ACTUEEL

Rouvoet: 'PvdA wil terug naar oude ziekenfonds'

André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, vindt dat PvdA-leider Diederik Samsom met het voorstel van afschaffing van concurrentie tussen zorgverzekeraars 'blijft hangen in een romantisch terugverlangen naar het oude ziekenfonds'. Dat zegt hij zaterdag in een interview met het Nederlands Dagblad.

Samsom kwam begin deze week met het voorstel. "Ik begrijp Samsom wel, want de PvdA stemde in 2005 tegen het nieuwe zorgstelsel’’, reageert Rouvoet. "Maar daarmee blijft de PvdA hangen in een romantisch terugverlangen naar het oude ziekenfonds en dat betekent nationalisering van de zorg, bureaucratisering, wachtlijsten en een onvermijdelijke tweedeling, want net als toen zullen mensen met een hoger inkomen dan naar het buitenland gaan om hier de wachtlijsten te omzeilen.’’

Heldere keuzes

De voormalige minister van de ChristenUnie vindt dat de zorg behoefte heeft aan heldere keuzes. "Maar politici kunnen vaak geen ‘nee’ zeggen tegen de kiezer en zijn daarom niet zo sterk in het maken van keuzes. Daarom werd in 2006 in de zorg gereguleerde marktwerking ingevoerd, waarbij zorgverzekeraars de opdracht kregen om gericht de kosten te beperken en de kwaliteit van de zorg te verbeteren.’’

Mislukt

De PvdA vindt echter dat de afgelopen jaren steeds duidelijker is geworden dat de marktwerking in de zorg is mislukt. Volgens de partij zijn de zorgverzekeraars niet in staat geweest de trend te keren. "Het huidige zorgstelsel loopt vast. De PvdA wil daarom af van de concurrentie van zorgverzekeraars en de samenleving en zorgaanbieders weer de kans geven meer sturing aan de zorg te geven. Dat vraagt om regie van de overheid'', aldus Tweede Kamerlid Eeke van der Veen namens de PvdA. (bron: ANP)

11 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

14 april 2012

Dat Andre Rouvoet opkomt voor zijn eigen belangengroep is zijn goed recht. Daar is hij voor aangenomen.

Dat Andre Rouvoet daarbij onzin zit te verkopen is niet te billijken.

NZa monitor zorgmarkt 2006 - 2011 laat zien dat van concurrentie tussen verzekeraars geen sprake is. De HH index spreekt boekdelen. De gemiddelde verzekerde blijft 20 jaar bij eenzelfde verzekeraar. De oudere verzekerde zelfs 100 jaar. Dit komt door de afwezigheid van concurrentie en de koppeling tussen basisverzekering en aanvullende verzekering waardoor de facto de risicoselectie de zorg weer is binnengeslopen.

De kosten zijn evenmin gedaald of beheerst. Het is dat de Overheid met generieke tariefmaatregelen bij de zorgaanbieders legitieme inkomsten heeft afgeroomd. De verzekeraars lieten en laten het totaal afweten. Een perfecte ex ante verevening maakt verzekeraars natuurlijk niet scherp: ze blijven risicoloos verzekeren.

De winsten van de verzekeraars op de basisverzekering zijn van de weeromstuit gestegen. Moet Andre Rouvoet nog meer bewijs hebben?

Wachtlijsten zijn langer dan ooit. Keuzevrijheid wordt verder ingeperkt. En de tweedeling in de zorg? Die is evenmin verdwenen. Het CvZ heeft in Magazine april 2012 laten weten dat ook rijke Nederlanders zich niet laten verzekeren omdat zij het toch allemaal uit eigen zak betalen. Rijken omzeilen de Nederlandse zorg nu meer dan ooit tevoren. 100.000 Nederlanders zochten hun heil in het buitenland vorig jaar. Geen enkele buitenlander kwam voor zijn zorg vrijwillig naar Nederland. Een beter bewijs over het onvermogen en overbodigheid van private verzekeraars in Nederland kan niet worden gegeven.

Verzekeraars vallen nog steeds terug op hun oude ziekenfondsgebieden. Er is in essentie niets veranderd.
Dominant en perifeer.

