ACTUEEL

Ggz-aanbieders breiden telezorg uit

Onder het motto ‘Thuis 2.0, voor eigen regie’ breiden verschillende ggz-aanbieders het aanbod van zorg op afstand voor mensen met een ernstige psychiatrische beperking uit. Na een succesvolle proef onder vijftig cliënten in Den Helder, volgen dit jaar 600 cliënten van Altrecht, GGZ Noord-Holland-Noord en de ParnassiaBavoGroep.

Met Thuiszorg 2.0 willen de betrokken ggz-aanbieders behandeling en ondersteuning bieden in de eigen omgeving van de cliënt.  Dit moet ondermeer leiden tot een grotere zelfredzaamheid en hogere kwaliteit van leven. Ook willen de aanbieders mantelzorgers ondersteunen, maatschappelijke participatie bevorderen en zorg efficiënter leveren.

Onderzoek

Om deze doelstellingen te toetsen starten de ggz-aanbieders gelijktijdig met de uitbreiding van het telezorgaanbod een onderzoek naar de werkzaamheid. De resultaten moeten in de loop van 2014 bekend worden.

Apps

Thuis 2.0 is een digitale omgeving waarin cliënten ondersteuning kunnen vinden op diverse leefgebieden. Een belangrijke onderdeel is het beeldbellen. Dit kan gebruikt worden om contact te hebben met de hulpverlener, maar ook met vrienden en familie. Vanaf zomer 2012 wordt het aantal apps uitgebreid. Cliënten, familie en medewerkers van de teams bepalen samen aan welke applicaties behoefte is. Diverse betrokken instanties zoals thuiszorgorganisaties, gemeenten, wijk- en buurtverenigingen, woningbouwcoöperaties, werkgevers, vrijwilligersorganisaties en beschermde woonvormen worden uitgenodigd om hun diensten via applicaties op dit platform aan te bieden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top