ACTUEEL

‘Zorgaanbieders hikken tegen portfoliokeuzes aan’

Acht van de tien zorgaanbieders zijn onvoldoende voorbereid op verdere marktwerking. Dat concludeert accountbureau BDO op basis van eigen onderzoek.

De door BDO geconstateerde marktonvolwassenheid blijkt met name uit het uitblijven van duidelijke strategische keuzes en adequaat portfoliomanagement. In combinatie met de onzekerheid rond de regelgeving levert dit volgens BDO grote continuïteitsrisico's op.

Vooruitschuiven

"Om een goede marktpositie te behouden of te verwerven, dienen zorginstellingen strategische keuzes te maken in de activiteiten waarop ze zich concentreren”, aldus Chris van den Haak en Rob Karlas van de BDO Branchegroep Zorg. “56 Procent van de ondervraagde zorginstellingen geeft aan die keuze voor zich uit te schuiven."

Geen inzicht

Dit uitstelgedrag hangt volgens BDO samen met het feit dat maar de helft van de instellingen voldoende inzicht heeft in de kosten en opbrengsten per zorgproduct. Zonder inzicht in de kosten en baten is adequaat portfoliomanagement onmogelijk, zo constateert BDO.  “In de huidige transitiefase naar gereguleerde marktwerking is dit spelen met vuur", vindt Karlas.

Domino-effect

Het uitstellen van het maken van portfoliokeuzes veroorzaakt volgens BDO een domino-effect met negatieve impact op andere terreinen, zoals talentmanagement, innovatie en investeringsbeleid. "Als een instelling niet weet waar zij in de toekomst op gaat focussen, wordt het lastig om de organisatiestructuur, het talentmanagement of investeringen goed te stroomlijnen”, aldus Van den Haak. “We zien die strategische besluiteloosheid dan ook terug in de resultaten van die kerngebieden."

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Droge

2 mei 2012

Deze constatering is herkenbaar. Naast portfoliokeuzen op basis van kosten/opbrengsten, is mijn ervaring dat het ook belangrijk is de ambities & competenties van professionals mee te wegen in de waardering van het zorgportfolio. Dit kan ook een reden zijn waarom portfoliokeuzen vooruitgeschoven worden. Voor meer informatie, zie http://www.fluentzorgadvies.nl/p/10/367/-/24/ms1-16/balans%21

Michel

3 mei 2012

Ik heb grote vraagtekens bij dit onderzoek. Hoe representatief is het om conclusies voor de hele zorgsector te trekken.
De klantgroep van BDO is erg beperkt in de zorg.

Daarbij lijkt het met de stevige conclusies meer op een advertorial voor de eigen consultancy poot, dan op een wetenschappelijk onderbouwd onderzoek.

Top