Enige wat is veranderd is de overheveling van 10 miljard euro aan opgepotte ziekenfondspremies van het publieke domein naar de private verzekeraars. Tot 2016 beschouwt de EU dat als Staatssteun.

De politiek doet er wijs aan om de OESO en RvS adviezen te volgen. Voer een Nationaal Ziekenfondssysteem in, en dat is zeker niet gelijk staand aan nationalisatie van de zorg, en neem als Overheid het heft in handen. Een heft dat gezien de tariefmaatregelen en instelling van de NZi e.d. nimmer uit handen is gegeven.

En de private verzekeraars. Laat die gewoon een privaat stelsel financieren voor degenen die dat leuk vinden. En kunnen en willen betalen.

En met die teruggehaalde 10 miljard euro kan Nederland heel simpel voldoen aan de EU regels tav begrotingstekort en saldi.

Voor zorgaanbieders is een publiek stelsel een groot voordeel boven het huidige hybride stelsel: een forse daling van de administratieve rompslomp en aanhouden van de grote lijn. Zorgaanbieders worden weer zorgverleners. Benchmarken, totale transparantie, vestigingsbeleid, prestatie indicatoren en noem maar op. Alles is veel eenvoudiger te realiseren met samenwerking dan met concurrentie. En zorg zonder samenwerking is geen zorg.

W Bos kan het Andre Rouvoet heel goed uitleggen.

Prof van der Grinten van de Erasmus Universiteit heeft in zijn afscheidsrede uiteengezet hoe het zo gekomen is.

MItrasing, huisarts

15 april 2012

Hel en verdoemenis. Rouvoet heeft wel de juiste achtergrond hiervoor. Nostalgische verlangen naar ziekenfondssysteem als DoemBeeld oproepen & vervolgens als Feit op PvdA projecteren. Mbt mediastrategie veel gemeen met of geleerd van Wilders: angst & paniek zaaien; Pers neemt het als bezigheidstherapie over.

De Rond

15 april 2012

Politici kunnen geen keuzes maken? Politici kunnen wel keuzes maken, maar maken soms slechte keuzes. Rouvoet probeert goedkoop de PvdA woorden in de mond te leggen, zonder in te gaan op de wijze waarop zorgverzekeraars invulling hebben gegeven aan de opdracht die de politiek ze heeft meegegeven. Daarvoor is hij waarschijnlijk nog teveel politicus zonder eigen verhaal.

Zonder dat verhaal en met name door de argumenten van #1 zou het goed zijn eens pas op de plaats te maken, maar in plaats daarvan dendert de marktwerking gewoon door. Na het privatiseren van de basisverzekering is nu de AWBZ aan de beurt.

Durven we de evaluatie van de eerste privatiseringsronde af te wachten? Rouvoet waarschijnlijk niet en dat is dus wél een helder signaal.

Martijn Kraa

15 april 2012

Goed standpunt van de pvda, kennelijk gloort ook daar het inzicht, het wachten is nu op de omslag bij D66 en dan is een meerderheid in zicht.

Al bijna zes (!) jaar zijn de zorgverzekeraars aan het modderen met het stelsel, en ook straks vanaf november wordt het publiek voor de kerstdagen weer getrakteerd op idiote kostenverslindende reclamecampagnes.

De minder dan tien doorgefuseerde zorgverzekeraars in ons land met hun tientallen ‘labels’ die soms nostalgische gevoelens oproepen bestoken de zorginstellingen deze periode met hun zg ‘zorginkoopproces’, hetgeen eigenlijk allang had moeten zijn afgerond. Ook ik ben daar als verantwoordelijke voor een klein zelfstandig behandelcentrum al weer nutteloze uren mee bezig. In de ziekenhuizen en bij de zorgverzekeraars gaat het bij dit proces om duizenden banen. Veelal hoogopgeleide ‘ excelkunstenaars’ die elkaar vooral heel erg bezighouden, de mooie slogans ten spijt dat de verzekeraar er voor ‘de kwaliteit’ is, met prijsonderhandelingen. Een gezelschapsspel met de miljarden aan zorggelden die door ons allen worden opgebracht.

