ACTUEEL

CIBG twijfelt aan stabiliteit webportal jaarverslagen

CIBG twijfelt aan stabiliteit webportal jaarverslagen

Uitvoeringsorganisatie CIBG twijfelt aan de stabiliteit van DigiMV, het webportal waar zorginstellingen hun jaarverslagen verplicht moeten publiceren. Dit blijkt uit een intern stuk van het CIBG, dat in handen is van Skipr.

Uit het stuk blijkt dat het CIBG worstelt met de doorontwikkeling van DigiMV. Het CIBG is vooral bevreesd voor de gevolgen van de introductie van de Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) voor de digitale informatievoorziening via DigiMV. Waar het CIBG nu nog jaarlijks 1200 tot 1300 jaarverslagen moet verwerken, wordt dit door de Wcz mogelijk een veelvoud hiervan. “Ook gaat de wet veranderen”, valt in het interne CIBG-stuk te lezen. “Nu is het gebaseerd op Wet Toelating Zorginstellingen. Wordt: Wet Cliëntrecht in de Zorg. Dus uitbreiding met factor X. Is het systeem dan nog wel stabiel? Hebben we nog wel de juiste ICT leveranciers?”

In ontwikkeling

Het CIBG denkt daarnaast problemen te gaan krijgen met de aanbestedingsprocedure rond DigiMV: “[DigiMV- red.] is volledig in ontwikkeling, zowel organisatorisch als technisch inhoudelijk. Dit jaar moeten we bijvoorbeeld gaan aanbesteden; overleg, uitzoekwerk, beoordelen.” Daarnaast blijkt uit het stuk dat de informatie-uitwisseling met het ministerie en het programma Zichtbare Zorg verbeterd moet worden. Ook zou er blijkens het stuk onvoldoende menskracht zijn om DigiMV voor de toekomst klaar te stomen.

Veilig

Als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid verzamelt en verwerkt het CIBG gegevens voor de zorgsector. Daarbij gaat het naast de jaarverslagen van zorginstellingen ondermeer om het BIG-register, het Donorregister en de UZI-pas. Op de eigen site laat het CIBG weten daarmee bij te dragen aan een betrouwbare en veilige digitale gegevensuitwisseling in de zorg.

Rondslingeren

Opmerkelijk genoeg heeft het CIBG het interne stuk over de houdbaarheid van DigiMV zomaar op de eigen site laten rondslingeren. Naast bedenkingen over DigiMV is in het stuk ook de beoordeling van één van de CIBG-medewerkers terug te lezen. “Zwaarste taak van X. is doorontwikkeling”, zo leest de CIBG-brief. “Hiervoor moet hij het systeem van A tot Z kennen. Hij komt hier echter niet aan toe.”

Protocol

Vooralsnog is niet duidelijk of er sprake is van een informatielek of dat het stuk door onoplettendheid op site jaarverslagenzorg.nl is beland. Duidelijk is in ieder geval dat er rond DigiMV geen sprake is van eenduidig webbeheer. De digitale brievenbus van DigiMV wordt beheerd door het CIBG, terwijl het achterliggende archief een site is van leverancier Desan. Daarnaast roept de gang van zaken vragen op over de protocollen rond het deponeren van informatie via de digitale brievenbus van DigiMV.   

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Droge

2 mei 2012

Deze constatering is herkenbaar. Naast portfoliokeuzen op basis van kosten/opbrengsten, is mijn ervaring dat het ook belangrijk is de ambities & competenties van professionals mee te wegen in de waardering van het zorgportfolio. Dit kan ook een reden zijn waarom portfoliokeuzen vooruitgeschoven worden. Voor meer informatie, zie http://www.fluentzorgadvies.nl/p/10/367/-/24/ms1-16/balans%21

Top