ACTUEEL

Intimidatie in de zorg steeds groter probleem

Tweederde van de zorgprofessionals in de eerste- en tweedelijnszorg vindt dat intimidatie in de zorg de afgelopen jaren is toegenomen. Dit concludeert beroepsorganisatie VvAA naar aanleiding van een onderzoek onder 990 zorgverleners en 500 patiënten.

Bijna driekwart van de zorgverleners zegt weleens geïntimideerd te zijn door patiënten, familieleden of bekenden van patiënten. Van alle zorgverleners hebben huisartsen het vaakst met intimidatie te maken. Van hen geeft 88 procent aan dit te hebben meegemaakt.

Een vijfde van de zorgprofessionals heeft een patiënt wel eens doorverwezen uit angst voor, of als gevolg van intimidatie. 25 procent van de huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen, apothekers en verloskundigen heeft vanwege intimidatie al eens een handeling verricht of juist nagelaten. Onder de medisch specialisten is dit 18 procent.

Kostenstijging

Ruim driekwart van zowel de eerste- als tweedelijns zorgverleners verwacht dat de kosten voor de gezondheidszorg zullen stijgen als gevolg van intimidatie, zo blijkt uit het onderzoek. Het verrichten van extra handelingen en het doorverwijzen naar collega’s brengt kosten met zich mee. Bovendien kosten intimiderende patiënten de zorgverleners veel tijd die zij niet aan andere patiënten kunnen besteden.

“Zorgprofessionals moeten zich tijdens hun werk veilig kunnen voelen”, stelt Edwin Brugman, directeur kennismanagement en netwerken bij VvAA. “We constateren dat patiënten steeds mondiger worden. Ze zoeken informatie op internet en gaan meer en meer op de stoel van de behandelaar zitten. Zorgverleners vertonen ander gedrag als gevolg van (mogelijke) intimidatie. In de VS is het een trend dat hulpverleners extra onderzoeken verrichten alleen om eventuele claims te voorkomen. We moeten er voor waken dat het daar in Nederland niet naartoe gaat.”

Consument

Overigens hebben zorgconsumenten een heel ander beeld van intimidatie in de zorg. Ruim vier op de vijf consumenten geeft aan zich nog nooit in een situatie te hebben bevonden die door medisch personeel als intimiderend zou kunnen worden ervaren.

Aan het onderzoek, verricht door Quint Result in opdracht van VvAA, deden 990 hulpverleners mee, waarvan 677 eerstelijnszorgverleners en 313 medisch specialisten. Daarnaast werden 500 consumenten bevraagd. Verplegend personeel is buiten dit onderzoek gehouden.

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

13 april 2012

Artsen zijn niet zielig, patienten zijn vogelvrij.
Het doel van artsenorganisatie VVAA lijkt middels bovenstaand bericht te worden bereikt, althans mediatechnisch.
Maar de realiteit is volstrekt anders. Vraag het aan de talloze slachtoffers van medische fouten. Artsen en ziekenhuizen intimideren patienten oa door machtsvertoon, misbruik van kennis, taalmisbruik, en machtsmisbruik, zie www.nationaleombudsman en zie www.sin-nl.org.

Mitrasing, huisarts

13 april 2012

Het intimiderende gedrag van de Overheid en neveninstituten als NZa en IGZ jegens zorgverleners en overige burgers lijkt me een belangrijker onderwerp. Maar die vraagt stelt de Overheid zichzelf noot; dat laten ze aan de Ombudsman over...

Irèn Alders, patientencoach

15 april 2012

Waarom vindt een patient het nodig zich zo op te stellen? Is dat niet uit een gevoel van machteloosheid? Hoe kunnen we de patient leren daar mee om te gaan en te luisteren naar het aanbod van de arts? Als er weer een basis voor vertrouwen is kan er weer met elkaar gepraat worden. Wij zijn ervoor om die basis weer te leggen bij de patient, hem/haar te helpen in een evenwaaridge positie te communiceren en daadwerkelijk zorgverleners weer te ontmoeten. Begrip voor elkaar en waardering voor elkaars kunde. Hoe doe je dat?

Geraedts

16 april 2012

Ik vind het verontrustend dat zorgverleners de toegenomen kennis van patienten en hun omgeving als oorzaak van intimidatie aanwijzen. Hun eigen kennis zien ze als iets positiefs. Waarom zou kennis in patienten dan negatief zijn. Zou het niet vruchtbaarder zijn om attirude en wijze vande eigen handelingen onder de loep te nemen? Samenwerken met de patient kan veel goed opleveren. Want negatief gedrag komt vaak voort uit frustratie.

Anoniem

30 juli 2012

sommigen vragen er af en toe er om ik lag een poosje geleden in het ziekenhuis nou als je had gezien hoe een verpleegster achter haar collega aan liep en haar gewoon met de ogen aan het uit kleden was de volgende dag moesten ze weer samen werken maar die collega was mooi de ziekte wet in gegaan en dat gebeurt gewoon op zaal waar iedereeen bij is gewoon walgelijk dat derectie daar niet wat aan doet ik vind dat dit niet kan dit gaat te ver

Top