Het wordt tijd deze Kafkaïaanse gekte te stoppen. Het kleine Nederland kan echt zonder de zorgverzekeraars de gezondheidszorg vormgeven. Gewoon door het hele stelsel voorlopig stevig in overheidshanden te nemen en de vrijkomende miljarden in te zetten voor kwaliteitszorg, opleidingen en het doen van goed onderzoek, maar vooral professionals te laten samenwerken in plaats van concurreren.

Een aantal misgroeiïngen zijn ook dan beter op te lossen. Het is van de gekke dat er nog meerdere ziekenhuizen bestaan in onze, op wereldschaal vergeleken, minstadjes, als Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Tilburg en Nijmegen. Volkomen verspilling van ons gezamenlijk opgebrachte geld. In totaal zouden we in ons land met ongeveer vijfentwintig ziekenhuizen minder toe kunnen. Ook dit moeten we vanuit de centrale overheid regelen en beslist niet overlaten aan de moneydriven vrije markttypes.

Naar mijn gevoel zitten we in een zich maar voortslepende systeemcrisis die niet wordt opgelost en waar geen van de spelers in het veld blij van wordt. De conclusie van de 2e Kamer dat dit jaar maar moet worden gebruikt voor herbezinning, of een zo objectief mogelijke evaluatie (PvdA Kamerlid Eelke van der Veen op de LI groep Toekomst Gezondheidszorg) van het veranderingsproces krijg ik geen 'verandergevoel' van, integendeel. En ondertussen stijgen de premies, ook volgend jaar weer met € 60,-.
Kijk nog eens naar de waardevolle bijdragen in de Commissie Ambtelijke Heroverwegingen, vorig voorjaar nog door Balkenende ingesteld vanwege de bezuinigingen.(www.rijksoverheid.nl) In het stuk over de zorg staan behartenswaardige aanbevelingen over bv de ziekenhuisplanning en specialistensituatie (over de ggz wordt overigens vrijwel niets gezegd). Ook wordt daarin goed om ons heen gekeken, binnen de EU en daarbuiten. Volgens mij moeten we stoppen met stapsgewijs doormodderen. Ik zou een zorgrevolutie willen starten met de volgende hoofdpunten, allen met als doel het collectief opgebrachte geld beter te besteden via voorlopig stevige overheidsbemoeienis:

-afschaffen van de zorgverzekeraars
-instellen van een staatsziekenfonds
-nationalisatie van de ziekenhuizen, om goede spreiding centraal te plannen voor de komende decennia
-de goede kanten van de NHS importeren
-reductie van het aantal ziekenhuizen, goed regionaal gespreid naar ± 60
-alle specialisten in loondienst, salaris maximaal B-norm en in EU verband nivelleren
en nog een aantal goede voorstellen over de huisarts en ggz.

Meihuizen

16 april 2012

Enige nuance kan van beide kanten geen kwaad volgens mij. :-)

Waar ik het voor grote delen wel eens ben met #1 (de wachtlijsten zijn echt niet langer dan ooit overigens) heeft de 'marktwerking' (die we m.i. niet echt hebben) toch ook wel e.e.a. opgeleverd. Zo is een modern ziekenhuis echt wel iets prettiger om in te liggen (ziekenhuizen zijn patiënt wel meer als klant gaan zien) en zijn de veel lagere kosten bij patiënt vriendelijker behandelingen in ZBC's evident. Waar ook de nodige kanttekeningen weer bij te zetten. Vooralsnog durf ik niet te claimen 'de' oplossing te hebben; daarvoor is het eenvoudigweg te ingewikkeld. Ik krijg daardoor altijd wat jeuk van mensen (zoals ook dhr. Rouvoet) die wel even uitlegt hoe het zit en wat de oplossingen zijn. Modelmatig leuk bedacht, maar de praktijk is gewoonweg te complex voor 'de' oplossing.

