ACTUEEL

DICA-registraties verbeteren kwaliteit zorg

De registratie van de kwaliteit van kankerbehandelingen leidt tot aantoonbare verbeteringen in de zorg voor kankerpatiënten.

Darmkanker

Dat concludeert DICA, het Dutch Institute for Clinical Auditing, in zijn jaarrapport over 2011. Vooral in de behandeling van darmkanker, waarbij sinds 2009 geregistreerd wordt, zijn verbeteringen te zien. Zo is het risico op ernstige complicaties na een operatie met dertien procent afgenomen. Ook is de kans op sterfte na een darmoperatie gedaald van 3,9 naar 3,0 procent. Dat gaat om bijna tachtig patiënten per jaar. Daarnaast liggen mensen korter in het ziekenhuis en vinden er minder her-operaties plaats.

Top van Europa

Naast darmkanker registreert DICA sinds 2011 ook de behandelingen voor slokdarm-, maag-, borst- en longkanker. Ook die registraties leveren nu inzicht op in de kwaliteit van behandelingen. Zo blijkt dat ruim 95 procent van de patiënten met slokdarm- en maagkanker voorafgaand aan de behandeling in een mulitidisciplinair team wordt besproken. Bij borstkanker blijkt in 99 procent van de gevallen de diagnose voor de operatie bekend te zijn en slagen Nederlandse chirurgen vaak in hun opzet om borstsparend te opereren. De Nederlandse zorg behoort hiermee tot de top van Europa.

Drie jaar

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) steunt de komende drie jaar het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) in de ontwikkeling van tien klinische registraties. ZN stelt namens de zorgverzekeraars middelen beschikbaar om klinische registraties verder te ontwikkelen voor onder andere slokdarm-, maag-, borst- en longkanker en nieuwe registraties op te zetten.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

24 april 2012

Mooi initiatief, maar ik vind het ethisch onverantwoord dat patiënten de verschillen in kwaliteit niet mogen inzien. Als dat wel zou gebeuren dan zou de kwaliteit van zorg snel verbeteren: of door een verbetering van de kwaliteit van de slechte afdelingen of door het massaal verkassen van de patiënten naar de goede afdelingen. Het geheim houden van deze informatie zouden sommigen beschrijven als ...

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

24 april 2012

SIN-NL bepleit al jaren dat artsen moeten leren van hun fouten onder het motto Registreer en Leer. Dit valt onder hun ethische, professionele en wettelijke zorgplicht.
Bovendien dienen artsen de slachtoffers van hun falen eerlijk te informeren en adequate medische begeleiding te verstrekken, ook conform hun zorgplicht.
Artsen vragen ons om hen te vertrouwen. Vertrouwen hoor je niet te vragen, dit hoor je te verdienen.

Top