ACTUEEL

CVZ: therapie psychische klacht voor eigen rekening

Nederlanders met psychische problemen door werk, een slecht huwelijk, of de dood van een naaste, moeten hun therapie zelf betalen. Alleen in het geval een psychische ziekte moet de zorgverzekering de behandeling vergoeden. Dat staat in een vrijdag gepubliceerd rapport van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ).

Het CVZ wil bevorderen dat gepast gebruik plaatsvindt van de zorgverzekeringswet en dat alleen zorg wordt vergoed die verzekerd is. Het CVZ zegt sterke aanwijzingen te hebben dat zorgverzekeraars nu meer vergoeden dan enkel de verzekerde zorg. Het CVZ maakt onderscheid tussen ziek en niet-ziek. Daarbij onderkent het CVZ dat de scheidslijn tussen klachten en ziekte/psychische stoornis niet eenvoudig is en in de praktijk ook niet wordt gemaakt.

Kostenbesparing

De grenzen van het verzekerde pakket moeten volgens het CVZ strenger bewaakt worden. Daarmee kunnen tientallen miljoenen euro’s worden bespaard, zegt CVZ-bestuursvoorzitter Bert Boer in het NRC.

Problemen met onderscheid

Over het nieuwe bekostigingssysteem, de dbc’s GGZ, heeft het CVZ destijds opgemerkt dat de dbc’s niet “medisch herkenbaar” zijn. Anders dan bij de somatische dbc’s heeft het CVZ de dbc’s GGZ niet gekleurd. In principe viel alle zorg, opgenomen onder de dbc’s, onder de verzekerde zorg, tenzij het CVZ nadrukkelijk uitsprak dat dit anders zou zijn. Nu het CVZ wil dat alleen psychische ziekten vergoed worden door de verzekeraar, zal het voor de zorgverzekeraar ook herkenbaar moeten worden of een patiënt aan een ziekte leidt of aan een psychische klacht. Een woordvoerder van CVZ laat weten dat het CVZ hier nog geen pasklare oplossing voor heeft. Het NRC spreekt over het wettelijk verplichten van de diagnoe op de declaratie, maar zover wil het CVZ nog niet gaan volgens de woordvoerder. Aandachtspunt hierbij is ook de privacy van de cliënt. Het CVZ komt binnen enkele maanden met een tweede advies, waarin ze een oplossing aandraagt waarbij de verzekeraar toch op een bepaalde manier inzicht krijgt in de problematiek, maar waarbij de privacy van de cliënt toch gewaarborgd blijft.

Het rapport Geneeskundige GGZ

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Kurt Wessels

14 april 2012

CVZ en VWS wat doe je nou?

Eerst predik je versterking 1e lijn door invoering basis GGZ, parallel daaraan onthooft je behandeling van generalistische problematiek. Visionairs!

Psychische klachten zijn verzuimoorzaak nr. 1. De BV Nederland is juist gebaat bij behandeling van beginnende klachten.

Rob Vleer

14 april 2012

Kan de uitkomst van een afgenomen ROM vragenlijst niet bepalen of iemand recht heeft op verzekerde zorg?

Vervolgens bepaalt de niet-zieke patiënt zelf om te betalen voor een gewenst vervolg.

CVZ maakt het onnodig moeilijk. Is ook meteen de discussie over zorgvraagzwaarte opgelost.

Alberts

15 april 2012

Rob Vleer,
bent u bekend met dergelijke vragenlijsten? zo ja dan zou u weten dat er geen één op eén relatie is tussen klachten en uitslag op zo'n lijst. Niet zelden zie je weinig tot niets op zo'n vragenlijst, ook al is er sprake van ernstige psychopathologie. Mensen zonder ziekteinzicht of mensen met externaliserende pathologie bijvoorbeeld.

Anoniem

16 april 2012

Geert Wilder zal hier vast enthousiast over zijn, want het sluit aan bij de populaire opvatting dat half nederland zit uit te huilen bij de psycholoog zonder dat er 'echt' iets aan de hand is.

Uit cijfers van een andere grote zorgverzekeraar (met duidelijk wel verstand van ggz zorg) blijkt dat 10 % van de clienten verantwoordelijk is voor 90% van de declaraties, dat wil zeggen dat 90% van de clienten slechts 10% van de kosten maakt. Juist die laatste groep die releatief weinig kost krijgt nu veel aandacht. Het zou mij niks verbazen als die 10% grote zorgverbruikers ook de meeste kosten met zich meebrengen in andere sectoren (arbeid, justitie, lichamelijke gezondheidszorg).

Penny wise but pound foolish! En weer een dubieuze stap dichterbij het schenden van privacy van clienten.

Eddy

16 april 2012

Focus nu eens op de grote kostenposten in de GGZ in plaats van theoretische discussies tussen klacht en ziekte! Wanneer je geen duidelijk onderscheid aan kunt brengen in het GGZ veld, probeer dit dan ook niet kunstmatig, maar richt je als CVZ op een efficiente en effectieve inrichting van de Basis GGZ.
Zolang de rolator nog in het basispakket blijft, kunnen we de echte relatieproblematiek en arbeidsgerelateerde klachten er ook nog wel in kwijt. Een goede en adequate behandeling levert de BV Nederland veel meer geld op.

Ton

16 april 2012

begrijp ik het goed dat mensen die door 'eigen schuld' hulp nodig hebben hier zelf voor moeten betalen, en wie ziek is buiten eigen schuld niet?
Dus alle rokers, alcoholdrinkers, weekendsporters, zwangere dames etc. krijgen voortaan ook de rekening gepresenteerd?
Waar komt toch die idioterie vanaf dat mensen die door omstandigheden niet in staat zijn zichzelf uit probleemsituaties te helpen dit zelf maar moeten betalen, en als je iets duidelijk lichamelijks mankeert je zonder mankeren de meest zinloze, dure onderzoeken en behandelaars gratis op je stoepje krijgt???

Prudon

22 april 2012

Noch onder de drie leden van de Raad van Bestuur van het CVZ, noch onder de vijf leden van de Raad van Advies van het CVZ, is een psycholoog te bekennen, en evenmin een psychiater. Uit het rapport van de CVZ blijkt ook niet dat er iemand uit de GGZ geconsulteerd is om tot de uitgedragen visie te komen. Dus waarop baseert de CVZ zijn bevoegdheid om over deze materie te oordelen?
Voor een reactie van de Landelijke Vereniging Eerstelijns psychologen, zie http://www.lve.nl/docs/pb_cvz.doc.

Top