ACTUEEL

Helft VVT-instellingen voorziet financiële strop

Meer dan de helft van de VVT-instellingen voorziet een financiële strop omdat zorgkantoren kwaliteitsverbetering en capaciteitsuitbreiding onvoldoende vergoeden. Per instelling kan het bedrag uiteenlopen van een paar ton tot enkele miljoenen euro. Dit concludeert branchevereniging ActiZ op basis van een enquête onder leden.

Om aan de veranderende, veelal zwaardere, zorgvraag tegemoet te komen, hebben  veel zorgorganisaties hun huizen en voorzieningen de afgelopen tijd aangepast en vernieuwd, zo stelt ActiZ. Het gaat hierbij om investeringen in nieuwe kamers, de inrichting en kleinschaligheid. Volgens ActiZ is hier sprake van vernieuwing van bestaande verblijfsvoorzieningen, niet van uitbreiding. De totale verblijfscapaciteit in de sector is al jaren stabiel.

Afstemming

Hoewel de meeste aanbieders volgens ActiZ deze vernieuwingsplannen hebben afgestemd met de zorgkantoren, blijft een dekkende vergoeding uit. Zonder een dergelijke vergoeding heeft de zorgorganisatie geen mogelijkheid om de investering terug te verdienen, zo stelt ActiZ.

NHC

Volgens ActiZ hangen de problemen rond de vergoeding van zorgvernieuwing met een aantal ontwikkelingen samen. Anders dan voorheen vallen investeringen in huisvesting sinds kort onder het regiobudget. Dit budget kent een scherpe bestedingslimiet en wordt daarbij verdeeld op basis van historische omzetten. Dit betekent dat instellingen die investeren maar moeten afwachten of dit bedrag terugkomt. Daarbij merken de instellingen met de invoering van de normatieve huisvestingscomponent (NHC), waarmee de vergoeding van de huisvesting direct aan de productie is gelinkt, wel meteen de gevolgen van capactiteitsveranderingen; minder of andere zorggebruikers hebben direct effect op de NHC.     

Zorgwekkend

Naast de problemen rond een dekkende vergoeding, constateert ActiZ dat de druk op de thuiszorg zorgwekkend hoog blijft. Terwijl cliënten thuis een steeds zwaardere zorgvraag hebben, staan daar volgens ActiZ onvoldoende financiële middelen tegenover. Uit het onderzoek komt volgens ActiZ een beeld naar voren van blijvende druk op de tarieven, beperkt kunnen leveren van onplanbare zorg en onvoldoende bewustwording en commitment bij verzekeraars en overheid om structureel in de thuiszorg te investeren.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

13 april 2012

Waarom '' altijd '' geklaag en zelden een opwekkend bericht.

Anoniem

13 april 2012

Inderdaad zielig en onnozel gereutel ; onwaardig voor een dergelijke organisatie
wie fiatteert dit soort onzin

Gericke

17 april 2012

Al jaren zit men te bezuinigen. De zorg kost te veel zegt een stel klojo's die zelf geen zorg nodig hebben. Nu komt weer het verhaal van d einstellingen dat ze een financiële strop verwachten omdat de verzekeraars de kosten van verbouwingen en aanpssingen niet genoeg verrekenen, lees niet betalen.
Daarmee zitten we in de zoveelste hypocriete situatie waarin een regering de zorg uitkleedt terwijl de zorg zelf de kosten opvoert. Het is nooit anders geweest: politici die denken dat ze de zorgbobo's en verzekeraars kunnen voorschrijven wat de zorg mag kosten. En de volgende hypocriete situatie is weer te zien: de politiek voert de marktwerking in de zorg in en wil tegelijk die markt domineren. Welke markt laat zich door de politiek dicteren?
Geen enkele. Daarbij is de echte marktwerking uit op schaalvergroting, meer winst, meer omzet enz..... Waarom zou dat in de zorg anders zijn. Het is al te zien bij medische behandelingen. Goedkoper per behandeling maar dan meer aantallen om de inkomsten op peil te houden.
De overheid moet er voor zorgen dat alle mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben, niets meer of minder. En daar schort het al jaren aan. Het zijn de rechtse machthebbers die mensen ongezond en arm willen maken. Dan kunnen ze nog meer uitgemolken worden. Afhankelijke massa's zijn gewillig en machteloos.

Top