Finance

Herwaardering leidt tot chaos en faillissement

Chaos bij de jaarverslaglegging en een golf van faillissementen, dat staat de zorgsector te wachten nu het ministerie van VWS van plan is de waardering van onroerend goed in de jaarverslagen zorg drastisch te veranderen. Daarvoor waarschuwt accountantsbureau KPMG.Het ministerie wil dat zorginstellingen bij de waardering van onroerend goed dezelfde richtlijnen gaan volgen als in het bedrijfsleven. Deze overgang zal leiden tot een verkorting van de afschrijvingstermijn van de gebouwen tot een periode van dertig jaar. Verkorting van deze termijn betekent fors hogere afschrijvingen en die zijn voor veel instellingen een onhaalbare kaart, voorspelt KPMG.

Eigen vermogen

Uit onderzoek van KPMG blijkt dat de noodzakelijke inhaalafschrijvingen ruim 10 procent van het budget van zorginstellingen bedragen. Deze afwaardering als gevolg van de stelselwijziging gaat ten laste van het eigen vermogen dat bij veel zorginstellingen zelfs minder dan 10 procent is. Dit kan betekenen dat zorginstellingen in één klap het gehele eigen vermogen van vele zorginstellingen verdwijnt. “Zelfs faillissementen zijn niet uit te sluiten”, zegt David Voetelink, partner bij KPMG Gezondheidszorg. “Alleen een heldere overgangssystematiek van het oude naar het nieuwe bouwregime kan de dreigende faillissementen voorkomen.” Voetelink voorziet daarnaast “onvergelijkbare jaarrekeningen” en “chaos bij de jaarverslaggeving van zorginstellingen”. 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

walter etty

23 december 2008

Het heeft mij altijd verbaasd dat accountants steeds hun handtekening zijn blijven zetten voor balansen met afschrijvingstermijnen van meer dan dertig jaar. De meeste gebouwen in de zorg, zeker verpleeg- en verzorgingshuizen, gaan niet langer dan 15-20 jaar mee. Bij renovatie of sloop moet dan "ineens" een fors boekverlies worden genomen. Een systeemwijziging zit er al jaren aan te komen. Voor een goede accountant een leuke klus, geen reden voor bangmakerij. En ja, zorginstellingen kunnen eindelijk ook in de balans laten zien hoe ze er echt voor staan.

Top