ACTUEEL

Meldpunt misstanden levert duizend klachten op

Het meldpunt over misstanden in de zorg van vakbond Abvakabo FNV heeft in vier weken tijd ruim duizend meldingen opgeleverd. Woensdag 25 april 2012 presenteert de vakbond de resultaten van het meldpunt en overhandigt het zwartboek aan fractievoorzitters Diederik Samsom (PvdA), Emile Roemer (SP) en Jolande Sap (GroenLinks).

Veruit de meeste misstanden komen uit de verpleeghuizen. Veel misstanden veel misstanden zijn het gevolg van een te hoge werkdruk, die volgens de vakbond voort komt uit een tekort aan personeel. Omdat er te weinig collega’s zijn, kunnen vaak niet de zorg geven die ze willen. Bewoners zitten te lang in smerig incontinentiemateriaal, vallen omdat er geen toezicht is of kunnen niet vaak genoeg onder de douche.

Flexibilisering

Daarnaast zorgt de flexibilisering in de zorg ook voor problemen. Zorgmedewerkers hebben onzekere contracten en bewoners zien teveel wisselende gezichten. Hierdoor ontstaat er onrust, worden bewoners angstig of worden er fouten gemaakt met het uitdelen van medicijnen.

Abvakabo FNV wil in de nieuwe cao verpleeghuizen en thuiszorg de hoge werkdruk aanpakken en de flexibilisering terugdringen. Om hun eisen druk bij te zetten, is het meldpunt opgezet.

Actiz

Aad Koster, directeur van wergeversorganisatie Actiz, is niet blij met de actie van de vakbond, zo zegt hij in een reactie bij het NOS Radio 1 Journaal. Volgens hem gaat er heel erg veel goed in de zorg. “Daar waar het niet goed gaat, moeten we het aanpakken en dat wordt ook gedaan,” maar een meldpunt en een zwartboek gaan hem veel te ver.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

26 april 2012

De vraag is natuurlijk wat wij als samenleving over hebben voor verpleeghuiszorg. De beschikbaar gestelde budgetten zijn erg krap, de zorg dus ook. Dus vakbond: ga klagen daar waar dit soort beslissingen wordt genomen. Is het ons niet allemaal te verwijten dat we de verpleeghuissector zo weinig budget toekennen?

Hans

26 april 2012

Wie richt er een meldpunt op voor misstanden bij de FNV, waar de AbvaKabo deel van uitmaakt?

Actiz

5 mei 2012

Aan de raden van bestuur en de directies
van de zorgorganisaties aangesloten bij ActiZ

Utrecht, 23 april 2012

Onderwerp: directiemail #hetanderegeluid

Ons kenmerk: DIR/BN/mv 12u.0373

Geachte raad van bestuur en directie,

Zoals ik in de directiemail van 18 april jl. aangaf, lijkt het me goed om tegenwicht te bieden aan de vaak negatieve kleuring van de berichtgeving in de media. Ik zou u en uw medewerkers willen vragen om woensdag a.s. een twitterbericht of e-mail te versturen als ‘tegengeluid' tegen de actie die Abvakabo FNV die dag heeft gepland. Hieronder leest u meer.

Abvakabo FNV organiseert in het kader van de CAO VVT-onderhandelingen die donderdag 26 april a.s. worden hervat, woensdag a.s. een landelijke bijeenkomst op het Plein in Den Haag. Abvakabo overhandigt die dag tussen 11.00 en 13.00 uur de misstanden in de zorg die zijn binnen gekomen op hun meldpunt (*) aan de fractievoorzitters van de politieke partijen.
Er bereiken mij de afgelopen dagen veel signalen dat steeds meer medewerkers de acties van Abvakabo FNV niet op prijs stellen. Zij ergeren zich eraan dat zij hierop (ook in hun directe omgeving) worden aangesproken. Terwijl zij met passie en grote betrokkenheid de best mogelijke zorg verlenen.

Uiteraard wil ik niet ontkennen dat bepaalde zaken in de zorg beter kunnen. En uiteraard willen we allemaal een goede, betaalbare CAO VVT. ActiZ ziet ook dat dit belangrijke signalen zijn waar we als samenleving iets mee moeten. Daarom organiseren wij ook een reeks debatten over Het Nieuwe Ouder Worden, de toekomst van de ouderenzorg in Nederland. Ik vind het schrijnend dat er weinig aandacht is voor de zaken die goed gaan en hoe Abvakabo FNV over de rug van hardwerkende zorgprofessionals de sector zwart maakt.
Ik wil dan ook graag - met de hulp van u en uw medewerkers - woensdag een tegengeluid laten horen. Het gaat concreet om het volgende: zou u uw medewerkers willen vragen een twitterbericht te versturen? Op die manier kunnen zij laten zien dat zij trots zijn op hun werk en er behoefte aan hebben dat er op korte termijn een CAO VVT komt.

De tekst van het twitterbericht kan zijn:
@abvakabofnv Ik geef vandaag #hetanderegeluid want er gebeuren veel goede dingen in de zorg #trotsopmijnwerkindezorg.

Mocht iemand geen twitteraccount hebben, dan kan hij/zij ook een mail sturen naar: m.koelemij@actiz.nl . Wij sturen de mailtjes dan door naar Abvakabo FNV.

Ik hoop dat er woensdag honderden twitterberichten en mailtjes worden verstuurd met 'het andere geluid', zodat we duidelijk kunnen maken dat zorgmedewerkers tevreden zijn over hun werk. Mocht u op een andere manier een tegengeluid willen bieden aan de negatieve berichtgeving in de pers, dan hoor ik dat natuurlijk ook graag. Hierbij kunt u denken aan een ingezonden brief aan bijvoorbeeld de Volkskrant of een interview in uw regionale dagblad. Ik hoor graag wat u kunt en wilt doen.

Met vriendelijke groet,
drs. A. Koster
directeur

(*) Op de website van het meldpunt (www.fnvvoorzorg.nl/meldjemisstand/) zijn tot-nu-toe ruim 800 misstanden binnengekomen, waarvan meer dan 600 in Noord- en Zuid-Holland.
Volg mij via Twitter: @actizkoster

Top