ACTUEEL

‘Klink moet komen tot creatieve destructie in de zorg’

Zorgondernemer Jaap Maljers en journalist Willem Wansink bieden donderdagmiddag minister Klink het boek ‘Alles is anders in de zorg’ aan. Met creatieve destructie willen zij de Nederlandse gezondheidszorg een nieuw leven inblazen.

Innovatie, vernieuwing en verandering

Maljers en Wansink geven een aantal veranderingsmogelijkheden in de zorgsector. De heren pleiten voor innovatie ten koste van de bestaande structuren. Het kan juist heilzaam zijn als er een ziekenhuis failliet gaat. Ook  moet de gedachte dat zorg enkel een kostenpost is, verdwijnen. Maljers en Wansink suggereren dat de beste onderdelen van de zorg tot een winstgevende exportsector zijn te vormen. Verder willen de schrijvers de betrokkenheid bij de zorg van de Nederlanders vergroten.

Actueel en toepasbaar

Het boek verschijnt in roerige tijden: bezuinigingen zijn aan de orde van de dag, de marktwerking staat continue ter discussie, de gevolgen van de crisis zijn duidelijk zichtbaar. De schrijvers vragen zich af waarom er in de zorg altijd anders wordt omgesprongen met situaties dan in andere sectoren. De ondertitel van het boek ‘Over bizarre regels, perverse budgetten en prima donna’s’ geeft de strekking dan ook treffend weer. Waarom twijfelt Nederland aan de kennis en kunde van de autoschadeverzekeraar maar niet aan de chirurg?

Voorproefje

Skipr heeft in nummer zes een voorpublicatie van het boek ‘Alles is anders in de zorg’ gepubliceerd. Deze voorpublicatie is nu ook online beschikbaar.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top