Wim van der Meeren

16 april 2012

Enige nuance in het debat is wel op zijn plaats:
van pure marktwerking is geen sprake, maar zorgverzekeraars zijn nu doende als private partij het publiek belang te dienen.
De kosten van de verzekeraars, zijn lager dan in de ziekenfondstijd. De positieve resultaten, nodig voor de solvabiliteit, daarbij inbegrepen (96 a 97 % van de omzet gaat echt naar zorg, best scherp).
De wisseling van verzekerden is niet zo groot onder ouderen (toch nog enige procenten) , maar onder de 45 jaar wisselde zo'n 8 % van verzekeraar. Dat houdt ons scherp. De service aan onze verzekerden is veel beter dan in de ziekenfondstijd.
CZ heeft het kwalieitsdebat de laatste jaren meer aangezwengeld dan de inspectie als overheidspartij kon doen. Het debat over spreiding en concentratie staat.
De politiek toont zich niet sterk in het maken van lastige keuzes (Dokkum, rollator), maar de kosten moeten wel beheerst worden.
De opmerking van Jansen over de ex ante verevening laat zien dat hij dat onderdeel echt niet snapt: het selecteren op risicoloze patiënten is iets dat echt vermeden moet worden. Daarvoor is die ex ante verevening, je moet een brandend huis kunen verzekeren!
De spanning tussen samenwerking en concurretie van aanbieders zie ik ook. Ons antwoord is regioregie.
Lastig, maar beloftevol. En een stelselwijziging is wel het laatste waar iedereen op zit te wachten.
OP het gebied van de inkoop van ziekenhuiszorg gebeurt de laatste maanden meer dan de vorige jaren.
CZ kijkt daarbij naar volume, prijs en praktijkvariatie en dat alles in regionale context.
De zorgverzekeraar heeft bij uitstek de verantwoordelijkheid om voor zijn zieke verzekerden goede zorg in te kopen en dat niet zo duur te laten zijn, dat de gezonde verzekerden het niet meer kunnen of willen betalen. Dat is lastig en gaat nog niet perfect, maar CZ doet er alles aan om er, met alle beperkingen van het stelsel, toch een succes van te maken.

Anoniem

16 april 2012

@ Meihuizen,

Waar ik helemaal jeuk van krijg, is al zo'n bestuurder van een zorgverzekeraar dit soort fora misbruikt om het stoepje van zijn eigen organisatie schoon te vegen.

Anoniem

16 april 2012

Zorg kan geen markt zijn, het is namelijk zorg.

Rouvoet moet in zien dat het nieuwe zorgstelsel een flop is. De verzekeraars de macht hebben gekregen ipv de docter/psychotherapeut. Zelfs nza denk nu dat dat normaal is omdat 'wie betaald bepaald'. Er is in den haag en aanverwante organisatie's blijkbaar geen enkel benul wat de gevolgen zijn om de zorg voor mensen als het verkopen van een product te zien.
En luisteren naar de professionals is ook vervelend he...

ANH Jansen

16 april 2012

Dank voor de inbreng van CZ voorzitter van der Meeren.

Enige nuancering is op zijn plaats.

CZ voorzitter van der Meeren behoort te weten dat een ex ante risico-verevening nimmer perfect kan zijn. Met welke data bank dan ook is nooit te voorspellen wat de kosten zijn van de individuele patiënt met een bepaalde aandoening. Een perfect ex ante systeem heeft immers dezelfde eigenschap als de combinatie ex ante en ex poste: de verzekeraars lopen dan geen financieel risico en kunnen terugvallen in hun gedrag van de laatste 6 jaar. Moral Hazard bij verzekeraars. Is bekend fenomeen. In andere landen is de oplossing dan inrichting van de zorg op basis van een ziekenfondssysteem. Verzekeren is immers een omslagsysteem. Omslaan over zo veel mogelijk deelnemers is dan het meest doelmatig.

Een sociaal systeem heeft dan ook altijd een ex poste verevening om de nadelen van een uitsluitend ex ante systeem te voorkomen.

Er zijn tientallen meters publicaties gewijd aan risicoverevening in gezondheidsstelsels.

"Risk adjustment systems in Health insurance Markets in the US, Germany, Netherlands and Switserland. Udo Schneider, Volker Ulrich and Eberhard Wille."

