dat dit beleid onverkort van kracht blijft. Wel bereidt de minister wetgeving voor die moet zorgen voor een sluitende wettelijke grondslag van het “weglekbeding”. 

Aanvullende waarborgen NZa

De minister spreekt de verwachting uit dat instellingen de lacune niet zullen benutten om winst uit vastgoedtransacties aan andere doelen dan zorg te besteden. Klink wijst in dit verband op de statutaire verplichtingen van zorginstellingen. Toch is de minister niet helemaal zeker van zijn zaak. Daarom bekijkt hij met het College Sanering Zorginstellingen (CSZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) of er op korte termijn aanvullende waarborgen nodig zijn voor de periode tot aan inwerkingtreding van de beoogde wettelijke grondslag.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top