ACTUEEL

CNV noemt effecten WMO 'dramatisch´

Het effect van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is dramatisch. Dat schrijft CNV Publieke Zaak in een brief aan alle gemeenteraden van Nederland.

In de brief roept CNV Publieke Zaak gemeenteraadsleden op voorstellen rond de WMO te toetsen op garanties voor een goede kwaliteit van de zorg, een redelijk tarief en behoud van werkgelegenheid. Op hoofdlijnen lijkt de WMO een succes, zo constateert CNV. De kosten voor de huishoudelijke hulp zijn sinds de invoering onder controle en cliënten zijn voldoende tevreden. Maar uit de praktijk blijkt dat de effecten dramatisch zijn.

Indicatie

Wat de cijfers niet laten zien is dat grote aantallen patiënten minder zorg krijgen en dat de kwaliteit van die zorg achteruit gaat. Dit komt ondermeer door een lagere indicatie. Verder blijkt uit signalen van leden van CNV Publieke Zaak, dat zij onderbetaald worden en dat hun kwaliteiten niet worden benut. Gekwalificeerde zorgverleners verlaten de zorg.

Verschuiving

Sinds de invoering van de WMO heeft er een verschuiving plaatsgevonden naar goedkopere zorg. "Vanuit financieel perspectief is dat een goede zaak. Maar het is natuurlijk fictie dat op grote schaal cliënten die voorheen hun eigen huishouden niet konden verzorgen, dat nu wel zouden kunnen”, zegt Voorzitter Eric de Macker van CNV Publieke Zaak.

Garanties

CNV Publieke Zaak roept gemeenteraden op verder te kijken dan de kosten. “We willen dat voor de dienstverlening een tarief wordt betaald, waarmee een zorgaanbieder een gezonde bedrijfsvoering kan voeren”, aldus De Macker. Ook pleit CNV Publieke Zaak ervoor dat gemeenten garanties voor werkgelegenheid bieden bij aanbestedingen en gunning van WMO taken.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Francissen

13 april 2012

Het was eigenlijk fictie dat zoveel mensen hun eigen huishouden niet meer (volledig zelf) konden doen. De meeste clienten wilden enkel hulp bij het schoonmaken. 90% van de clienten kreeg destijds echter de duurdere vorm van HbH, terwijl ze 1) niet wisten dat ze die over de vloer kregen en 2) daar helemaal geen behoefte aan hadden. Dat nu die dure hulpen minder nodig zijn, lijkt me dan ook eerder een logisch gevolg dan een signaal dat er iets mis loopt.

Maar ondanks dat er vroeger veel meer aanbodgestuurde dure thuiszorg werd geleverd en dat dat nu door de Wmo gecorrigeerd is, lijkt het me inderdaad heel verstandig om te pleiten voor banenbehoud. Ja. Vooral doen!

Wanneer leren we nou eens dat meer zorg niet altijd meer gelukkig maakt. Sterker nog, zielige mensen (lees: kwetsbare mensen) worden niet minder zielig van meer zorg, eerder nog afhankelijker en dus nog zieliger. Of in andere woorden: zielige mensen bestaan niet!

Zie ook het rapport van destijds over een onderzoek onder 100 clienten van hulp bij het huishouden, genaamd 'Hulp bij het huishouden - een zorg minder'.

Top