CESfo DICE Report 3/2008.

Dit artikel geeft een prima overzicht. W vd Meeren kan er zijn voordeel mee doen.

Ook de OESO besteed aandacht aan de noodzaak van een combinatie vereveningssysteem in zorgverzekeringen.

De SER heeft in 2000 een advies gepubliceerd waarin zij adviseert een sluitende risicoverevening in te voeren op basis van ex ante: vooraf verevening, om zo druk te kunnen zetten op verzekeraars. De SER zag toen al dat een ex ante systeem altijd imperfect is, maar financiële druk op verzekeraars met een verplichte acceptatie, een verplicht basispakket, een aantal verboden e.d. zou moeten helpen de kosten in de zorg te beheersen.

Je hoeft geen Einstein te zijn om te kunnen voorspellen tot welke acties de verzekeraars zullen overgaan als alle ex poste vereveningen zijn afgeschaft.

De eerste daden van de verzekeraars worden al merkbaar: wijziging van contracten en zorgpolissen tijdens het lopend verzekeringsjaar: eerst laat je de verzekerden een verzekeraar kiezen op basis van een voorstel en daarna ga je de voorwaarden wijzigen, na de opzegtermijn. Afwentelen van risicos op zorgaanbieders is een andere methode. CZ weet daar alles van. Inflatie? Lastig. We vergoeden alleen prijzen uit 2008.
Gebruik van verbandmiddelen, incontinentie, diabetes e.d. ? Prijs en volume zijn voor CZ problematisch dus pakken we beiden aan: dagprijs en maximering van het aantal voor de verzekerde. Maar wel invoeren na de opzegtermijn. Afwentelen van financiële risicos is bij de Nederlandse verzekeraars tot grote hoogte gestegen.

Wat de peperdure verzekerden staat te wachten kunnen zij nu al vinden op het internet: afwentelen naar systeemziekenhuizen, uitstel van zorg, wachtlijsten misbruiken om dure verzekerden uit te schakelen, risico selectie op zijn verzekeraars.

Ziekenhuizen krijgen ook te maken met een budgettering waar de honden geen brood van lusten. Ook die gaan selecteren en afwentelen. Wachtlijsten krijgen er een functie bij. En dan nog wacht op de achtergrond de Minister met haar MBI: doorgeladen en wel.

De Academische Ziekenhuizen kunnen een toeloop van een bepaald type patiënt tegemoet zien.

Dat W van der Meeren meepraat met de Overheid die de ex poste verevening versnelt wil uitbannen is begrijpelijk. CZ leeft bij gratie van het voortbestaan van dit systeemmodel Zorgstelsel 2006 en de facto een uitvoeringsorgaan van VWS. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. W van der Meeren valt dan ook niet onder de Balkenende Norm en mag als eerste graaien uit de ruif. Zo heeft iedereen zijn prijs.

Regioregie door 1 verzekeraar is een stapje van een ziekenfondssysteem verwijdert. De concurrentie tussen verzekeraars wordt regionaal beëindigd en daarmee ook landelijk. W van der Meeren heeft het niet in de gaten.

Waarom dan niet doorpakken en het zorgstelsel 2006 wijzigen in een nationaal ziekenfonds met uitvoeringsorganen die bottom up werken? Scandinavisch systeem is zo gek nog niet. NHS systeem zonder de uitwassen van 50 jaar bureaucratie bouwen is ook niet gek. De OESO komt in twee grote rapporten tot die conclusie.

Akkoord op Hoofdlijnen onder druk van VWS is van groter belang in de ziekenhuiszorg dan de rol van CZ daarin. Idem de ingreep bij de Orde. En vergeet de rol van de NZa niet in kader van de WMG.

In een Nationaal Ziekenfondssysteem is er geen concurrentie. Alleen samenwerking. Benchmarking, totale transparantie in prestaties e.d. kunnen dan veel eenvoudiger worden doorgevoerd. Delen van informatie is in een concurrerende omgeving onmogelijk. Niemand gaat zijn concurrent helpen. Innovatie houdt je voor je in je eigen voordeel.

Volgende keer moeten de ZN-leden met VWS maar eens naar Finland, Zweden, Noorwegen en Denemarken afreizen. Kunnen ze ook zien hoe groot de Ministeries aldaar zijn.


ANH Jansen

16 april 2012

Dank voor de inbreng van CZ voorzitter van der Meeren.

Enige nuancering is op zijn plaats.

CZ voorzitter van der Meeren behoort te weten dat een ex ante risico-verevening nimmer perfect kan zijn. Met welke data bank dan ook is nooit te voorspellen wat de kosten zijn van de individuele patiënt met een bepaalde aandoening. Een perfect ex ante systeem heeft immers dezelfde eigenschap als de combinatie ex ante en ex poste: de verzekeraars lopen dan geen financieel risico en kunnen terugvallen in hun gedrag van de laatste 6 jaar. Moral Hazard bij verzekeraars. Is bekend fenomeen. In andere landen is de oplossing dan inrichting van de zorg op basis van een ziekenfondssysteem. Verzekeren is immers een omslagsysteem. Omslaan over zo veel mogelijk deelnemers is dan het meest doelmatig.

Een sociaal systeem heeft dan ook altijd een ex poste verevening om de nadelen van een uitsluitend ex ante systeem te voorkomen.

Er zijn tientallen meters publicaties gewijd aan risicoverevening in gezondheidsstelsels.

"Risk adjustment systems in Health insurance Markets in the US, Germany, Netherlands and Switserland. Udo Schneider, Volker Ulrich and Eberhard Wille."

CESfo DICE Report 3/2008.

Dit artikel geeft een prima overzicht. W vd Meeren kan er zijn voordeel mee doen.

Ook de OESO besteed aandacht aan de noodzaak van een combinatie vereveningssysteem in zorgverzekeringen.

De SER heeft in 2000 een advies gepubliceerd waarin zij adviseert een sluitende risicoverevening in te voeren op basis van ex ante: vooraf verevening, om zo druk te kunnen zetten op verzekeraars. De SER zag toen al dat een ex ante systeem altijd imperfect is, maar financiële druk op verzekeraars met een verplichte acceptatie, een verplicht basispakket, een aantal verboden e.d. zou moeten helpen de kosten in de zorg te beheersen.

Je hoeft geen Einstein te zijn om te kunnen voorspellen tot welke acties de verzekeraars zullen overgaan als alle ex poste vereveningen zijn afgeschaft.

De eerste daden van de verzekeraars worden al merkbaar: wijziging van contracten en zorgpolissen tijdens het lopend verzekeringsjaar: eerst laat je de verzekerden een verzekeraar kiezen op basis van een voorstel en daarna ga je de voorwaarden wijzigen, na de opzegtermijn. Afwentelen van risicos op zorgaanbieders is een andere methode. CZ weet daar alles van. Inflatie? Lastig. We vergoeden alleen prijzen uit 2008.
Gebruik van verbandmiddelen, incontinentie, diabetes e.d. ? Prijs en volume zijn voor CZ problematisch dus pakken we beiden aan: dagprijs en maximering van het aantal voor de verzekerde. Maar wel invoeren na de opzegtermijn. Afwentelen van financiële risicos is bij de Nederlandse verzekeraars tot grote hoogte gestegen.

Wat de peperdure verzekerden staat te wachten kunnen zij nu al vinden op het internet: afwentelen naar systeemziekenhuizen, uitstel van zorg, wachtlijsten misbruiken om dure verzekerden uit te schakelen, risico selectie op zijn verzekeraars.

Ziekenhuizen krijgen ook te maken met een budgettering waar de honden geen brood van lusten. Ook die gaan selecteren en afwentelen. Wachtlijsten krijgen er een functie bij. En dan nog wacht op de achtergrond de Minister met haar MBI: doorgeladen en wel.

De Academische Ziekenhuizen kunnen een toeloop van een bepaald type patiënt tegemoet zien.

Dat W van der Meeren meepraat met de Overheid die de ex poste verevening versnelt wil uitbannen is begrijpelijk. CZ leeft bij gratie van het voortbestaan van dit systeemmodel Zorgstelsel 2006 en de facto een uitvoeringsorgaan van VWS. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. W van der Meeren valt dan ook niet onder de Balkenende Norm en mag als eerste graaien uit de ruif. Zo heeft iedereen zijn prijs.

Regioregie door 1 verzekeraar is een stapje van een ziekenfondssysteem verwijdert. De concurrentie tussen verzekeraars wordt regionaal beëindigd en daarmee ook landelijk. W van der Meeren heeft het niet in de gaten.

Waarom dan niet doorpakken en het zorgstelsel 2006 wijzigen in een nationaal ziekenfonds met uitvoeringsorganen die bottom up werken? Scandinavisch systeem is zo gek nog niet. NHS systeem zonder de uitwassen van 50 jaar bureaucratie bouwen is ook niet gek. De OESO komt in twee grote rapporten tot die conclusie.

Akkoord op Hoofdlijnen onder druk van VWS is van groter belang in de ziekenhuiszorg dan de rol van CZ daarin. Idem de ingreep bij de Orde. En vergeet de rol van de NZa niet in kader van de WMG.

In een Nationaal Ziekenfondssysteem is er geen concurrentie. Alleen samenwerking. Benchmarking, totale transparantie in prestaties e.d. kunnen dan veel eenvoudiger worden doorgevoerd. Delen van informatie is in een concurrerende omgeving onmogelijk. Niemand gaat zijn concurrent helpen. Innovatie houdt je voor je in je eigen voordeel.

Volgende keer moeten de ZN-leden met VWS maar eens naar Finland, Zweden, Noorwegen en Denemarken afreizen. Kunnen ze ook zien hoe groot de Ministeries aldaar zijn.


Anoniem

16 april 2012

Voor lange termijn denken is visie nodig, is wilskracht nodig en is vooral durf nodig. De durf zit hem in: durven denken buiten gangbare kaders, durven denken in daadwerkelijke oplossingen. Ook durven denken over de grenzen van partijpolitieke kaders en vooral durven denken over 'regeerperiodes' heen.
Helaas wordt er nu vrijwel alleen uitgegaan van de 'veilige reeds bekende kaders'. Mij is duidelijk dat de minister het een zorg zal zijn hoe en op wat voor wijze zorg Nederland er na de regeerperiode erbij staat. Overigens wil ik de bal niet alleen leggen bij de Overheid. Er zijn nogal wat uitvoerende organisaties met een dik pak boter op het hoofd. Wat ik helaas mis is de gezamenlijkheid in de gemeenschappelijkheid. Vaak reageren en zitten partijen in samenwerkingsverbanden vanuit eigen visie en eigen organisatieopzet. Hier is op zich niets mis mee maar in het kader van preventie en kostenbeheersing (kostenverdeling) "moeten" partijen het doel en de uitkomst van dat wat preventie en zorg voor ogen heeft boven de schotten van de eigen organisatie zetten.
Toen zorgverzekeraars vertelden dat zij schade experts zijn begreep ik dat de verandering niet van die kant kan komen. Met zorg voor de (goede betalende) verzekerde wordt blijkbaar curatieve zorg bedoeld (zeker van belang). Echter zorg voor, nogmaals de goed betalende verzekerde, zit hem juist in het serieus nemen van die verzekerde en ervoor zorgen dat zij/hij niet ziek wordt en als zij/hij al ziek is er voor zorgen dat zij/hij niet nog zieker wordt. Stimuleren en ondersteunen bij Gezond Gedrag.
Verandering kan wel komen van de professional. Richtlijnen, standaarden, protocollair werken en altijd ervan uit gaan dat ieder individu anders is en Mens is.
Zorgverleners zien en aanspreken op de positie die zij innemen. Niet meer en minder. Bijvoorbeeld: De huisarts wordt een te groot podium gegeven. Ook zij/hij is een “kleine” schakel in het zorgproces (gemiddeld 2350 burgers waarvan er 10% echt duidelijk in beeld zijn bij de huisarts). Voor de specialist zou ik hetzelfde kunnen opschrijven.
Ik pleit voor echte inzet, transparantie en normalisering van alle betrokken partijen.

Enz.

Top